Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8-3

Chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là một bước rất quan trọng trong chính sách cải cách kinh tế của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách này đ• khuyến khích kinh tế x• hội phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều nguồn vốn, tạo ra công ăn việc làm và sản phẩm cho x• hội. Sự phát triểnnày góp phần đưa nền kinh tế nước ta từng bước hoà nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Với một nền kinh tế thị trường như vậy, vấn đề của các doanh nghiệp là làm sao cho đứng vững và khẳng định chính mình trên thị trường. Từ vấn đề này đ• phát sinh một loạt các yêu cầu về cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy sản xuất. Muốn cho quá trình hoạt động của các đơn vị được đều đặn liên tục, thường xuyên thì việc đảm bảo nhu cầu vật tư đúng về chất lượng, phẩm chất, qui cách, đủ số lượng, kịp về thời gian là yêu cầu vô cùng quan trọng và đó cũng là điều bắt buộc mà nếu không thực hiện được thì quá trình sản xuất sẽ ngừng hoạt động. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế, sự phản ánh và kiểm tra toàn diện tình hình sản xuất và thực hiện kế hoạch của Nhà nước. Nếu hạch toán nói chung là công cụ để quản lý kinh tế thì kế toán vật liệu là công cụ dụng cụ laị là công cụ lại là công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý vật liệu, cung ứng kịp thời vật tư đảm bảo sản xuất. Kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ có đầy đủ, chính xác, kịp thời hay không có tác dụng rất lớn đến chất lượng công tác quản lý vật liệu của doanh nghiệp. Vì vậy một trong những vấn đề quan trọng là tăng cường quản lý công tác, quản lý vật liệu và hoàn thiện công tác kế toán vật liệu. Bài viết gồm 3 chương : Chương I : Những vấn đề chung về công tác kế toán vật liệu công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp sản xuất. Chương II : Thực tế công tác kế toán vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3. Chương III : Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3.

doc65 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8-3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan