Giải pháp nhằm tăng thu nhập , tiết kiệm chi phí , nâng cao KQKD tại NH cổ phần nhà Hà Nội – chi nhánh Thanh Quan

Mục lục Lời nói đầu1 Chương 1:hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường2 I.Vị trí của vấn đề hiệu quả kinh doanh đối với một doanh nghiệp2 1.Khái niệm hiệu quả kinh doanh:2 2.ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh.3 II.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh:5 1.Nhân tố khách quan:5 2.Nhân tố chủ quan.7 III. các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.8 1. Một số quan điểm trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh8 2. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh.8 3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.11 Chương 2:hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bánh kẹo Tràng An17 I. Giới thiệu chung về công ty17 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:17 2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty19 3.Bộ máy tổ chức quản lý của công ty19 4.Một số đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Bánh kẹo Tràng An21 II.hiệu quả kinh doanh của Công ty bánh kẹo Tràng An.31 1.Tình hình kinh doanh và khả năng chiếm lĩnh thị trường của Công ty.31 2.Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty37 3.Nhận xét chung50 Chương 3:Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty bánh kẹo Tràng An52 I. Phương hướng phát triển của công ty đến năm 2005.52 1.Phương hướng chung của ngành52 2. Phương hướng phát triển của Công ty Bánh kẹo Tràng An đến năm 200553 II. Những Biện pháp cơ bản nhằm nâng cao Hiệu quả kinh doanh của Công ty Bánh Kẹo Tràng An.54 1. Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường.54 2. Tiết kiệm nguyên vật liêu nhằm hạ giá thành sản phẩm.56 3. Tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ có trọng điểm.57 4. Huy động thêm vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.59 5. Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.61 III.Một số kiến nghị với Nhà Nước64 Kết luận65 Danh mục tài liệu tham khảo66

doc68 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp nhằm tăng thu nhập , tiết kiệm chi phí , nâng cao KQKD tại NH cổ phần nhà Hà Nội – chi nhánh Thanh Quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan