Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo lương tại Công ty Cao su Hà Nội

Mục lục Phần I: Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh2 1. Khái niệm, vị trí, vai trò của lao động2 2. Chi phí lao động sống trong quá trình sản xuất kinh doanh và vị trí của yếu tố lao động sống.3 II. phân loại lao động, các hình thức tiền lương và các quỹ.5 1. Yêu cầu quản lý sức lao động.6 2. Các hình thức tiền lương và ý nghĩa của tiền lương.7 3. Quĩ tiền lương.11 4. Quĩ bảo hiểm x• hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.12 III. Hạch toán lao động tiền lương và các khoản chi tiêu lương.13 1. Hạch toán lao động.13 2. Tính tiền lương và trợ cấp BHXH.14 IV. NHiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương.14 1. Nhiệm vụ kế toán.14 2. Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.15 3. Kế toán tổng hợp tiền lương bảo hiểm x• hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.18 Phần II: Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cao su hà nội29 I. Lịch sử công ty29 II. Chức năng nhiệm vụ và đặc trưng sản xuất kinh doanh của công ty31 1. Tình hình công tác quản lý lao động35 2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng36 III. Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su Hà Nội39 Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su hà nội69 I. Nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su hà nội69 1. Hạch toán Lao động69 2. Tính lương và BHXH trả cho người lao động70 3. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ71 4. Kế toán tổng hợp tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ71 II. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền Lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cao su Hà Nội73 III. Phương pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cao su Hà Nội73 Kết luận75

doc81 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 26/12/2012 | Lượt xem: 1131 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo lương tại Công ty Cao su Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan