Khái quát về hệ thống quản lý thông tin trong quản lý thể thao nói chung – quản lý huấn luyện nói riêng

Quản lý thể thao nói chung và quản lý huấn luyện nói riêng bao gồm nhiều khía cạnh, như là dữ liệu quan trọng của vận động viên, vật dụng thể thao, bảng thành tích thể thao Do đó, với sự phát triển nhanh chóng trong ngành công nghiệp thể thao, phương pháp thủ công truyền thống trong quản lý đã không còn phù hợp với thời đại hiện nay. Công nghệ thông tin là công cụ được sử dụng trong thu thập, xử lý, lưu trữ và phổ biến của tất cả các loại thông tin kỹ thuật số bằng cách kết hợp công nghệ máy tính và viễn thông. Ngày nay, công nghệ thông tin có thể cải thiện công việc và hiệu quả quản lý đáng kể. Bài viết này đề cập đến các chủ đề của việc sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý thể thao, và nó cũng cố gắng để cung cấp một cái nhìn tổng quan làm cách nào mà công nghệ thông tin đang thay đổi bản chất của công tác quản lý thể dục thể thao trong xã hội hiện đại.

pdf7 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 23/07/2015 | Lượt xem: 1110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát về hệ thống quản lý thông tin trong quản lý thể thao nói chung – quản lý huấn luyện nói riêng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ THỂ THAO NÓI CHUNG – QUẢN LÝ HUẤN LUYỆN NÓI RIÊNG Nguyễn Hoàng Minh Thuận Lê Thị Trà Lý Tóm tắt: Quản lý thể thao nói chung và quản lý huấn luyện nói riêng bao gồm nhiều khía cạnh, như là dữ liệu quan trọng của vận động viên, vật dụng thể thao, bảng thành tích thể thaoDo đó, với sự phát triển nhanh chóng trong ngành công nghiệp thể thao, phương pháp thủ công truyền thống trong quản lý đã không còn phù hợp với thời đại hiện nay. Công nghệ thông tin là công cụ được sử dụng trong thu thập, xử lý, lưu trữ và phổ biến của tất cả các loại thông tin kỹ thuật số bằng cách kết hợp công nghệ máy tính và viễn thông. Ngày nay, công nghệ thông tin có thể cải thiện công việc và hiệu quả quản lý đáng kể. Bài viết này đề cập đến các chủ đề của việc sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý thể thao, và nó cũng cố gắng để cung cấp một cái nhìn tổng quan làm cách nào mà công nghệ thông tin đang thay đổi bản chất của công tác quản lý thể dục thể thao trong xã hội hiện đại. TỪ KHÓA: công nghệ thông tin, hệ thống thông tin quản lý, quản lý thể thao, quản lý huấn luyện Abstract: Sport management and training management involves many aspects, such as the impotant data of athletes, sport equipments, and the records of games, etc. Therefore, with the rapid development of sports industry, the traditional manual methods of management are not sutable for modern society. Information technology is a tool that used for the acquisition, prosessing, storage and dissemination of all kinds of digital information technology can improve the work and management efficiency significantly. KEYWORDS: information technolygy, information management system, sport management, training management. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Quản lý thể thao sử dụng các lý thuyết quản lý và phương pháp để nghiên cứu sự phối hợp của các tổ chức thể thao; để đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực quản lý thể thao. Phạm vi quản lý thể dục thể thao là rất rộng. Như các khía cạnh vĩ 2 mô, quản lý thể dục thể thao bao gồm các hệ thống văn phòng trong các môn thể thoa chuyên nghiệp, thể thao đại học, giải trí, tiếp thị thể thao, quản lý sự kiện, quản lý cơ sở, thể thao kinh tế, thể thao tài chính, thông tin thể thao v.vVề khía cạnh vĩ mô, việc quản lý bao gồm các dữ liệu quan trọng của vận động viên, trang thiết bị thể thao và các thành tích, kỷ lục của vận động viên v.vLàm thế nào để quản lý rất nhiều các thông tin khác nhau trong các hoạt động thể thao có hiệu quả là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là xem xét sự đa dạng của quản lý thể thao [2]. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và xã hội, ngành công nghiệp thể thao cũng được phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Phương pháp quản lý thủ công truyền thống không còn phù hợp với thực tiễn hiện tại: quản lý thể dục thể thao nói chung và quản lý huấn luyện – đào tạo vận động viên nói riêng ngày càng phức tạp. Công nghệ thông tin được xem là một trong những công nghệ quan trọng nhất trong thế kỷ 21. Công nghệ thông tin là một công cụ quan trọng được sử dụng rộng rãi về tiếp thu, xử lý, lưu trữ và phổ biến của tất cả các loại thông tin kỹ thuật số bằng cách kết hợp máy tính và công nghệ viễn thông. Làm thế nào để sử dụng các công nghệ thông tin để cải thiện công việc và hiệu quả quản lý trong thể thao là một chủ đề nghiên cứu nóng trong những năm gần đây. Theo Ravana, S.D., Raman và các công sự , đã chỉ ra rằng các ứng dụng chính trong quản lý thể dục thể thao có thể được mô ta như sau: đầu tiên, làm thế nào để áp dụng các công cụ công nghệ thông tin để quản lý thể thao. Thứ hai, làm thế nào sử dụng những công cụ phát triển như Internet và World Wide Web để giúp đỡ trong chức năng quản lý cụ thể như đào tạo và tiếp thị. Thứ ba, làm thế nào thương mại điện tử có thể làm cho việc tham gia vào các môn thể thao nhiều hơn hiện tại thông qua các thiết bị có giá trị thấp hơn [9]. 2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ THỂ THAO NÓI CHUNG VÀ QUẢN LÝ HUẤN LUYỆN 2.1. Giới thiệu hệ thống quản lý thông tin Hệ thống quản lý thông tin là một hệ thống cung cấp thông tin cần thiết để quản lý các tổ chức có liên quan một cách hiệu quả, trong đó bao gồm ba nguồn chính: công nghệ, thông tin và con người. Hệ thống quản lý thông tin được phân biệt với các hệ thống thông tin thường xuyên trong đó chúng được sử dụng để phân tích hệ thống thông tin khác áp dụng trong các hoạt động trong tổ chức. Nói chung, một hệ thống quản lý thông tin nói chung là một người định hướng, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị thông tin liên lạc mạng và thiết bị văn phòng khác được kết hợp với nhau, có thể cung cấp một cách nhanh chóng và hiệu quả trên thu thập thông tin, truyền tải, xử lý, lưu trữ, cập nhật và bảo trì. Hệ thống 3 quản lý thông tin được sử dụng rộng rãi trong tất cả các khu vực để cải thiện công việc và hiệu quả quản lý. [4][5][6]. Hệ thống quản lý đào tạo VĐV – một lĩnh vực quan trọng của thể dục thể thao – cũng phải phản ánh những đặc trưng của hệ thống xã hội, bao gồm mục tiêu, chức năng, cấu trúc và cơ chế quản lý. Hệ thống quản lý huấn luyện: - Hệ thống quản lý đào tạo vận động viên: Hệ thống quản lý đào tạo VĐV là tổng thể các thành tố có mối quan hệ lẫn nhau nhằm thực hiện chức năng quản lý đào tạo VĐV. Các thành tố của hệ thống quản lý đào tạo VĐV gồm: các mục tiêu quản lý đào tạo vận động viên, các tổ chức quản lý đào tạo VĐV, trong đó có loại hình tổ chức đào tạo, các nguyên tắc, phương pháp quản lý đào tạo VĐV, quy trình quản lý đào tạo VĐV. - Quản lý hệ thống huấn luyện: Nội dung quản lý hệ thống tiêu chuẩn đánh giá công tác huấn luyện về số lượng, chất lượng, hình thức, phạm vi, cơ chế điều khiển; quản lý hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hiệu quả của huấn luyện – đào tạo vận động viên, theo số lượng, độ tuổi, cấp bậc; quản lý các tiêu chuẩn về khoa học hóa và hiện đại hóa quá trình huấn luyện và hệ thống quản lý tương ứng nhằm giúp cho đào tạo có hiệu quả hơn. 2.2. Ứng dụng hệ thống quản lý thông tin trong quản lý huấn luyện Hệ thống quản lý thông tin được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực quản lý thể thao, đặc biệt trong quản lý huấn luyện. Trong các trung tâm huấn luyện – đào tạo VĐV, có nhiều VĐV thuộc nhiều môn thể thao khác nhau, nên chúng ta sử dụng phương pháp thủ công truyền thống để quản lý thông tin khác nhau của VĐV về các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa, thành tíchvà một số thông tin quan trọng khác, sau đó công việc và hiệu quả quản lý sẽ rất thấp. Ngoài ra, khi một số thông tin là lỗi thời, các phương pháp thủ công truyền thống sẽ rất khó để thay đổi, cập nhật. Do đó, để cải thiện công việc và hiệu quả quản lý, chúng ta phải sử dụng công nghệ thông tin khác nhau phát triển nhanh chóng. Trong các phần trên, đã giới thiệu những lợi ích của việc sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao trình độ quản lý. Trong quản lý thể thao nói chung và quản lý huấn luyện nói riêng, có thể sử dụng hệ thống quản lý thông tin khác nhau để quản lý các thông tin rất lớn. Hệ thống quản lý thông tin được áp dụng trong hầu hết các trường đại học, các trung tâm huấn luyện thể thao trong những năm gần đây. Trong các bộ phận quản lý đào tạo vận động viên, hệ thống thông tin có thể được sử dụng trong các lĩnh vực sau: quản lý các môn thể thao khác nhau và thành tích . Gần như trong hầu hết các trung tâm huấn luyện, mỗi vận động viên sẽ được kiểm tra định kỳ theo kế hoạch 4 huấn luyện, do đó các dữ liệu liên quan như chiều cao, cân nặng, chỉ số sinh lý – sinh hóacủa mỗi vận động viên; sự khác biệt giữa các môn thể thao là rất lớn và phức tạp. Trong kinh doanh của khu thể thao, hệ thống quản lý thông tin khác nhau có thể giúp người bán hoặc nhà cung cấp sản phẩm để quản lý các thông tin sản phẩm, có thể nâng cao hiệu quả. Trong video phân tích kỹ thuật – chiến thuật thể thao, hệ thống quản lý thông tin khác nhau (các hình thức web) có thể được sử dụng để quản lý nhiều dữ liệu video. Sơ đồ 2.1: Phân tích hệ thống huấn luyện 5 2.3. Hệ thống thông tin quản lý hỗ trợ ra quyết định trong quản lý huấn luyện 2.3.1. Sơ lược hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định là hệ thống được thiết kế với mục đích rõ ràng là trợ giúp các hoạt động ra quyết định. Quá trình ra quyết định thường được mô tả như là một quy trình được tạo thành từ ba giai đoạn: Xác định vấn đề, xây dựng và đánh giá các phương án giải quyết, lựa chọn một phương án. Về nguyên tắc, một hệ thống trợ giúp ra quyết định phải cung cấp thông tin cho phép người ra quyết định xác định rõ tình hình mà một quyết định cần phải ra. Thêm vào đó, nó còn phải có khả năng mô hình hóa để có thể phân lớp và đánh giá các giải pháp. Đây là một hệ thống đối thoại có khả năng tiếp cận một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu và sử dụng một hoặc nhiều mô hình để biểu diễn và đánh giá tình hình [7]. Hệ thống hỗ trợ quyết định bao gồm các hệ thống dựa trên tri thức. Nói chung, một hệ thống hỗ trợ quyết định thiết kế đúng cách là một hệ thống dựa trên phần mềm tương tác nhằm giúp các nhà hoạch định biên dịch thông tin hữu ích từ sự kết hợp của dữ liệu thô, tài liệu, kiến thức cá nhân, hoặc các mô hình kinh doanh để xác định và giải quyết vấn đề khác nhau từ bối cảnh ứng dụng thực tế và đưa ra quyết định phù hợp [1][9][10]. Theo lý thuyết của Keen [3], các khái niệm về hỗ trợ quyết định đã phát triển từ hai lĩnh vực chính của nghiên cứu: là những nghiên cứu lý luận về quyết định tổ chức thực hiện thực hiện tại Viện Carnegie của công nghệ trong thời gian 6 cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, phần còn lại là công việc kỹ thuật trên hệ thống máy tính tương tác, chủ yếu được thực hiện tại Viện Công nghệ Massachusetts vào những năm 1960. Đây được coi là các khái niemj về hệ thống hỗ trợ quyết định trở thành một lĩnh vực nghiên cứu riêng của mình vào giữa những năm 1970, trước khi đạt được đỉnh cao trong những năm 1980. Trong những năm 1980 giữa và cuối, các hệ thống điều hành thông tin, hệ thống hỗ trợ quyết định nhóm, và các hệ thống hỗ trợ quyết định tổ chức phát triển từ người sử dụng và mô hình theo định hướng hệ thống hỗ trợ quyết định. 2.3.2. Ứng dụng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định trong quản lý huấn luyện. Làm thế nào để đưa ra quyết định phù hợp là rất quan trọng đối với quản lý. Trong quản lý huấn luyện, đưa ra quyết định phù hợp cũng rất quan trọng. Làm thế nào để đưa ra quyết định phù hợp và thực hiện một chính sách đúng là rất quan trọng đối với vận động viên, ngay cả đối với tầm vóc quốc gia. Trong gần đây một vài năm, hệ thống hỗ trợ quyết định đã đưa vào các trường đại học và cấp độ khác nhau của bộ phận quản lý. Bằng cách sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định thiết kế cho các trung tâm huấn luyện thể thao, các nhà quản lý có thể định hướng một kế hoạch phù hợp cho vận động viên và một số kế hoạch đặc biệt là cho vài môn thẻ thao. Trong lĩnh vực kinh doanh thể thao, có thể sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định để thực hiện một chính sách bán hàng phù hợp với các sản phẩm thể thao của mình. Vì vậy, người bán có thể làm cho một lợi ích tối đa từ việc bán hàng. Trong chính phủ, hệ thống hỗ trợ quyết định là rất quan trọng, thậm trí hơn các khu vực khác, kể từ khi người quản lý của mỗi cấp độ chính phủ có thể thực hiện một chính sách phù hợp đối với nhiều người bằng cách sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định. Và do đó, tổng số quốc gia có thể nâng cao trình độ giáo dục thể chất. 3. KẾT LUẬN Quản lý thể dục thể thao nói chung và quản lý huấn luyện nói riêng liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như các dữ liệu quan trọng của vận động viên, trang thiết bị thể thao, và các thành tích của môn, v.vVới sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và xã hội, ngành công nghiệp thể thao cũng được phát triển nhanh chóng. Phương pháp quản lý thủ công truyền thống không còn phù hợp cho việc quản lý thể dục thể thao nói chung và quản lý huấn luyện ngày càng phức tạp. Với mong muốn giới thệu các phương pháp làm thế nào để sử dụng các công nghệ thông tin để cải thiện công việc và hiệu quả quản lý trong tất cả các khía cạnh thực tiễn quản lý thể thao. Hệ thống quản lý thông tin đặc biệt có thể được áp đụng để quản lý tất cả các loại dữ liệu trong quản lý thể dục thể thao nói 7 chung và quản lý huấn luyện nói riêng, hệ thống hỗ trợ quyết định có thể cung cấp cho các nhà quản lý có liên quan với ý kiến hợp lý nhất. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Burstein, F., Holsapple, C.W.: New horizons at the core of information systems: decision support system advances. Information Systems and E-Business Management 6, 109 -115 (2008) 2. Hur, Y., Ko, Y.J., Valacich, J.: A Structural Model of the Relationships Between Sport Website Quality, E-Satisfaction, and E-Loyatly. Journal of Sport Management 3, 458-473 (2007) 3. Keen, P.G.W.: Decision support systems:an organizational perspective.Addison – Wesley Pub. Co., Reading (1978) 4. Li, S.,Sun, J.: Design of Elite Sports Team Management Information System. In: International Workshop on Intelligent Systems and Applications, pp. 1-4. IEEE Computer Society, Washington, D.C. (2009) 5. Lin, S.: Research on evaluation System on university sports team management. In: The Third International Conference on Communication Software and Networks, pp. 766-769. IEEE Computer Society, Washington, D.C. 6. Liu, M.-H: The Design and Development of Folk Sports Resource Management Information System Based on Web. In: International Symposium on Computer Network and Multimedia Technology,pp.1-5.IEEE Computer Society, Washington, D.C. 7. Oatley,G., Ewart, B., Zeleznikow, J.: Decision support systems for police: Lessons from the application of data mining techniques to “solf” forensic evidence. Artificial Inteligence and Law 14, 35-100 (2006). 8. Ravana, S.D., Raman, S.N., Ooi. P.P.: Analysis, Design and Development of Sports Information Portal Supporting Participation in Sports Events. Journal of Applied Sciences Research 3, 757-763 (2007). 9. Rolland, E., Patterson, R.A., Ward, K.. Dodin, B.: Decision support for disaster management. Operations Management Research 3, 78-79 (2010) 10. Shi, Q., Yang, T.: Design and Development of Management System for Reserve Talents of Competitive Sports. In: The Second International Conference on Computer Modeling and Simulation, pp. 491-493. IEEE Computer Society, Washington, D.C. (2010)
Luận văn liên quan