Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty liên doanh Việt –Nhật

Nền kinh tế thị trường với sự điều tiết của bàn tay vô hình cùng sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc trưng như: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh.đ• tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn, sôi động nhưng cũng đầy rủi ro và không kém phần khốc liệt.Là tế bào của nền kinh tế, để tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải phải biết cách kinh doanh có hiệu quả mà biểu hiện là chỉ tiêu lợi nhuận.Song để thu được lợi nhuận thì một trong những điều kiện quan trọng là doanh nghiệp phải tiêu thụ được hàng hoá.Từ đó doanh nghiệp mới thu hồi được vốn trang trải được các khoản nợ, và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, ổn định tình hình tài chính và thực hiện đầu tư cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Do đó tiêu thụ hàng hoá là vấn đề rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.Trên toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì tiêu thụ hàng hóa là cơ sở cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa tiền và hàng, bảo đảm sự cân đối giữa các ngành, các khu vực trong nền kinh tế quốc dân. Kế toán với vai trò như một công cụ đắc lực có nhiệm vụ thu thập xử lý các thông tin một cách chính xác kịp thời giúp cho người quản lý ra quyết định đúng đắn. ở công ty liên doanh Việt- Nhật, công tác kế toán nói chung, công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa nói riêng đ• được đổi mới nhằm phát huy tác dụng trong nền kinh tế thị trường. Tuy vậy vẫn còn một số những tồn tại cần tháo gỡ, hoàn thiện. Luận văn này bao gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. PhầnII. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty liên doanh Việt-Nhật. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty liên doanh Việt-Nhật.

doc100 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 26/12/2012 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty liên doanh Việt –Nhật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan