Khóa luận Phân tích tài chính công ty TNHH YAHO

1. Lý do chọn đề tài. Hiện nay, nền kinh tế thế giới vừa trải qua thời kỳ khủng hoảng toàn cầu và đang trên đà phục hồi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khủng hoảng là do tình hình tài chính của các công ty trên thế giới không được quản lý chặt chẽ để cho nợ quá nhiều dẫn đến mất khả năng chi trả. Điều đó cho thấy được nền tài chính của công ty quyết định sự phát triển hay suy yếu của một công ty. Ngày nay, Việt Nam đã và đang là một thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của toàn thế giới, và Việt Nam muốn nền kinh tế của mình từng bước phát triển bền vững đòi hỏi tiềm lực kinh tế của mình phải mạnh để hạn chế được những thiệt hại do khủng hoảng kinh tế gây ra. Và với chính sách mở cửa kêu gọi đầu tư từ nước ngoài, ở Việt Nam ngày càng có nhiều công ty với vốn nước ngoài hoặc liên doanh với nhau. Điều này đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty với nhau, đồng thời các công ty cũng muốn thu hút vốn đầu tư này vào công ty mình để cho công ty ngày càng phát triển tốt hơn. Với những lý do trên đã cho thấy được tầm quan trọng của việc đánh giá được tình hình tài chính của công ty, vì vậy em chọn đề tài “Phân tích tài chính công ty TNHH YAHO” làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu. Thông qua báo cáo tài chính cụ thể là Bảng cân đối kế toán và Bảng kết quả hoạt động kinh doanh để đánh giá về tình hình tài chính của công ty như : - Sự hình thành của tài sản, vốn vay từ đâu. - Khả năng thanh toán - Hiệu quả hoạt động - Cơ cấu tài chính. - Hiệu quả sử dụng vốn. Từ đó, ta có những kiến nghị nhằm giúp cho tình hình tài chính của công ty ngày càng tốt hơn. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. a. Đối tượng nghiên cứu. - Số liệu được tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty như : Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh. Từ đó ta tính toán phân tích so sánh các số liệu đó. b. Phạm vi nghiên cưu. - Phân tích báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm 2007, 2008, 2009 để đánh giá tình hình tài chính của công ty. 4. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp thống kê mô tả (Bảng thống kê). - Phương pháp so sánh (so sánh tuyệt đối, so sánh các tỷ số). - Trừu tượng hóa. 5. Kết cấu của đề tài. Nội dung nghiên cứu gồm 3 phần : - Phần 1 : Cơ sở lý luận về phân tích tài chính. - Phần 2 : Phân tích tài chính của công ty TNHH YAHO. - Phần 3 : Nhận xét – Kiến nghị.

doc71 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 2280 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Phân tích tài chính công ty TNHH YAHO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên