Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế

Hiện nay, trong cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đều phải đứng trước những thách thức to lớn đòi hỏi phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện để phát huy những ưu điểm và ngành nghề kinh doanh của mình. Trong điều kiện đó muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần xác định mục tiêu phù hợp với năng lực của mình, có phương án sản xuất và sử dụng nguồn vốn sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Muốn làm được điều đó thì trước hết các doanh nghiệp phải nắm vững tình hình tài chính của mình. Để có thể đứng vững trước những cạnh trạnh trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh.Nhưng dù có phát triển đến mức nào, ở loại hình doanh nghiệp nào đi chăng nữa thì doanh nghiệp cũng phải chú ý đến hiệu quả kinh doanh, đó là điều cơ bản để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trong kinh doanh nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như các nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng, Nhìn chung họ đều quan tâm tới khả năng tạo ra dòng tiền, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa Vì vậy việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy được thực trạng tài chính, xác định đầy đủ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là báo cáo tài chính nhằm tổng hợp và trình bày tổng quát toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Dựa trên các số liệu trên bảng cân đối kế toán, người ta tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá thực trạng tài chính và cung cấp thông tin về sự biến động tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động. Từ đó đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định việc có đầu tư vào doanh nghiệp hay không, có cho vay vốn hay không?

pdf91 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH -------------------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THỪA THIÊN HUẾ BÙI THỊ HUYỀN Khóa học: 2010 - 2014 Đạ i h ọc K inh tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH -------------------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Bùi Thị Huyền ThS. Lê Ngọc Mỹ Hằng Lớp: K44B-KTKT Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Đạ i h ọc K inh tế H uế Lời Cảm Ơn Khóa luận tốt nghiệp là thành quả cuối cùng, quan trọng nhất của quá trình học tập suốt 4 năm trên ghế nhà trường. Chính vì vậy, tìm hiểu, nghiên cứu và trình bày báo cáo khóa luận tốt nghiệp đòi hỏi một sự đầu tư kỹ lưỡng, có chiều sâu. Để hoàn thành tốt bài khóa luận này, ngoài sự nỗ lực từ chính bản thân, em còn nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía Thầy Cô giáo, đơn vị thực tập, gia đình và bạn bè. Lời cảm ơn đầu tiên em xin gửi đến toàn thể Qúy Thầy Cô giáo tại trường Đại học kinh tế Huế, đặc biệt là các thầy cô trong khoa kế toán tài chính, những người mang đến cho em vô vàn kiến thức thiết yếu trong cuộc sống. Tiếp theo em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô, Chú, Anh, Chị kế toán tại công ty Cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế, đặc biệt là Cô Lê Thị Tranh_Kế toán trưởng của công ty đã vô cùng nhiệt tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu, chỉ bảo em trong công việc suốt quá trình thực tập tại công ty. Một lời cảm ơn chân thành nhất em xin được gửi đến ThS. Lê Ngọc Mỹ Hằng, cô giáo trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đề tài này. Cô đã tận tình, kiên nhẫn hướng dẫn, sửa chữa đến từng phần chi tiết để bài khóa luận hoàn thiện hơn. Cuối cùng, lời cảm ơn sâu sắc cùng bao tình cảm yêu mến, em xin được gửi đến gia đình, bạn bè, những người luôn bên cạnh động viên chia sẻ, tiếp sức về mặt tinh thần cho em trong suốt quá trình thực hiện sản phẩm cuối cùng này_Khóa luận tốt nghiệp. Dù đã cố gắng hết mình nhưng bài khóa luận cũng không thể tránh khỏi sai sót do thời gian và kiến thức có hạn. Hơn nữa, với những kinh nghiệm ít ỏi cùng sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiếp xúc thực tế, phần trình bày sẽ còn nhiều khiếm khuyết. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Qúy Thầy Cô giáo để khóa luận tốt nghiệp này hoàn thiện hơn nữa. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2014 Sinh viên Bùi Thị Huyền iii Đạ i h ọc K inh tế H uế MỤC LỤC Lời cảm ơn ........................................................................................................................ i Mục lục ........................................................................................................................... iv Danh mục chữ viết tắt ..................................................................................................... vi Danh mục các bảng........................................................................................................ vii Tóm tắt khóa luận ........................................................................................................... vi PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................... 2 3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................. 2 4. Phương pháp nghiên cứu. ....................................................................................... 3 5. Các kết quả đạt được của đề tài. ............................................................................. 3 6. Khái quát các nghiên cứu trước đây. ...................................................................... 3 7. Kết cấu của đề tài .................................................................................................... 4 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ............................................................................. 5 1.1. Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán ......................... 5 1.1.1. Mục đích và yêu cầu lập bảng cân đối kế toán ............................................. 5 1.1.2. Yêu cầu lập BCĐKT ..................................................................................... 5 1.1.3. Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán ........................................ 6 1.1.4. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán ......................................................... 9 1.2. Phân tích Bảng cân đối kế toán .......................................................................... 10 1.2.1. Sự cần thiết phải phân tích BCĐKT (B01–DN) ......................................... 10 1.2.2. Phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán ............................................. 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THỪA THIÊN HUẾ ................................................................. 21 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế ................................. 