Giới thiệu chung về công ty Cpa Việt Nam

Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển đổi sang cơ chế thị trường thỡ hệ thống doanh nghiệp khụng ngừng phỏt triển cả về số lượng và loại hỡnh. Đặc biệt trong những năm gần đây, với xu thế toàn cầu hoá cũng như quá trỡnh gia nhập WTO, sự phỏt triển của các doanh nghiệp Việt Nam càng trở nên mạnh mẽ, đa dạng: ngoài một số doanh nghiệp giữ vai trũ chủ đạo cũn cú cỏc cụng ty cổ phần, cụng ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, và đáng chú ý là sự tham gia ngày càng nhiều cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài. Chớnh vỡ vậy sự cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, trong thu hỳt vốn đầu tư ngày càng khốc liệt. Đồng thời việc quản lý của cỏc cơ quan chức năng đối với các doanh nghiệp cũng như trong nội bộ càng phức tạp.Trước thực tế đó, nhu cầu minh bạch tài chính trở thành nhu cầu tất yếu, bức thiết cho sự phát triển của nền kinh tế và để đáp ứng nhu cầu này, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán với chức năng chủ yếu ban đầu là kiểm toán các báo cáo tài chính, tức là xác minh và bày tỏ ý kiến về đối tượng là các bảng khai tài chính bắt đầu ra đời.Các công ty kiểm toán đó cung cấp một trong những cụng cụ quan trọng để thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của nền kinh tế thị trường

doc32 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/01/2013 | Lượt xem: 1859 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu chung về công ty Cpa Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan