Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ở trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới đang có tác động tích cực đến nhu cầu du lịch của con người. Du lịch đ• trở thành một hiện tượng phổ biến trên thế giới và là nhu cầu cần thiết cho mọi người. Nghị định 45/CP của chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch đ• coi du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - x• hội của đất nước. Sự đổi mới cho Đảng ta l•nh đạo và khởi xướng đ• thu được những thành tựu bước đầu quan trọng trên các mặt kinh tế - x• hội - ngoại giao. Nhận thức về vai trò vị trí và đạt hiệu quản nhiều mặt của du lịch trong nền kinh tế và hoạt động x• hôi, ngành kinh doanh du lịch nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng đ• cố gắng xây dựng lực lượng, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng qui mô hoạt động nhằm thoả m•n nhu cầu của khách du lịch, với mục đích đem lại lợi nhuận cao, đồng thời hỗ trợ các ngành kinh tế khác cùng phát triển mạnh lên. Tuy nhiên trong kinh doanh, du lịch còn có nhiều tồn tại cần được khắc phục như tình trạng thất thoát, l•ng phí vật liệu chế biến, tiền vốn…. Điều này đòi hỏi cần phải tăng cường quản lý chặt chẽ trong ngành du lịch mà đặc biệt là hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành là khâu quan trọng. Trong toàn bộ công tác kế toán của các doanh nghiệp sản xuất nói chúng. Các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ nói riêng. Chi phí sản xuất là những chi phí về sử dụng tài sản, vật liệu, lao động trong quá trình sản xuất, là cơ sở để cấu tạo nên giá thành sản phẩm. Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả những loại tài sản, nguyên vật liệu, lao động, tiền vốn đi đôi với việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. Phải chăng là một nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế của doanh nghiệp mà còn là một trong những điều kiện kiên quyết để tăng tích luỹ x• hội, tăng tốc độ quy mô phát triển sản xuất kinh doanh cuối doanh nghiệp cải thiện và nâng cao đời sống của người lao động. Đề tài gồm ba phần lớn Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ trong ngành dịch vụ du lịch. Phần II: Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành du lịch ở trung tâm du lịch Thanh niên Việt Nam. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở trung tâm du lịch Thanh niên Việt Nam.

doc60 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 2142 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ở trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan