Giáo trình Marketing căn bản - Chương 3: Ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động marketing

Môi trường Marketing là tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài công ty có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Dễ thấy rằng, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng hoạt động trong một môi trường kinh doanh nhất định và chịu sự chi phối, tác động mạnh của môi trường đó đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, và hoạt động Marketing nói riêng. Những biến động trong môi trường ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động Marketing doanh nghiệp, bao gồm cả các ảnh hưởng tốt và ảnh hưởng xấu. Những biến động trong môi trường có thể diễn ra từ từ, nhưng cũng có thể xảy ra đột ngột.

doc22 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 21/02/2013 | Lượt xem: 2136 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Marketing căn bản - Chương 3: Ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động marketing, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan