Hoàn thiện phương pháp kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Trong những năm qua do sự chuyển đổi của cơ chế quản lý tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường nên hoạt động sản xuất kinh doanh hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tham gia dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải đề ra các biện pháp hiệu quả nâng cao năng xuất lao động đổi mới công nghệ tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng phù hợp với yêu cầu thị hiếu của thị trường và đạt được nhiều mục đích thu lại lợi nhuận cao. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì một trong những công tác quan trọng của Công ty là quản lý tốt được nguồn nguyên liệu của mình. Điều này có nghĩa là bất cứ lúc nào nhà quản lý cũng có thể biết hiện Công ty có những loại nguyên vật liệu noà, số lượng, giá cả, bao nhiêu có đảm bảo sản xuất được kịp thời hay không có hiện tượng thiếu hoặc dư thừa nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, nếu có hiện tượng thiếu hoặc thừa thì nhà quản lý phải xác định được đó là loại nào với số lượng, giá cả ra sao để từ đó có quản lý thích hợp. Trong thời gian qua, em đã được học và nghiên cứu các môn học về kinh tế, tài chính, kế toán tại trường Đại học Thương Mại chính những kiến thức học được từ giảng đường Đại học đã giúp em có được những hiểu biết về kinh tế, tài chính, đặc biệt là những kiến thức chuyên môn về chuyên ngành kế toán. Vì vậy giai đoạn thực tập là giai đoạn em được đi vào thực tế ở công ty để xem xét, thâm nhập thực tế, và cũng là điều kiện để có thể thực hành và áp dụng những kiến thức mình đã học vào thực tế. Trong thời gian thực tập tại công ty, được sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng tài vụ của công ty, cũng như được sự giúp đỡ, chỉ bảo rất tận tình của Giáo viên hướng dẫn, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện phương pháp kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam” để làm đề tài tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nhằm khoả sát thực tế công tác kế toán NVL tại công ty, từ đó đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán nói chung và kế toán NVL nói riêng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài : Công tác hạch toán NVL tại công ty được xem xét, đánh giá trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Ngoài lời mở đầu và kết luận thì chuyên đề gồm 3 phần. Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu - tại công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Phần II: thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Phần III: Phương pháp hoàn thiện tổ chức Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

doc80 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/01/2013 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện phương pháp kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan