Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Miền Bắ

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU1 PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MIỀN BẮC3 1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty3 1.1.1. Danh mục sản phẩm3 1.1.2. Đặc điểm sản phẩm dở dang4 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty4 1.2.1. Quy trình hoạt động.4 1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất.6 1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty7 PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MIỀN BẮC11 2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty11 2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp11 2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp24 2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công33 2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung42 2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ51 2.1.5.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp51 2.1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ52 2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty53 2.2.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.53 2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp55 2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty56 2.2.4. Quy trình tính giá thành.56 PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MIỀN BẮC60 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện60 3.1.1. Ưu điểm60 3.1.1.1. Về công tác kế toán chung tại công ty60 3.1.1.2. Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm61 3.1.2. Nhược điểm61 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Miền Bắc62 KẾT LUẬN66 Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay, XDCD đang là một lĩnh vực được rất nhiều đối tượng quan tâm dưới nhiều góc độ khác nhau, vì XDCB là ngành sản xuất vật chất quan trọng, sản xuất ra phần lớn cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển tốc độ cao của khoa học kỹ thuật, sự phát triển chóng mặt của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước thúc đẩy mạnh hòa nhập và hội nhập ngày cành sâu vào nền kinh tế quốc tế. Theo tiến trình này, việc đô thị hóa đất nước ngày càng cao, hàng loạt các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng được xây dựng, có thể nói tốc độ phát triển của lĩnh vực XDCB là chưa từng có ở nước ta và chắc chắn sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai không xa. Tuy nhiên, chúng ta không thể không nói tới tính cạnh tranh khốc liệt, với đặc điểm là vốn đầu tư lớn, nên vấn đề đặt ra là phải quản lý vốn thật tốt, có hiểu quả, đồng thời tránh được tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất, giúp giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất tăng lợi nhuận và tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Nhận thức được vấn đề đó qua quá trình thực tập tốt nghiệp và tìm hiểu công việc kế toán thực tế tại công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Miền Bắc – một trong ngành XDCB em đã thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng. Việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất chính xác, hợp lý và tính đúng, tính đủ giá thành công trình xây lắp có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành xây dựng để hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Như vậy việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm góp phần năng cao hiểu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp là một vấn đề hết sức cần thiết.

doc71 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 20/12/2012 | Lượt xem: 1753 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Miền Bắ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan