Giáo trình Marketing căn bản - Chương 10: Chiến lược, kế hoạch, thực hiện và kiểm tra marketing

Kế hoạch là một công cụ hữu hiệu của các nhà quản trị để thực hiện được mục tiêu đặt ra. Kế hoạch Marketing là một bộ phận của kế hoạch tổng thể của công ty. Do vậy, để xây dựng một kế hoạch Marketing có hiệu quả, trước hết các nhà quản lý phải xây dựng kế hoạch chiến lược cho toàn bộ các nỗ lực chung của công ty. Tiếp đến là xây dựng kế hoạch chiến lược cho các lĩnh vực chức năng khác nhau trong công ty, trong đó có chức năng Marketing. Trước hết chúng ta tìm hiểu khái niệm lập kế hoạch.

doc31 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 21/02/2013 | Lượt xem: 1797 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Marketing căn bản - Chương 10: Chiến lược, kế hoạch, thực hiện và kiểm tra marketing, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan