Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN vừa và nhỏ Nhân Hoà - Phương Liễu

Bắc Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của đồngbằng Bắc Bộ, có nhiều lợi thế trong việc phát triển KTXH nh-: hệ thống cơsở hạ tầng t-ơng đối hoàn chỉnh với tuyến đ-ờng Quốc lộ 1A và 1B, quốc lộ 18,các đ-ờng vành đai Hà Nội, hệ thống đ-ờng sắt quốc gia (Hà Nội- Lạng Sơn) và các mạng l-ới hạ tầng khác nh- cấp điện, cấp n-ớc và giao thông liên lạc. Bắc Ninh đ-ợc coi nh- là cửa ngõ phát triển kinh tế của thủ đô Hà Nội. Theo quy hoạch công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh phát triển các KCN tập trung nhằm thu hút vốn đầu t- trong và ngoài n-ớc với mục đích đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp của tỉnh theo h-ớng CNH-HĐH. Với chính sách khuyến khích các doanh nghiệp n-ớc ngoài và trong n-ớc đầu t- vào các KCN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Giấy phép số 1514/UBND/CN.XDCB ngày 19/11/2007 v/v Công ty CP Châu á- Thái Bình D-ơng xin đầu t- xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp vừa và nhỏ Nhân Hoà - Ph-ơng Liễu tại khu đất xã Nhân Hoà và xã Ph-ơng Liễu. Quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động của KCN tất yếu sẽ có tác động xấu đến môi tr-ờng. Do đó, các tác động này cần đ-ợc đánh giá, xem xét đúng đắn, đầy đủ ngay từ khâu lập Báo cáo nghiên cứu khảthi nhằm đề xuất các biện pháp kỹ thuật, quản lý, cơ chế chính sách hợp lý nhằm BVMT và h-ớng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về BVMT, Công tycổ phần Châu á - Thái Bình D-ơng (chủ đầu t- dự án xây dựng và kinh doanhkết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN vừa và nhỏ Nhân Hoà - Ph-ơng Liễu) đã phối hợp cùng Trạm Quan trắc và Phân tích môi tr-ờng Bắc Ninh tiến hành lập Báo cáođánh giá tác động môi tr-ờng cho dự án để trình các cơ quan quản lý nhà n-ớc về BVMT thẩm định và phê duyệt.

pdf150 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN vừa và nhỏ Nhân Hoà - Phương Liễu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên