Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thép cán tại Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng

KẾT CẤU KHOÁN LUẬN Chương I: Lý luận chung về tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thép cán tại CTCP luyện cán thép Gia Sàng. Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại CTCP luyện cán thép Gia Sàng. II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY Tổng quan về Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng Công tác tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty 1.TỔNG QUAN VỀ CTCP LUYỆN CÁN THÉP GIA SÀNG

ppt47 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 25/12/2012 | Lượt xem: 3482 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thép cán tại Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN KẾT CẤU KHOÁN LUẬN Chương I: Lý luận chung về tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thép cán tại CTCP luyện cán thép Gia Sàng. Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại CTCP luyện cán thép Gia Sàng. CHƯƠNG I CHƯƠNG II II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY Tổng quan về Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng 1 3 Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty 1.TỔNG QUAN VỀ CTCP LUYỆN CÁN THÉP GIA SÀNG Tên gọi:Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng Địa chỉ: Phường Gia Sàng- Tp. Thái Nguyên Lĩnh vực khác: KD xăng dầu, sửa chữa cơ khí. 1.TỔNG QUAN VỀ CTCP LUYỆN CÁN THÉP GIA SÀNG Quy trình công nghệ SX sản phẩm của Công ty 1.TỔNG QUAN VỀ CTCP LUYỆN CÁN THÉP GIA SÀNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 1.TỔNG QUAN VỀ CTCP LUYỆN CÁN THÉP GIA SÀNG Hệ thống KT áp dụng theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng bộ tài chính ban hành 20/03/2006 Hình thức kế toán Nhật kí-Chứng từ. Niên độ kế toán: Từ 01/01 đến 31/12. Kì hạch toán theo tháng. Phương pháp hạch toán: Kê khai thường xuyên. Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp BQGQ. Tính KHTSCĐ theo phương pháp đường thẳng. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Sơ đồ hình thức kế toán Nhật kí - Chứng từ Để phục vụ công tác kế toán, hiện nay công ty có áp dụng phần mềm kế toán máy BRAVO. Bảng tổng hợp chứng từ, bảng kê cùng loại - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán, quản trị PHẦN MỀM KẾ TOÁN Chứng từ kế toán Sổ kế toán Sổ chi tiết Sổ tổng hợp MÁY VI TÍNH Trình tự kế toán trên máy vi tính Đối tượng tập hợp chi phí Đối tượng tập hợp chi phí: Toàn bộ chi phí phát sinh trong mỗi giai đoạn công nghệ. Đối tượng tính giá thành: Sản phẩm hoàn thành sau mỗi quy trình công nghệ. Trong phạm vi đề tài: Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành cho sản phẩm thép cán þ14. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: Lương chính, các khoản trích theo lương, phụ cấp CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Cuối tháng căn cứ vào số liệu của các sổ chi tiết, bảng kê, sổ cái của TK 621, TK622, TK627 máy tính sẽ kết chuyển sang TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tài khoản này được chi tiết cho từng phân xưởng Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước Tính giá thành sản phẩm thép Cán þ14 Tính giá thành bán thành phẩm thép thỏi CT5+SD. Phân bổ chi phí sản xuất cho sản phẩm thép Cán þ14. Tập hợp tất cả CPSX của sản phẩm thép Cán þ14. Tính giá thành sản phẩm thép Cán þ14. CHƯƠNG III Nhìn chung công tác kế toán của Công ty đã đạt được một số điểm nổi bật, thực hiện tốt chức năng của kế toán. Thứ nhất: Về công tác kế toán của Công ty. Thứ hai: Về hệ thống sổ hạch toán. Thứ ba: Trang thiết bị phục vụ công tác kế toán. Thứ tư: Về công tác tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm. Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền. Việc tính lương vẫn thực hiện bằng tay, không chính xác Tính khấu hao TSCĐ theo đường thẳng, cứng nhắc, không phù hợp với hao mòn thực tế Nên tính theo phương pháp nhập trước xuất trước. Nên nâng cấp phần mềm để thực hiện tính lương bằng KTM. Nên linh động sử dụng công thức tính KH đối với từng loại tài sản. Quản lý tốt CPSX và giá thành sản phẩm là một trong những nền tảng cơ bản để DN có thể tồn tại và phát triển. DN nào nắm bắt được thị trường, biết tận dụng cơ hội, chủ động trong việc quản lý chi phí thì DN đó sẽ thành công. Chính vì vậy, việc hạch toán kế toán CPSX và giá thành sản phẩm đóng vai trò đặc biệt trong sự thành công đó.
Luận văn liên quan