Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Đồng Xanh

MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU.1 1.1 Lý do chọn đề tài.1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.1 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.1 1.5 Phương pháp nghiên cứu.2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH .3 2.1 Quá trình tiêu thụ thành phẩm.3 2.1.1 Định nghĩa.3 2.1.2 Các phương thức tiêu thụ .3 2.1.3 Ý nghĩa.3 2.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.3 2.2.1 Khái niệm .3 2.2.2 Ý nghĩa .3 2.2.3 Kế toán doanh thu.3 2.2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.3 2.2.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.5 2.2.3.3 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ.8 2.2.3.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.9 2.2.3.5 Kế toán thu nhập khác.11 2.2.4 Kế toán chi phí.12 2.2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán.12 2.2.4.2 Kế toán chi phí bán hàng.14 2.2.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.15 2.2.4.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính.16 2.2.4.5 Kế toán chi phí khác.17 2.2.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.18 2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.20 Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG XANH.22 3.1 Tổng quan về công ty TNHH TM Đồng Xanh .22 3.1.1 Qúa trình hình thành.22 3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty.22 3.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý:.24 3.1.4 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban: .24 3.2 Nguồn lực của công ty:.24 3.2.1 Nguồn nhân lực: .25 3.2.2 Nguồn lực tài chính: .26 3.3 Thuận lợi và khó khăn.29 3.3.1 Thuận lợi .29 3.3.2 Khó khăn:.29 3.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH TM Đồng Xanh.29 Chương 4: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM ĐỒNG XANH.33 4.1 Kế toán doanh thu.33 4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.33 4.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ.37 4.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.39 4.2 Kế toán chi phí.41 4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán.41 4.2.2 Kế toán chi phí tài chính.45 4.2.3 Kế toán chi phí bán hàng.45 4.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.45 4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.49 4.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.50 Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ.55 5.1 Nhận xét:.55 5.1.1 Nhận xét chung:.55 5.1.2 Về kinh doanh: .55 5.1.3 Về công tác tổ chức kế toán :.56 5.2 Kiến nghị .57 5.3 Kết luận.58 TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf68 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 11395 | Lượt tải: 185download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Đồng Xanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 5, năm 2010 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM ĐỒNG XANH Chuyên ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Lớp: DH7KT2 MSSV: DKT062136 Người hướng dẫn: NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG Long Xuyên, tháng 5, năm 2010 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Mỹ Nhung Người chấm, nhận xét 1: Người chấm, nhận xét 2: Khóa luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, ngày tháng năm Lời cám ơn Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH thương mại Đồng Xanh được sự quan tâm giúp đỡ của nhân viên công ty đã giúp em có điều kiện tìm hiểu hoạt động kinh doanh của công ty. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, phòng kế toán của công ty đã tạo thuận lợi cho em trong bước đầu bỡ ngỡ, cung cấp số liệu giúp em tìm hiểu và học hỏi từ những hoạt động thực tế để em hoàn thành khóa luận của mình. Và em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trường Đại học An Giang đã truyền đạt những kiến thức quý báo để em có tư liệu quý ứng dụng vào thực tế. Đồng thời em cảm ơn cô Mỹ Nhung đã hướng dẫn em trong quá trình thực tập. Cuối cùng em xin kính chúc toàn thể công ty gặp nhiều thuận lợi trong công việc, chúc công ty ngày càng lớn mạnh và phát đạt. Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, tiếp tục gặt hái thật nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Trong hoạt động quản trị, kế toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc trao đổi thông tin với các bộ phận khác và cung cấp thông tin tài chính cho công tác quản lý. Trong đó, thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh có tầm quan trọng hàng đầu trong một doanh nghiệp. Mặt khác, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh là cơ sở giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá hoạt động kinh doanh và từ đó điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp theo mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra . Do đó, em quyết định chọn đề tài “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh”. Nội dung của đề tài gồm 5 chương: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở lí luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Chương 3: Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH TM Đồng Xanh Chương 4: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Đồng Xanh Chương 5: Kết luận – Kiến nghị Với nội dung trên, giúp em hiểu rõ hơn về công tác xác định kết quả kinh doanh trên cơ sở lý thuyết cũng như việc vận dụng thực tế công tác kế toán này tại một doanh nghiệp. Do thời gian thực tập có hạn và với kiến thức còn hạn chế, nên đề tài này không thể tránh khỏi những thiếu xót. Em kính mong được sự góp ý của quý thầy cô và quý công ty để đề tài của em hoàn thiện hơn. MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 1.1 Lý do chọn đề tài .............................................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................................1 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .........................................................................................1 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................................1 1.5 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................................2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ......................................................................................3 2.1 Quá trình tiêu thụ thành phẩm .........................................................................................3 2.1.1 Định nghĩa .............................................................................................................3 2.1.2 Các phương thức tiêu thụ .....................................................................................3 2.1.3 Ý nghĩa ..................................................................................................................3 2.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..............................................................................3 2.2.1 Khái niệm .............................................................................................................3 2.2.2 Ý nghĩa .................................................................................................................3 2.2.3 Kế toán doanh thu..................................................................................................3 2.2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ......................................3 2.2.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .......................................................5 2.2.3.3 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ ............................................................8 2.2.3.