Khóa luận Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Giai Mỹ

1 Lý do chọn đề tài: Nền kinh tế thị trường Việt Nam ngày càng phát triển cùng với nhiều chính sách mở rộng của nhà nước, đã thu hút được nhiều đơn vị kinh tế trong nước được thành lập và các nhà đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam. Vì vậy, cạnh tranh là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp bên cạnh đó đã tạo động lực kích thích cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước được tồn tại và phát triển dài lâu. Mục tiêu chung hiện nay ở hầu hết các Doanh Nghiệp là tạo ra lợi nhuận cao về mặt kinh tế, còn phải đạt hiệu quả về mặt xã hội là vấn đề nan giải và dài lâu cho toàn xã hội: tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ nhà nước, công tác xã hội . góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Với những mục tiêu trên cũng đã phản ánh phần nào của hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nhận thức được vai trò và tầm quan trọng này của hiệu quả sản xuất kinh doanh hiện nay đã và đang đem lại những bước tiến tốt đẹp cho nhiều DN. Công ty TNHH MTV GIAI MỸ là doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong những năm gần đây đã gặp phải nhiều khó khăn, nhưng không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh của mình cũng như đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể. Với khả năng tiếp thu thực tế tại công ty TNHH MTV GIAI MỸ và những kiến thức được trang bị ở trường cùng với sự hướng dẫn trực tiếp của cô giáo hướng dẫn. Vì vậy, em chon đề tài:“ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV GIAI MỸ ” , với mong muốn bày tỏ những nhận xét và quan điểm của mình về vấn đề này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời qua củng cố được những kiến thức thực tế trong quá trình học tập. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài này là : - Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Phân tích môi trường ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. - Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty. 3. Phương pháp nghiên cứu: - Thu thập tổng hợp số liệu thứ cấp - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp . 4. Phạm vi giới hạn đề tài: Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV GIAI MỸ 5. Kết cấu của Khóa Luận Tốt Nghiệp: Kết cấu của Khóa Luận Tốt Nghiệp bao gồm ba chương Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2 Thực trạng tại Công ty TNHH MTV Giai Mỹ Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Giai Mỹ

doc82 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 06/04/2013 | Lượt xem: 1923 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Giai Mỹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH GVHD : THS.NGUYỄN THỊ THU HÒA SVTT : PHAN THỊ THU DUNG LỚP : 09HQT1 MSSV : 09B4010002 TP.HCM , Tháng 4 năm 2011. LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Công ty TNHH Một Thành Viên Giai Mỹ, không sao chép bất kỳ từ nguồn khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2011 Sinh viên Phan Thị Thu Dung LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này em gặp không ít khó khăn về thời gian và kiến thức. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM và toàn thể ban lãnh đạo của công ty TNHH Một Thành Viên Giai Mỹ nên em đã hoàn thành bài báo cáo này đúng thời hạn quy định. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã dạy bảo tận tình, đã truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt thời gian em rèn luyện và học tập ở trường. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các anh chị trong công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình em thực tập tại công ty. Một lần nữa xin gửi đến quý thầy cô trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM đặc biệt là cô: Phan Thị Thu Hòa người đã trực tiếp và nhiệt tình hướng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, và toàn thể Ban lãnh Đạo cũng như các anh chị trong công ty TNHH một Thành Viên Giai Mỹ lòng biết ơn sâu sắc. Tháng 04 năm 2011 Sinh viên Phan Thị Thu Dung MỤC LỤC Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 1.1. Lý luận về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 6 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò 1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 9 1.2.1 Về mặt kinh tế 9 1.2.1.1 Các hệ số khả năng thanh toán 1.2.1.2 Các hệ số kết cấu tài chính 1.2.1.3 Hiệu suất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 1.2.1.4 Các tỷ số doanh lợi hay tỷ suất lợi nhuận 1.2.2 Về mặt xã hội 15 1.3 Môi trường ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 15 1.3.1 Môi trường vĩ mô 1.3.2 Môi trường vi mô 1.3.3 Môi trường nội bộ Chương 2 THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV GIAI MỸ 23 2.1 Tổng quan về công ty Giai Mỹ 24 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty 2.1.2 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 2.1.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 2.1.4 Sơ nét vè tình hình sản phẩm kinh doanh và thị trường tiêu thụ của công ty 2.2 Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Giai Mỹ 31 2.2.1 Về mặt kinh tế 31 2.2.1.1 Phân tích về chỉ tiêu thanh toán 2.2.1.2 Phân tích về tỷ số kết cấu tài chính 2.2.1.3 Phân tích về tỷ số hoạt động hay hiệu suất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 2.2.1.4 Phân tích về tỷ số doanh lợi 2.2.1.5 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 2.2.1.5.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 2.2.1.5.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 2.2.1.5.3 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 2.2.2 Về mặt xã hội 44 2.2.3 Phân tích môi trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 47 2.2.3.1 Môi trường vĩ mô 2.2.3.2 Môi trường vĩ mô 2.2.3.3 Môi trường nội bộ 2.2.4 Phân tích ma trận Swot 57 2.2.4.1 Điểm mạnh 2.2.4.2 Điểm yếu 2.2.4.3 Cơ hội 2.2.4.4 Đe dọa Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV GIAI MỸ 61 3.1 Định hướng và phát triển 3.2 Một số giải pháp mà công ty nên thực hiện 3.2.1 Đào tạo nâng cao trình độ quản lý nguồn nhân lực 3.2.2 Vận dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến 3.2.3 Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn lưu động trong DN 3.2.4 Nâng cao khả năng tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng 3.2.5 Mở rộng mạng lưới phân phối 3.2.6 Thành lập phòng Marketing Kiến nghị 70 Kết luận 72 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu HTK : Hàng tồn kho LN : Lợi nhuận LNST : Lợi nhuận sau thuế TS : Tài sản TSLĐ : Tài sản lưu động VCSH : Vốn chủ sở hữu VN : Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.2 Năng lực nhân sự tại công ty Bảng 2.3: Phân tích khả năng thanh toán Bảng 2.4: Phân tích tỷ số kết cấu tài chính Bảng 2.5 Phân tích vòng quay hàng tồn kho Bảng 2.6: Phân tích số vòng quay các khoản phải thu khách hàng Bảng 2.7: Phân tích số vòng quay tài sản Bảng 2.8: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Bảng 2.9: Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản Bảng 2.10: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Bảng 2.11: Phân tích kết quả hoạt đông kinh doanh trong năm 2008-2009 Bảng 2.12 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Bảng 2.13 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động Bảng 2.14 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn cố đinh Bảng 2.15 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí Bảng 2.16 Phân tích khả năng thanh toán Bảng 2.7 Phân tích tỷ số kết cấu tài chính Bảng 2.8 Phân tích vòng quay HTK Bảng 2.9 Phân tích số vòng quay các khoản phải thu khách hàng Bảng 2.10 Phân tích số vòng quay tài sản Bảng 2.11 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Bảng 2.12 Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản Bảng 2.13 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Bảng 2.14 : Số lượng nộp ngân sách nhà nước qua các năm Bảng 2.15 : Tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên` DANH MỤC SƠ ĐỒ STT  Tên sơ đồ   Bảng 2.1  Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý   CÁC CHƯƠNG CỦA KHÓA LUẬN Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Lý luận về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp Khái niệm Vai trò Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp Về mặt kinh tế Các hệ số khả năng thanh toán Các hệ số kết cấu tài chính Hiệu suất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh Các tỷ số doanh lợi hay tỷ suất lợi nhuận Về mặt xã hội 1.3 Môi trường ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp Môi trường vĩ mô Môi trường vi mô Môi trường nội bộ Chương 2 THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV GIAI MỸ 2.1 Tổng quan về công ty Giai Mỹ 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty 2.1.2 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 2.1.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 2.1.4 Sơ nét vè tình hình sản phẩm kinh doanh và thị trường tiêu thụ của công ty 2.2 Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Giai Mỹ 2.2.1 Về mặt kinh tế 2.2.1.1 Phân tích về chỉ tiêu thanh toán 2.2.1.2 Phân tích về tỷ số kết cấu tài chính 2.2.1.3 Phân tích tỷ số hoạt động hay hiệu suất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 2.2.1.4 Phân tích tỷ số doanh lợi 2.2.1.5 Phân tích hiệu quả hoạt đông kinh doanh công ty 2.2.1.5.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty 2.2.1.5.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 2.2.1.5.3 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 2.2.2 Về mặt xã hội 2.2.3 Phân tích môi trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 2.2.3.1 Môi trường vĩ mô 2.2.3.2 Môi trường vĩ mô 2.2.3.3 Môi trường nội bộ 2.2.4 Phân tích ma trận Swot 2.2.4.1 Điểm mạnh 2.2.4.2 Điểm yếu 2.2.4.3 Cơ hội 2.2.4.4 Đe dọa Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV GIAI MỸ 3.1 Định hướng và phát triển 3.2 Một số giải pháp mà công ty nên thực hiện Đào tạo nâng cao trình độ quản lý nguồn nhân lực Vận dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn lưu động trong DN Nâng cao khả năng tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng Mở rộng mạng lưới phân phối Thành lập phòng Marketing Lý do chọn đề tài: Nền kinh tế thị trường Việt Nam ngày càng phát triển cùng với nhiều chính sách mở rộng của nhà nước, đã thu hút được nhiều đơn vị kinh tế trong nước được thành lập và các nhà đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam. Vì vậy, cạnh tranh là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp bên cạnh đó đã tạo động lực kích thích cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước được tồn tại và phát triển dài lâu. Mục tiêu chung hiện nay ở hầu hết các Doanh Nghiệp là tạo ra lợi nhuận cao về mặt kinh tế, còn phải đạt hiệu quả về mặt xã hội là vấn đề nan giải và dài lâu cho toàn xã hội: tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ nhà nước, công tác xã hội…. góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Với những mục tiêu trên cũng đã phản ánh phần nào của hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nhận thức được vai trò và tầm quan trọng này của hiệu quả sản xuất kinh doanh hiện nay đã và đang đem lại những bước tiến tốt đẹp cho nhiều DN. Công ty TNHH MTV GIAI MỸ là doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong những năm gần đây đã gặp phải nhiều khó khăn, nhưng không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh của mình cũng như đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể. Với khả năng tiếp thu thực tế tại công ty TNHH MTV GIAI MỸ và những kiến thức được trang bị ở trường cùng với sự hướng dẫn trực tiếp của cô giáo hướng dẫn. Vì vậy, em chon đề tài:“ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV GIAI MỸ ” , với mong muốn bày tỏ những nhận xét và quan điểm của mình về vấn đề này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời qua củng cố được những kiến thức thực tế trong quá trình học tập. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài này là : Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phân tích môi trường ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty. 3. Phương pháp nghiên cứu: - Thu thập tổng hợp số liệu thứ cấp - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp….. 4. Phạm vi giới hạn đề tài: Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV GIAI MỸ 5. Kết cấu của Khóa Luận Tốt Nghiệp: Kết cấu của Khóa Luận Tốt Nghiệp bao gồm ba chương Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2 Thực trạng tại Công ty TNHH MTV Giai Mỹ Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Giai Mỹ 1.1 LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: Khái niệm: Theo cách hiểu thông thường, hiệu quả kinh doanh biểu hiện mối tương quan giữa chi phí đầu vào và kết quả nhận được ở đầu ra của một quá trình. Nếu gọi H là hiệu quả kinh doanh thì:                Kết quả đầu ra                         Hiệu quả kinh doanh (H) =                                                       Chi phí đầu vào Công thức này thể hiện hiệu quả của việc bỏ ra một số vốn để thu được kết quả cao hơn tức là đã có một sự xuất hiện của giá trị gia tăng với điều kiện H>1, H càng lớn càng chứng tỏ quá trình đạt hiệu quả càng cao. Để tăng hiệu quả (H), chúng ta có thể sử dụng những biện pháp như: giảm đầu vào, đầu ra không đổi; hoặc giữ đầu vào không đổi, tăng đầu ra; hoặc giảm đầu vào, tăng đầu ra. Chúng ta có thể cải tiến quản lý điều hành nhằm sử dụng hợp lý hơn các nguồn lực, giảm tổn thất, để tăng cường giá trị đầu ra. Nhưng nếu quá trình sản xuất, kinh doanh đã hợp lý thì việc áp dụng các biện pháp trên sẽ bất hợp lý. Bởi ta không thể giảm đầu vào mà không làm giảm giá trị đầu ra và ngược lại. Thậm chí trong thực tế, ngay cả khi quá trình sản xuất, kinh doanh của chúng ta là còn bất hợp lý nhưng khi chúng ta áp dụng những biện pháp trên có thể làm cho hiệu quả giảm xuống. Chính vì vậy, để có được một hiệu quả không ngừng tăng lên đòi hỏi chúng ta chẳng những không giảm mà còn phải tăng chất lượng đầu vào lên, với nguyên vật liệu tốt hơn, lao động có tay nghề cao hơn, máy móc công nghệ hiện đại hơn, ta sẽ giảm đi lượng hao phí nguyên vật liệu, hao phí lao động, hao phí năng lượng, thiết bị trên từng đơn vị sản phẩm, phế phẩm giảm đó là điều kiện để có những sản phẩm với số lượng, chất lượng cao, giá thành hạ. Như vậy để tăng hiệu quả kinh doanh chỉ có con đường duy nhất là không ngừng đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực, quản lý,… Qua đó giá trị đầu ra ngày càng tăng, đồng thời càng nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, của Công ty trên thương trường. Như vậy, từ sự phân tích trên: hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, nó phán ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có của Công ty để hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Hiệu quả phải gắn liền với việc thực hiện những mục tiêu của Công ty và được thể hiện qua công thức sau:                                                     Mục tiêu hoàn thành Hiệu quả kinh doanh (H) =                                                Nguồn lực được sử dụng một cách thông minh Với quan niệm trên, hiệu quả kinh doanh không chỉ là sự so sánh giữa chi phí cho đầu vào và kết quả nhận được ở đầu ra. Hiệu quả kinh doanh được hiểu trước tiên là việc hoàn thành mục tiêu, nếu không đạt được mục tiêu thì không thể có hiệu quả và để hoàn thành mục tiêu ta cần phải sử dụng nguồn lực như thế nào? Điều này thể hiện một quan điểm mới là không phải lúc nào để đạt hiệu quả cũng là giảm chi phí mà là sử dụng những chi phí như thế nào, có những chi phí không cần thiết ta phải giảm đi, nhưng lại có những chi phí ta cần phải tăng lên vì chính việc tăng chi phí này sẽ giúp cho Công Ty hoàn thành mục tiêu tốt hơn, giúp cho Công Ty ngày càng giữ được vị trí trên thương trường. 1.1.2 Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp: 1.1.2.1 Nâng cao Hiệu Qủa SXKD là yêu cầu của quy luật tiết kiệm: Sự phát triển của xã hội loài người phải tuân theo hàng loạt các quy luật trong đó, có những quy luật dành riêng cho từng phương thức sản xuất từng hình thái kinh tế xã hội. Đồng thời cũng có những quy luật được áp dụng chung cho mọi hình thái và một trong những quy luật đó chính là tiết kiệm, chỉ có tiết kiệm con người mới có đủ khả năng để tái sản xuất, mở rộng sản xuất thật nhiều của cải vật chất hơn và đó chính là cơ sở thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người. Giữa quy luật tiết kiệm và việc nâng cao hiệu quả SXKD có mối liên hệ biện chứng với nhau. Bởi vì mục đích củ tiết kiệm và nâng cao hiệu quả SXKD đều nhằm vào việc tăng năng suất lao động xã hội. Vấn đề tiết kiệm có thể hiểu theo nghĩa rộng, là tiết kiệm lao động xã hội trên một đơn vị sản phẩm. Theo nghĩa này thì tiết kiệm cao sẽ đồng nghĩa với hiệu quả cao. Bên cạnh đó tiết kiệm còn có thể hiểu theo nghĩa hẹp là tiết kiệm chi phí, việc tiết kiệm chi phí không gây ảnh hưởng lớn đến kết quả đạt được thì nó cũng đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả kinh tế. Như vậy, trong mọi trường hợp tiết kiệm được xem là nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp nói riêng của nền sản xuất xã hội nói chung, cũng là không ngừng tiết kiệm và nâng cao năng suất lao động xã hội là quy luật đối với sự phát triển của xã hội. 1.1.2.2 Nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp là con đường có lợi nhất để tăng khả năng phục vụ nền kinh tế quốc dân: Việc nâng cao hiệu quả SXKD trong một doanh nghiệp được tiến hành theo ba hướng: Nâng cao hiệu quả sử dụng sức lao động. Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị ( tư liệu lao động). Nâng cao hiệu sử dụng nguyên vật liệu ( đối tượng lao động). ♦ Về sức lao động: Trong xã hội chúng ta hiện nay tồn tại một lượng lao động rất lớn chưa giải quyết được công ăn việc làm từ nông thôn đến thành phố. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều tiêu cực trong xã hội. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng trong doanh nghiệp tương ứng với cơ sở vật chất hiện có sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động , giải quyết công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân. Vì vậy nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp là mở một biện pháp chiến lược để giữ quy mô, nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân. ♦ Về tư liệu lao động: Trong điều kiện của nền kinh tế nước ta hiện nay tuy lực lượng hùng hậu là vốn hiện có nhưng máy móc thiết bị lại phải nhập bằng đồng ngoại tệ. Với số vốn ít ỏi của mình thì việc trang bị máy móc hiện đại là điều rất khó có thể thực hiện được. Với tình hình này, việc nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc trang thiết bị hiện có là điều hết sức có ý nghĩa. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao Hiệu Qủa SXKD của Công Ty nói riêng và của nền kinh tế quốc dân nói chung. ♦ Về đối tượng lao động: Việc nâng cao hiệu quả sử dụng Nguyên Vật Liệu không những làm tăng sản lượng, tiết kiệm nguồn tài nguyên, tiết kiệm nguồn vốn mà còn giảm bớt nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu. Từ dó hạn chế sự lệ thuộc của nền kinh tế quốc dân đối với thị trường nước ngoài. Như vậy, việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong một doanh nghiệp theo ba hướng trên có mối quan hệ chặt chẽ nhau, hỗ trợ cho nhau. Nó không những góp phần tăng năng suất lao động xã hội, tăng tổng sản phẩm quốc dân, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn là điều kiện đảm bảo cho Công Ty thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. 1.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Về mặt kinh tế. 1.2.1.1 Phân tích tỷ số về khả năng thanh toán: Tỷ số về khả năng thanh toán bao gồm tỷ số về khả năng thanh toán hiện thời và tỷ số khả năng thanh toán nhanh. ♦ Tỷ số khả năng thanh toán hiện thời: Đó là quan hệ tỷ lệ giữa tổng tài sản lưu động so với tổng số nợ đến hạn. Công thức: Trong đó: Hht : tỷ số thanh toán hiện thời TSLĐ : tổng tài sản ngắn hạn Nđ : tổng số nợ sắp đáo hạn Tổng số nợ sắp đáo hạn là toàn bộ các khoản nợ ngắn hạn được trang trải bằng những tài sản lưu động có thể chuyển đổi thành tiền trong kỳ phù hợp với hạn nợ phải trả bao gồm các khoản vay ngắn hạn của ngân hàng hay tổ chức khác, các khoản nợ dài hạn sắp đến hạn trả, các khoản phải trả ngừoi cung cấp, thuế chua nộp ngân sách của nhà nước,các khoản phải trả cán bộ công nhân viên…. ♦ Tỷ số khả năng thanh toán nhanh: Đó là quan hệ giữa tổng tài sản lưu động trừ đi giá trị hàng tồn kho so với tổng số nợ đến hạn. Công thức : Trong đó: Hnh : tỷ số thanh toán nhanh HTK : hàng tồn kho Tỷ số này nói lên số vốn bằng tiền hiện có và các khoản phải thu hồi có thể đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh số nợ đến hạn của Công Ty. ♦ Tỷ số khả năng thanh toán nhanh bằng tiền: Đó là quan hệ tỷ lệ giữa tổng vốn bằng tiền so với tổng số nợ đến hạn. Công thức: Trong đó : Hbt : tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền Vbt : vốn bằng tiền Khả năng thanh toán bằng tiền của công ty càng cao thì cho thấy biểu hiện tình hình thanh toán tốt. Song việc để lượng vốn của công ty dưới hình thái tiền tệ lớn sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. 1.2.1.2 Tỷ số kết cấu tài chính ● Tỷ số nợ: đó là quan hệ giữa tởng số nợ của doanh nghiệp so với tổng số vốn của doanh nghiệp. Công thức: Trong đó:Hn : tỷ số nợ N : tổng số nợ của DN V : tổng vốn của DN Tổng số nợ của doanh nghiệp bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Tỷ số này nói lên kết cấu vay nợ của Công Ty, nếu tỷ số này quá cao thì phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp thiếu lành mạnh, mức độ rủi ro cao và khi có những cơ hội đầu tư hấp dẫn, Công Ty khó có thể huy động vốn bên ngoài. Thông thường tỷ lệ kết cấu nợ xem là chấp nhận được khoảng 20%- 50%. ● Tỷ số thanh toán lãi vay: Đó là quan hệ tổng lợi nhuận trước thuế lợi tức và lãi vay phải trả so với lãi tiền vay trong kỳ. Công thức: Trong đó : H1 : tỷ số thanh toán lãi vay P : tổng số lợi nhuận trước thuế I : lãi vay phải trả Nếu khả năng thanh toán lãi vay cuối năm giảm hơn so với năm trước thì sẽ phản ánh mức vay cao hơn so với năm trước. ● Tỷ số tự tài trợ: Đó là quan hệ giữa tổng số nguồn vốn chủ sở hữu so với tổng số nguồn vốn của doanh nghiệp. Công thức: Trong đó : Vsh : Tổng số nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 1.2.1.3 Tỷ số hoạt động hay hiệu suất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh Tỷ số hiệu suất sử dụng vốn giúp ta đánh giá một cách khái quát tình hình luân chuyển từng loại vốn của Công Ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh