Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp có ýnghĩa rất lớn không những đối với công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp mà còn với các cơ quan quản lý và các cơ quan hữu quan khác (cơ quan thuế, cơ quan chủ quản, cơ quan thanh tra,cơ quan kiểm toán) trong việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống tài khoản kế toán do B?Tài Chính ban hành và áp dụng hiện nay trong các doanh nghiệp ở nước ta mặc dầu đã có nhiều sửa đổi, cảitiến nhưng vẫn chưa thực sự thống nhất về nội dung và thể thức, chưa đáp ứng được sự đổi mới của nền kinh tế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Hạn chế này trước hết gây khó khăn, lúng túng cho người làm công tác kế toán ở doanh nghiệp, sau nữa gây khókhăn cho các cơ quan chức năng cũng như các cơ quan nghiên cứu và các cơ sở đào tạo kế toán. Cùng với Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán đã và đang được ban hành, việc hoàn thiện chế độ kế toán doanh nghiệp (trong đó có hệ thống tài khoản) là một trong những nội dung của chiến lược đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 đã đượcBộ Tài Chính thông qua trong hội nghị kế toán toàn quốc được tổ chức tạiHà Nội vào ngày 14/10/2003: “Căn cứ Luật kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật và các chuẩnmực kế toán mới ban hành cần phải tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chế độ kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán nhà nước… phù hợp với xu hướng đổi mới nền kinh tế và hội nhập quốc tế”.

pdf72 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 04/01/2013 | Lượt xem: 2549 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan