Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn

Trong điền kiện nền kinh tế thị trường đang phát triển hiện nay, Nhà nước đ• đề ra các chủ trương nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Với chính sách mở cửa đ• tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể phát huy hết khả năng tiềm lực của mình, mặt khác lại đặt doanh nghiệp trước thử thách lớn đó là sự cạnh tranh gay gắt và những khuyết tật của kinh tế thị trường. Cùng với xu hướng thay đổi về hoạt động và cơ chế quản lý, công tác kế toán luôn phát triển gắn liền với hoạt động kinh tế do vậy cần có những cải tiến, đổi mới không ngừng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước, quản lý vi mô của doanh nghiệp. Để quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, công tác kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu để Nhà nước quản lý về mặt tài chính của doanh nghiệp. Công tác kế toán bao gồm rất nhiều các phần hành khác nhau như: Tài sản cố định, bán hàng, tiền lương, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những phần hành rất quan trọng trong công tác kế toán, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Hiện nay, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bài toán khó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tính toán sao cho tiết kiệm chi phí một cách hợp lý, hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhiều năm gần đây, công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng và phát triển nông thôn đ• có những cải tiến và thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Song bên cạnh những cố gắng đó thì Công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong hạch toán và ghi sổ. Ngoài Lời nói đầu và Kết luận, bố cục của luận văn gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn.

doc79 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan