Kết quả công tác điều dưỡng năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 - 2017

Ỷ SỐ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH/BÁC SỸ Tổng số bác sỹ: 67.750 Tổng số điều dưỡng, hộ sinh: 120.875 Tỷ số điều dưỡng, hộ sinh/bác sỹ là 1,8 Xếp hàng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á (Philippine là 5,1, ở Indonesia là 8,0, Thái Lan là 7,0) Thiếu nhiều so với quy định tại Quyết định Số 153/2006/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch Số 08/2007/TTLTBYT-BNV

pdf44 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kết quả công tác điều dưỡng năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 - 2017, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2015 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016 - 2017 PGS.TS. Lương Ngọc Khuê Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế PHẦN A KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2015 TỔNG SỐ GIƯỜNG BỆNH PHÂN THEO TUYẾN TỶ SỐ NHÂN LỰC/GIƯỜNG BỆNH TỔNG SỐ NHÂN LỰC THEO CHỨC DANH Chức danh Số lượng Tỷ lệ % Bác sỹ 67.750 23,8 Dược sỹ 18.240 6,4 Điều dưỡng, hộ sinh 120.875 42,4 Kỹ thuật viên 19.003 6,7 Hộ lý, y công 17.254 6,1 Khác 41.857 14,7 Tổng 284.979 100 TỶ SỐ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH/BÁC SỸ Tổng số bác sỹ: 67.750 Tổng số điều dưỡng, hộ sinh: 120.875 Tỷ số điều dưỡng, hộ sinh/bác sỹ là 1,8 Xếp hàng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á (Philippine là 5,1, ở Indonesia là 8,0, Thái Lan là 7,0) Thiếu nhiều so với quy định tại Quyết định Số 153/2006/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch Số 08/2007/TTLT- BYT-BNV TỶ SỐ ĐIỀU DƯỠNG TRÊN GIƯỜNG BỆNH TT Tên nước Số ĐD/1000 dân So với Việt Nam I Các nước khối ASEAN 1 Brunei (2012) 8,048 6,5 2 Philippines (2004) 6 4,9 3 Singapore 4,7 3,8 4 Malaysia (2012) 3,276 2,6 5 Thái Lan (2010) 2,077 1,7 6 Indonesia (2012) 1,383 1,1 7 Việt nam (2013) 1,236 8 Myanma (2012) 1,003 0,8 9 Lào (2012) 0,876 0,7 10 Campuchia (2012) 0,791 0,6 II Một số nước khu vực và trên thế giới 1 Đan Mạch 17,269 14,0 2 Monaco 17,217 13.9 3 Đức 11,489 9.3 4 Nhật Bản 11,489 9.3 5 Úc 10,648 8.6 6 Mỹ 9,815 7.9 PHÂN BỐ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH THEO TUYẾN TRÌNH ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH THEO TUYẾN TRÌNH ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH TOÀN QUỐC Tổng số điều dưỡng, hộ sinh toàn quốc: 120.875 Tổng số điều dưỡng, hộ sinh trung học và sơ học cần chuẩn hóa: 92.106 CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NĂM 2015 HỆ THỐNG ĐDT THIẾT LẬP VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐDT THIẾT LẬP VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 2 HỆ THỐNG ĐDT THIẾT LẬP VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 3 HỆ THỐNG ĐDT THIẾT LẬP VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 4 HỆ THỐNG ĐDT THIẾT LẬP VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 5 TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI BỆNH TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI BỆNH Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 2 TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI BỆNH Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 3 TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI BỆNH Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 4 TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI BỆNH Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 5 CHĂM SÓC VỆ SINH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI BỆNH CHĂM SÓC VỆ SINH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI BỆNH Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 2 CHĂM SÓC VỆ SINH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI BỆNH Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 3 CHĂM SÓC VỆ SINH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI BỆNH Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 4 CHĂM SÓC VỆ SINH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI BỆNH Tỷ lệ bệnh viện đạt mức 5 PHÒNG NGỪA NGUY CƠ NB TRƯỢT NGÃ - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Chung các tuyến BYT Tỉnh Quận/Huyện Tư nhân 10,5% 10,0% 9,3% 11,6% 11,2% 13,5% 0,0% 14,2% 15,1% 7,5% 55,8% 50,0% 55,8% 60,0% 41,1% 16,2% 35,0% 17,0% 11,6% 23,4% 4,0% 5,0% 3,7% 1,6% 16,8% Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 PHÒNG NGUY CƠ DIỄN BIẾN XẤU XẢY RA VỚI NB - 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Chung các tuyến BYT Tỉnh Quận/Huyện Tư nhân 6,8% 7,7% 4,7% 8,5% 6,5% 76,5% 30,8% 74,9% 80,2% 63,6% 9,4% 11,5% 11,1% 8,1% 9,3% 6,5% 26,9% 7,5% 2,0% 15,0% 0,7% 23,1% 1,7% 1,2% 5,6% Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 HOẠT ĐỘNG ĐI BUỒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH Chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật tim mạchChăm sóc trẻ sơ sinh Chăm sóc người già TƯ VẤN, GIÁO DỤC SỨC KHỎE ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN THI TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG GIỎI HỢP TÁC QUỐC TẾ MỘT SỐ TỒN TẠI KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC MỘT SỐ TỒN TẠI Hệ thống tổ chức và nhân lực - Hệ thống điều dưỡng trưởng chưa được hoàn thiện đầy đủ, còn 22 Sở Y tế chưa bổ nhiệm điều dưỡng trưởng Sở, chưa phân công cán bộ chuyên trách quản lý công tác điều dưỡng tại các bệnh viện trực thuộc; - Tỷ lệ điều dưỡng trưởng khoa chưa được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý còn cao. - Nguồn nhân lực điều dưỡng thiếu nghiêm trọng về số lượng và trình độ chuyên môn; - Hội đồng điều dưỡng tại một số bệnh viện cơ cấu chưa hợp lý. MỘT SỐ TỒN TẠI Chỉ đạo, điều hành - Tại các Sở Y tế chưa bổ nhiệm điều dưỡng trưởng Sở gặp nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo điều hành công tác điều dưỡng tại các bệnh viện trực thuộc. - Một số bệnh viện chưa xây dựng định hướng phát triển công tác điều dưỡng và chưa định kỳ đánh giá việc thực hiện chương trình hành động quốc gia tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh. - Hội đồng Điều dưỡng của nhiều bệnh viện hoạt động còn mang tính hình thức, thụ động chưa phát huy đầy đủ vai trò tư vấn, giám sát để thúc đẩy sự phát triển công tác điều dưỡng trong bệnh viện. MỘT SỐ TỒN TẠI Tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện - Tổ chức làm việc của điều dưỡng chưa hợp lý ngay cả ở những khoa trọng điểm ở một số bệnh viện. - Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thể hiện chức năng chủ động của ĐDV, HSV như trực tiếp chăm sóc người bệnh chăm sóc cấp I, thực hiện hướng dẫn, giáo dục sức khỏe, luyện tập phục hồi chức năng phòng ngừa biến chứng cho người bệnh chưa đạt yêu cầu theo quy định ở một số bệnh viện; - Đa số các bệnh viện chưa lập kế hoạch và tổ chức chăm sóc toàn diện cho người bệnh chăm sóc cấp II. KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC - Việc tăng dân số, tăng tuổi thọ trung bình, tăng các bệnh mãn tính, tăng nhu cầu khám, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ chăm sóc trong khi tỷ lệ điều dưỡng, hộ sinh so với vạn dân, so với bác sỹ rất mất cân đối và thấp nhất so với các nước trong khu vực. - Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập bên cạnh những ưu điểm đang tác động tiêu cực tới một số lĩnh vực của công tác điều dưỡng, hộ sinh như điều kiện làm việc thiếu nhân lực, trình độ chuyên môn chung khó được cải thiện do cơ chế tuyển dụng. - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc người bệnh còn nhiều hạn chế. KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC - Đội ngũ điều dưỡng trưởng chưa được hoàn thiện tại 22 Sở Y tế, nhiều điều dưỡng trưởng khoa trình độ trung cấp, chưa được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý. - Nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh thiếu về số lượng và trình độ chuyên môn. Điều dưỡng, hộ sinh vừa thiếu lại phải vừa kéo căng ra để làm các công việc hành chính, thanh toán bảo hiểm dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện đầy đủ các bước của quy trình kỹ thuật chăm sóc cũng như thực hiện giao tiếp, hướng dẫn giáo dục sức khỏe để thiết lập mối quan hệ gần gũi điều dưỡng – người bệnh. - Nhận thức về vai trò nghề nghiệp điều dưỡng của một bộ phận cán bộ y tế và người dân chưa chưa đúng, cho rằng “Nghề điều dưỡng là nghề phục vụ, điều dưỡng chỉ là người làm theo y lệnh, bác sỹ bảo gì làm nấy”. Nhận thức này thực sự đang là trở ngại cho việc đổi mới toàn diện lĩnh vực điều dưỡng ở nước ta, dẫn đến có nhiều bất cập kéo dài chưa được giải quyết như tình trạng bác sỹ dạy điều dưỡng, sử dụng điều dưỡng chưa phân biệt văn bằng mặc dù trình độ đào tạo rất khác nhau, điều dưỡng bỏ nghề - Y đức của một bộ phận nhỏ điều dưỡng chưa đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh. PHẦN B NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2015 - 2016 MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2016-2017  Hoàn thiện hệ thống tổ chức và nhân lực  Nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh  Nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều dưỡng tăng cường vai trò tư vấn, giám sát để định hướng, thúc đẩy sự phát triển công tác điều dưỡng trong bệnh viện MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2016-2017  Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác điều dưỡng  Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và giao tiếp ứng xử của điều dưỡng, hộ sinh khi chăm sóc người bệnh  Các hoạt động khác TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
Luận văn liên quan