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .......................................................9 2.2.3.5 Kế toán thu nhập khác...............................................................................11 2.2.4 Kế toán chi phí.....................................................................................................12 2.2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán..........................................................................12 2.2.4.2 Kế toán chi phí bán hàng...........................................................................14 2.2.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.......................................................15 2.2.4.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính ..........................................................16 2.2.4.5 Kế toán chi phí khác ..................................................................................17 2.2.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.............................................18 2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..................................................................20 Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG XANH ..................................................................................................................................22 3.1 Tổng quan về công ty TNHH TM Đồng Xanh .............................................................22 3.1.1 Qúa trình hình thành.............................................................................................22 3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty.....................................................................22 3.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý: ......................................................................24 3.1.4 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban: .......................................................24 3.2 Nguồn lực của công ty:..................................................................................................24 3.2.1 Nguồn nhân lực: .................................................................................................25 3.2.2 Nguồn lực tài chính: ...........................................................................................26 3.3 Thuận lợi và khó khăn ...................................................................................................29 3.3.1 Thuận lợi .............................................................................................................29 3.3.2 Khó khăn: .............................................................................................................29 3.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH TM Đồng Xanh .......................................29 Chương 4: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM ĐỒNG XANH..............................................................................33 4.1 Kế toán doanh thu..........................................................................................................33 4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ...............................................33 4.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ .....................................................................37 4.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính................................................................39 4.2 Kế toán chi phí...............................................................................................................41 4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán ....................................................................................41 4.2.2 Kế toán chi phí tài chính......................................................................................45 4.2.3 Kế toán chi phí bán hàng .....................................................................................45 4.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .................................................................45 4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .......................................................49 4.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ............................................................................50 Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ............................................................................55 5.1 Nhận xét: .......................................................................................................................55 5.1.1 Nhận xét chung:...................................................................................................55 5.1.2 Về kinh doanh: ...................................................................................................55 5.1.3 Về công tác tổ chức kế toán : ..............................................................................56 5.2 Kiến nghị ......................................................................................................................57 5.3 Kết luận .........................................................................................................................58 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ....................................5 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại .................................................................6 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại ........................................................................7 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán........................................................................8 Sơ đồ 2.5 Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng nội bộ ..........................................................9 Sơ đồ 2.6 Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính ...................................................11 Sơ đồ 2.7 Sơ đồ hạch toán thu nhập khác.............................................................................12 Sơ đồ 2.8 Sơ đồ hạch toán chi phí giá vốn hàng bán............................................................14 Sơ đồ 2.9 Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng ........................................................................15 Sơ đồ 2.10 Sơ đồ hạch toán chi phí QLDN..........................................................................16 Sơ đồ 2.11 Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính .......................................................................17 Sơ đồ 2.12 Sơ đồ hạch toán chi phí khác .............................................................................18 Sơ đồ 2.13 Sơ đồ hạch toán chi phí thuế TNDN ..................................................................20 Sơ đồ 2.14 Sơ đồ hạch toán XĐ KQKD...............................................................................21 Sơ đồ3.1Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty TNHH TM Đồng Xanh……………… 24 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ bộ máy kế toán...........................................................................................31 Sơ đồ 4.1 Sơ đồ hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2009 ...............52 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Bảng báo cáo KQHĐKD của công ty qua 3 năm 2007, 2008, 2009…………..27 Bảng 4.1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 ....................................53 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH: ......................................... Bảo hiểm xã hội BHYT:.............................................. Bảo hiểm y tế GTGT:............................................ Giá trị gia tăng KPCĐ:.....................................Kinh phí công đoàn KQKD:.................................... Kết quả kinh doanh QLDN: ................................Quản lý doanh nghiệp TNDN: ..............................Thu nhập doanh nghiệp TNHH TM: .......Trách nhiệm hữu hạn thương mại TSCĐ: ............................................Tài sản cố định TTĐB: ......................................... Tiêu thụ đặc biệt DT: .........................................................Doanh thu CP:...............................................................Chi phí GVHB ........................................ Giá vốn hàng bán Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Đồng Xanh CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1/ Lý do chọn đề tài Trong thời kì hội nhập kinh tế như hiện nay, cạnh tranh là quy luật tất yếu. Đặc biệt là từ khi trở thành thành viên của WTO, Việt Nam đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới cả về song phương lẫn đa phương. Đối với Việt Nam đây vừa là cơ hội vừa là một thách thức lớn.Từ năm 2000, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều cải cách mới mà qua đó đã cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp.Tuy vậy, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn.Thứ nhất, sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nước ngoài. Thứ hai là do, dòng vốn đổ vào có thể mang theo nhiều rủi ro và làm bất lợi thêm trong việc điều hành cơ cấu kinh tế vĩ mô, đặc biệt là những dòng vốn chảy vào với mục đích đầu cơ. Những nguồn vốn này có thể dễ dàng ra đi nếu có những thay đổi về tình hình kinh doanh hay kỳ vọng của các nhà đầu tư. Thứ ba, đối với dịch vụ phân phối, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được phép tham gia lĩnh vực bán lẻ đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu hợp pháp và sản xuất trong nước, do đó đa số các hình thức phân phối hàng hóa và dịch vụ được thực hiện thông qua các cơ sở thương mại cá thể nhỏ của Việt Nam sẽ rất khó khăn trong việc cạnh tranh với các trung tâm phân phối lớn... Vì thế, việc đánh giá, dự báo những tác động, cũng như tìm ra các giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng thích ứng, tồn tại và phát triển càng có ý nghĩa quan trọng và cấp bách. Trong đó, kết quả kinh doanh lại là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó liên quan mật thiết và chặt chẽ đến chi phí bỏ qua và lợi nhuận sẽ đạt được, do đó nếu xác định đúng đắn và chính xác kết quả kinh doanh sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá theo dõi được hiệu quả sản xuất kinh doanh để từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận. Tóm lại, với sự tham gia ngày càng sâu vào thị trường thế giới, những ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới đối với thị trường trong nước ngày càng lớn thì lợi nhuận càng là mục tiêu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Việc tăng doanh thu giảm chi phí để đạt lợi nhuận cao càng có ý nghĩa thiết thực. Từ thực tế trên,nên việc tìm hiểu và nghiên cứu về đề tài “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Đồng Xanh” là thật sự cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của Công ty. 1.2/ Mục tiêu nghiên cứu - Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. - Tìm hiểu về cách hạch toán tại Công ty nói riêng cũng như phương pháp kế toán mà trên thực tế các doanh nghiệp thường áp dụng. - Trang bị một phần kiến thức thực tế cho chuyên ngành của bản thân. 1.3/ Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, cung cấp thông tin về chi phí và lợi nhuận nhằm tạo thuận lợi cho việc điều hành và quản lí trong Công ty. 1.4/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Ž Đối tượng: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Ž Phạm vi : Thực hiện tại Công ty TNHH Thương mại Đồng Xanh. GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Nhung SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung 1 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Đồng Xanh Các nghiệp vụ phát sinh trong 3 năm 2007, 2008, 2009. 1.5/ Phương pháp nghiên cứu - Tìm hiểu thông tin trên sách, báo, internet… - Thu thập số liệu thứ cấp từ Công ty. - Quan sát,tìm hiểu thực tế về Công ty. - Phỏng vấn, học hỏi từ những người có liên quan trong Công ty. - So sánh, phân tích, tổng hợp số liệu thực tế tại Công ty. - Tìm cách tiếp cận, thực hành các thao tác kế toán, các nghiệp vụ thực tế phát sinh. GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Nhung SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung 2 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Đồng Xanh CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1/ Kế toán tiêu thụ sản phẩm 2.1.1 Định nghĩa Tiêu thụ là quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng và thu được tiền hàng hoặc được khách hàng chấp nhận thanh toán. Sản phẩm của doanh nghiệp nếu đáp ứng được nhu cầu của thị trường sẽ tiêu thụ nhanh, tăng vòng quay vốn, nếu có giá thành hạ sẽ làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. 2.1.2 Các phương thức tiêu thụ Có nhiều phương thức phổ biến để tiêu thụ hàng hóa, có thể đó là tiêu thụ hàng hóa theo phương pháp xuất bán trực tiếp cho khách hàng, cũng có thể là tiêu thụ hàng hóa teo phương thức xuất gửi đại lý bán. Doanh nghiệp có thể cung cấp hàng hóa theo yêu cầu và thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân khác nhau; cũng có thể cung cấp hàng hóa theo đơn đặt hàng của Nhà nước; cũng có thể được tiêu dùng nội bộ; dùng làm quà tặng, khuyến mãi không thu tiền; dùng để trả thay lương,… 2.1.3 Ý nghĩa - Tiêu thụ là khâu trung gian đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng. - Tiêu thụ là khâu quyết định các khâu khác trong quá trình kinh doanh. Tất cả các khâu khác trong doanh nghiệp đều phục vụ cho quá trình bán hàng của doanh nghiệp. - Qua quá trình tiêu thụ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng để từ đó doanh nghiệp đưa ra các kế hoạch và định hướng cho chu kì kinh doanh mới. 2.2 / Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 2.2.1.Khái niệm: KQKD là phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí. KQKD là mục đích cuối cùng của mọi doanh nghiệp và nó phụ thuộc vào quy mô chất lượng của quá trình sản xuất kinh doanh. 2.2.2.Ý nghĩa Kết quả hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một đơn vị sau một thời kì nhất định. 2.2.3. Kế toán doanh thu 2.2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: ¾ Khái niệm Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu rất quan trọng vì nó vừa phản ánh hoạt động tiêu thụ của Công ty vừa phản ánh khả năng bù trừ với chi phí nhằm thể hiện hiệu quả hoạt động của Công ty.Ở đây Công ty chỉ có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nên doanh thu của Công ty được phản ánh vào tài khoản 511 (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ). GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Nhung SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung 3 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Đồng Xanh ¾ Điều kiện ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau: + Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở h
Luận văn liên quan