21 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .................................................................. 21 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh .............................................................................. 22 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty ............................................... 22 iv Đạ i h ọc K inh tế Hu ế 2.1.4. Tình hình nguồn lực của Công ty cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế ............................................................................................................... 28 2.1.5. Cơ chế quản lý tài chính nội bộ. ................................................................. 32 2.2. Thực trạng công tác lập bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế .......................................................................................... 33 2.3. Thực trạng công tác phân tích bảng cân đối kế toán của công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế ................................................................................. 38 2.3.1. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành: ........................................................ 39 2.3.2. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. .................................................... 39 2.3.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh. .............................................................. 41 2.3.4. Hệ số khả năng thanh toán tức thời. ............................................................ 42 2.3.5. Hệ số nợ. ..................................................................................................... 43 2.3.6. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu. .................................................................... 44 2.3.7. Khả năng thanh toán nợ dài hạn. ................................................................. 45 2.3.8. Hệ số nợ trên tài sản đảm bảo. .................................................................... 45 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THỪA THIÊN HUẾ ................................................................. 47 3.1. Đánh giá thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế .......................................................... 47 3.1.1. Kết quả đạt được ......................................................................................... 47 3.1.2. Tồn tại của Công ty ..................................................................................... 48 3.1.3. Nguyên nhân của tồn tại.............................................................................. 49 3.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế ................................................................................. 49 3.2.1. Tăng cường và nâng cao trình độ cán bộ phân tích .................................... 50 3.2.2. Áp dụng kết hợp các phương pháp phân tích ............................................. 51 3.2.3. Hoàn thiện nội dung phân tích .................................................................... 51 PHẦN 3: KẾT LUẬN .................................................................................................. 65 v Đạ i h ọc K inh tế H uế DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài chính BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BTC : Bộ Tài chính CTCP : Công ty cổ phần DN : Doanh nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh QĐ : Quyết định TK : Tài khoản TSCĐ : Tài sản cố định TS : Tài sản TSDH : Tài sản dài hạn TSNH : Tài sản ngắn hạn VCSH : Vốn chủ sở hữu VLC : Vốn lưu chuyển TTH : Thừa Thiên Huế vi Đạ i h ọc K inh tế H uế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Giá trị hao mòn tài sản cố định ..................................................................... 13 Bảng 1.2. Tỷ suất đầu tư và tỷ suất tài trợ ..................................................................... 14 Bảng 1.3. Mối liên hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn ............................................. 18 Bảng 2.1. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2011-2013................................. 29 Bảng 2.2. Tình hình năng lực vận tải của công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế năm 2011-2013 ............................................................................................ 31 Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh vận tải công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế qua 3 năm 2011-2013 .................................................................................. 32 Bảng 2.4. Khả năng thanh toán hiện hành của công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế ............................................................................................................. 39 Bảng 2.5. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế ............................................................................................................. 40 Bảng 2.6. Khả năng thanh toán nhanh công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế ...................................................................................................................... 41 Bảng 2.7. Hệ số khả năng thanh toán tức thời ............................................................... 42 Bảng 2.8. Bảng phân tích khả năng thanh toán năm 2013 ........................................... 43 Bảng 2.9. Bảng phân tích hệ số nợ công ty Cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế ................................................................................................................................. 44 Bảng 2.10. Bảng phân tích hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu. ............................................ 44 Bảng 2.11. Bảng phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn. ........................................ 45 Bảng 2.12. Bảng phân tích hệ số nợ trên tài sản đảm bảo. ............................................ 46 Bảng 3.1. Cơ cấu và sự biến động của tài sản ............................................................... 52 Bảng 3.2. Phân tích sự biến động và tình hình phân bổ vốn ......................................... 54 Bảng 3.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn ......................................... 59 Bảng 3.4. Phân tích tình hình công nợ công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế ...................................................................................................................... 62 Bảng 3.5. Phân tích khả năng thanh toán hiện hành công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế .................................................................................................. 64 Bảng 3.6. Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế .................................................................................................. 64 vii Đạ i h ọc K inh tế H uế TÓM TẮT KHÓA LUẬN Qua quá trình tìm hiểu thực tế và được tiếp xúc trực tiếp với các công việc kế toán tại công ty Cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế. Cùng với nhận thức sâu sắc được nhiệm vụ của một người kế toán. Và hơn nữa là nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của Báo cáo tài chính đối với một công ty nói chung và tầm quan trọng của Bảng cân đối kế toán đối với một công ty nói riêng, em chọn đề tài nghiên cứu: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THỪA THIÊN HUẾ ”. Bài khóa luận ngoài phần đặt vấn đề và kết luận, phần nội dung chính còn được mở rộng trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong Doanh nghiệp. Chương này tập trung nghiên cứu những vấn đề chung, khái niệm liên quan đến công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nội dung chương còn giới thiệu về các phương pháp lập và phân tích bảng cân đối kế toán. Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế. Dựa trên nền tảng lý thuyết, cơ sở lý luận đã nghiên cứu trong chương 1, chương 2 đi sâu để tìm hiểu tình hình thực tế tại đơn vị thực tập. Nghiên cứu khái quát cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, công tác tổ chức kế toán tại đơn vị kết hợp với thu thập, số liệu, chứng từ để có cái nhìn rõ nét, thực tế về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế. Chương 3: Một số nhận xét đánh giá và ý kiến đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế. So sánh giữa thực tế, lý thuyết và qua cách nhìn nhận của bản thân, đưa ra những đánh giá về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán về mặt tích cực và mặt hạn viii Đạ i h ọc K inh tế H uế chế. Từ đó, đưa ra những giải pháp thích hợp với tình hình của đơn vị góp phần hoàn thiện hơn trong công tác kế toán tại đơn vị. Cuối cùng là phần kết luận tổng kết lại đề tài, nhìn nhận những gì đạt được và không đạt được so với yêu cầu đã đặt ra. Ngoài ra, còn đề xuất phương hướng để hoàn thiện, phát triển đề tài hơn nữa đối với công tác kế toán của công ty Cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế. ix Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, trong cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đều phải đứng trước những thách thức to lớn đòi hỏi phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện để phát huy những ưu điểm và ngành nghề kinh doanh của mình. Trong điều kiện đó muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần xác định mục tiêu phù hợp với năng lực của mình, có phương án sản xuất và sử dụng nguồn vốn sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Muốn làm được điều đó thì trước hết các doanh nghiệp phải nắm vững tình hình tài chính của mình. Để có thể đứng vững trước những cạnh trạnh trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh.Nhưng dù có phát triển đến mức nào, ở loại hình doanh nghiệp nào đi chăng nữa thì doanh nghiệp cũng phải chú ý đến hiệu quả kinh doanh, đó là điều cơ bản để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trong kinh doanh nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như các nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng,Nhìn chung họ đều quan tâm tới khả năng tạo ra dòng tiền, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đaVì vậy việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy được thực trạng tài chính, xác định đầy đủ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là báo cáo tài chính nhằm tổng hợp và trình bày tổng quát toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Dựa trên các số liệu trên bảng cân đối kế toán, người ta tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá thực trạng tài chính và cung cấp thông tin về sự biến động tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động. Từ đó đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định việc có đầu tư vào doanh nghiệp hay không, có cho vay vốn hay không? SVTH: Bùi Thị Huyền - K44B KTKT 1 Đạ i h ọc K i h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng Nhận thức được vai trò của bảng cân đối kế toán và việc phân tích bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp nêu trên, trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế, em đã đi sâu nghiên cứu cách lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại doanh nghiệp và chọn đề tài khóa luận là: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế” 2. Mục tiêu nghiên cứu Tổng hợp cơ sở lý luận về công tác lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp. Hiểu rõ công tác kế toán nói chung cũng như công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán nói riêng. Thu thập, đánh giá tình hình tổ chức công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế. Khai thác những điểm khác nhau giữa lý thuyết và thực tế, giữa loại hình công ty dịch vụ vận tải với loại hình thương mại sản xuất về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán. Đề xuất một số nhận xét, kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán. Tìm hiểu cơ sở lý luận của công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán đúng theo quy định hiện hành làm cơ sở để đi sâu tìm hiểu, phân tích tình hình áp dụng vào thực tế của công ty Cổ phần Xe khách Thừa Thiên Huế. Từ đó rút ra những nhận xét ưu nhược điểm về tình hình áp dụng vào công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty. Cuối cùng trên cơ sở nhận xét nêu ra ý kiến đề xuất những kiến nghị của bản thân nhằm hoàn thiện và phát triển công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty này. 3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là bảng cân đối kế toán và báo cáo phân tích bảng cân đối kế toán và tất cả các nghiệp vụ kế toán hạch toán liên quan đến bảng cân đối kế toán trong năm 2013. Ngoài ra, còn sử dụng số liệu nghiên cứu của năm 2012 để phân tích nhằm giúp hiểu kỹ hơn và đi sâu hơn về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán năm 2013. SVTH: Bùi Thị Huyền - K44B KTKT 2 Đạ i h ọc K inh tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng 4. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp thu thập: Thu thập các quy định của pháp luật về công tác kế toán, các quy định của công ty về công tác lập và phân tích báo cáo tài chính nói chung và bảng cân đối kế toán nói riêng. Phương pháp tập hợp: Tập hợp các chứng từ, sổ sách liên quan đến bảng cân đối kế toán. Phương pháp so sánh: So sánh về mặt tương đối và mặt tuyệt đối giữa năm nay so với năm trước. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng phương pháp thống kê, ph
Luận văn liên quan