Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000 tại Công ty Sông Đà

Cạnh tranh toàn cầu và sức ép của người tiêu dùng đã buộc các doanh nghiệp phải hết sức coi trọng vấn đề đảm bảo và nâng cao chất lượng. Chất lượng sản phẩm trở thành một nhân tố cơ bản quyết định sự thành bại trong cạnh tranh, quyết định sự tồn tại và lớn mạnh của từng doanh nghiệp, sự phát triển hay tụt hậu của toàn bộ nền kinh tế đất nước. Đổi mới quản lý chất lượng vàg việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong doanh nghiệp Việt Nam là việc làm hết sức cần thiết. Hệ thống chất lượng này sẽ làm thay đổi nếp nghĩ và cách làm cũ, tạo ra một phong cách, một bộ mặt mới cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng, góp phần tăng năng suất và giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, tăng uy tín của Công ty về đảm bảo chất lượng. Cũng như các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp tư vấn, xây dựng nói riêng muốn quản lý tốt chất lượng tư vấn, công trình, sản phẩm, dịch vụ của mình thì phải tập trung xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000. Nhận thức được vấn đề này, Công ty Sông Đà 9 đang lập kế hoạch để triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào quản lý chất lượng tại Công ty. Đây là việc làm có tính chiến lược của Công ty, phù hợp với xu thế của đất nước và thế giới. Trong thời gian tực tập tại Công ty Sông Đà 9, tôi quyết định chọn đề tài: “Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Sông Đà 9” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Luận văn này, ngoài lời nói đầu và kết luận, gồm 3 chương: Chương I: Vấn đề cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng. Chương II: Thực trạng về kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty Sông Đà 9. Chương III: Một số giải pháp nhằm xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty Sông Đà 9.

doc94 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/01/2013 | Lượt xem: 1858 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000 tại Công ty Sông Đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên