Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside

Mục lục lời nói đầu1 Chương I:3 Lý luận chung về công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong đơn vị kinh doanh dịch vụ.3 I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.3 II. Sự cần thiết và nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.6 1. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.6 2. Nhiệm vụ của công tác quản lý hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.9 III. Nội dung công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.10 1. Kế toán chi phí tại đơn vị kinh doanh du lịch10 2. Kế toán doanh thu trong đơn vị kinh doanh du lịch14 3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh16 Chương II19 Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn renaissance riverside19 I. Đặc điểm chung của chủ nghĩa liên doanh khách sạn Renaissance Riverside19 1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn19 2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và cơ cấu tổ chức quản lý của khách sạn Renaissane Riverside.21 a/ Bộ phận đặt phòng:21 b/ Bộ phận tiếp tân:21 c/ Bộ phận tổng đài.22 d/ Bộ phận trung tâm thương mại.22 e/ Bộ phận giúp đỡ khách:22 f/ Bộ phận vận chuyển khách.22 g/ Bộ phận quản gia:23 h/ Bộ phận ẩm thực:23 3/ Đặc điểm tổ chức kế toán ở khách sạn:28 II/ Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Renaissance:31 1/. Đặc điểm chi phí trong phân loại chi phí ở khách sạn:31 3/ Kế toán doanh thu tại khách sạn.36 4/ Kế toán xác định kết quả kinh doanh ở khách sạn.38 Chương III:44 Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside.44 I. Nhận xét, đánh giá tình hình kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Renaissance Riverside.44 II. Yêu cầu và sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.45 Kết luận46

doc47 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 5223 | Lượt tải: 36download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan