Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Huyện Phù Ninh

Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có bước tiến rất quan trọng, thành tựu của công cuộc đổi mới kinh tế của Đảng và nhà nước đưa Việt Nam từng bước đi lên con đường hội nhập kinh tế khu vực phù hợp xu thế kinh tế thế giới trong tương lai của sự toàn cầu hoá. Trong đó hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng đã thực hiện chiến lược đổi mới mạnh mẽ các hoạt động của mình và đạt được thành tích có ý nghĩa về nhiều mặt góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển và ổn định tiền tệ tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế đang trong thời kỳ chuyển đổi sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước còn nhiều khó khăn, thách thức, về môi trường kinh tế chưa ổn định, môi trường pháp lý đang dần được hoàn thiện, nên hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại cũng gặp rất nhiều khó khăn. Một khó khăn lớn hiện nay là trên thực tế các Ngân hàng thương mại nói chung còn đang quản lý một khối lượng không nhỏ các khoản nợ xấu, trong khi về cơ bản hệ thống Ngân hàng thương mại Việt nam chưa có hệ thống dự phòng rủi ro tín dụng vững chắc. Mà rủi ro trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp. Nếu như một sự sụp đổ mang tính hệ thống của Ngân hàng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ về đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia. Xuất phát từ tình hình đó, Đảng và Nhà nước chỉ đạo phải thực hiện triển khai các đề án củng cố hệ thống Ngân hàng thương mại, nâng cao chất lượng, giảm nợ quá hạn, tăng cường quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra và thiết lập đồng bộ các cơ chế phòng ngừa rủi ro, đảm bảo sự lành mạnh, an toàn của hệ thống Ngân hàng. Tiếp tục cải cách và xây dựng hệ thống tài chính tiền tệ thành công cụ điều tiết vĩ mô nhạy bén và phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế. Đối với ngành Ngân hàng cũng đã xác định rõ trong các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng lớn hiện nay của toàn ngành là củng cố hệ thống Ngân hàng, tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thấp nợ quá hạn và nợ khó đòi, đảm bảo hoạt động Ngân hàng an toàn hiệu quả.

doc82 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 23/01/2013 | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Huyện Phù Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan