Khóa luận Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Vital

Trong xã hội ngày nay việc phân tích tài chính không phải là việc dành riêng cho các nhà quản trị doanh nghiệp, mà nó là vấn đề cần thiết và cấp bách đối với tất cả những đối tượng như nhà đầu tư, người lao động, cơ quan Nhà nước, những người quan tâm đến doanh nghiệp. Tuy nhiên việc phân tích tài chính nhằm đưa ra một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính còn gặp rất nhiều khó khăn. Phân tích tình hình tài chính là vận dụng những kiến thức về kế toán, tài chính và các môn học liên quan để phân tích thực trạng tài chính của công ty. Cụ thể hơn, đó là biết được sức mạnh tài chính, nhận dạng được điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn về mặt tài chính thông qua các ch ỉ tiêu kinh tế. Đồng thời tìm hiểu, giải thích nguyên nhân đứng sau thực trạng làm cơ sở đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính cho công ty. Công ty cổ phần Vital hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai nhãn hiệu Vital, nước ngọt và nước giải khát các loại. Hiện nay tại Việt Nam, Công ty có thị phần khoảng 19%, tuy nhiên hệ số nợ của Công ty đang có xu hướng tăng, việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn. Để tìm hiểu thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vita l, em chọn đề tài: “Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vital”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khóa luận gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý thuyết về phân tích tài chính của doanh nghiệp. Phần 2: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vital. Phần 3: Đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vital.

pdf67 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 04/04/2013 | Lượt xem: 2631 | Lượt tải: 38download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Vital, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong xã hội ngày nay việc phân tích tài chính không phải là việc dành riêng cho các nhà quản trị doanh nghiệp, mà nó là vấn đề cần thiết và cấp bách đối với tất cả những đối tượng như nhà đầu tư, người lao động, cơ quan Nhà nước, những người quan tâm đến doanh nghiệp. Tuy nhiên việc phân tích tài chính nhằm đưa ra một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính còn gặp rất nhiều khó khăn. Phân tích tình hình tài chính là vận dụng những kiến thức về kế toán, tài chính và các môn học liên quan để phân tích thực trạng tài chính của công ty. Cụ thể hơn, đó là biết được sức mạnh tài chính, nhận dạng được điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn về mặt tài chính thông qua các chỉ tiêu kinh tế. Đồng thời tìm hiểu, giải thích nguyên nhân đứng sau thực trạng làm cơ sở đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính cho công ty. Công ty cổ phần Vital hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai nhãn hiệu Vital, nước ngọt và nước giải khát các loại. Hiện nay tại Việt Nam, Công ty có thị phần khoảng 19%, tuy nhiên hệ số nợ của Công ty đang có xu hướng tăng, việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn. Để tìm hiểu thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vital, em chọn đề tài: “Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vital”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khóa luận gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý thuyết về phân tích tài chính của doanh nghiệp. Phần 2: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vital. Phần 3: Đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vital. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 2 Do thời gian, kiến thức có hạn nên khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và toàn thể các bạn để khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Sinh viên Nguyễn Văn Trung TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 3 PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1 Khái quát chung về phân tích tài chính của doanh nghiệp. Vấn đề phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với mọi đối tượng sử dụng thông tin, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Báo cáo tài chính được lập theo những chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh các chỉ tiêu kinh tế - Tài chính chủ yếu của doanh nghiệp, nó phản ánh các thông tin tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, công nợ, tình hình lưu chuyển tiền tệ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh nhất định. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp không phải chỉ cung cấp những thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp giúp họ đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn cung cấp cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp, như: các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, các chủ nợ, các cổ đông hiện tại và tương lai, các khách hàng, các nhà quản lý cấp trên, các nhà bảo hiểm, người lao động và cả các nhà nghiên cứu, các sinh viên kinh tế... Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thì việc cung cấp những thông tin về tình hình tài chính một cách chính xác và đầy đủ cho các nhà đầu tư là một vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp họ lựa chọn và ra các quyết định đầu tư hiệu quả nhất. 1.1.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính là công cụ để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty bằng cách kết hợp, vận dụng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 4 một thời gian nhất định. Qua sự phân tích đánh giá này để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không hiệu quả, nhằm đưa ra các giải pháp, dự báo để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp là công cụ quan trọng bậc nhất của các nhà quản trị để họ có thể đưa ra các giải pháp và dự báo và cũng được các nhà phân tích, nghiên cứu ngoài doanh nghiệp sử dụng với mục đích nghiên cứu thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.2 Mục đích thực hiện phân tích báo cáo tài chính Thứ nhất: Nhìn nhận vị thế hiện thời của công ty trong mối tương quan với đối thủ cạnh tranh. Thứ hai: Tìm ra điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty. Xác định rõ nguyên nhân sinh gây ra sự suy giảm, tăng lên trong khả năng sinh lời của công ty. Thứ ba: Tác động đến các nguyên nhân tạo ra kết quả hoạt động của công ty một cách có hệ thống và hiệu quả nhất. Thứ tư: Khắc phục nhược điểm mà công ty đang gặp phải và đưa ra được biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty. 1.1.3 Vai trò của việc phân tích báo cáo tài chính Thứ nhất: Phân tích báo cáo tài chính là công cụ để đánh giá hoạt động của công ty. Thông qua quá trình phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp có thể đánh giá được sự thành công của doanh nghiệp đó trong thời gian qua. Bằng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật như lợi nhuận, doanh thu, năng suất lao động… của thời kỳ phân tích mà các nhà quản trị thấy được tốc độ phát triển và tính chất bền vững ổn định của các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian qua. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 5 Mục tiêu của việc kinh doanh là lợi nhuận. Sự gia tăng lợi nhuận ngày càng cao và bền vững thể hiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên hiệu quả này cũng có thể đánh giá trên từng thời kỳ chiến lược. Do vậy phân tích báo cáo tài chính chúng ta có thể thấy được ý đồ chiến lược của công ty có được thực hiện hay không. Thứ hai: Phân tích báo cáo tài chính là công cụ để đánh giá lại chiến lược kinh doanh của mình và đề ra chiến lược kinh doanh mới. Một chiến lược kinh doanh được hoạch định có thể là hoàn toàn đúng đắn, có thể vẫn còn nhiều sự thiếu sót. Bất cứ doanh nghiệp nào để định hướng cho hoạt động kinh doanh của mình thì doanh nghiệp đó cũng phải chủ động đề ra lĩnh vực kinh doanh chủ yếu cho mình, các mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn mà mình cần đạt trong kỳ nhất định. Và sau một quá trình hoạt động các doanh nghiệp đều phải kiểm tra chứng thực xem mình đã thực hiện mục tiêu đó đến đâu và vì sao lại hoàn thành hay chưa hoàn thành mục tiêu đó. Qua phân tích báo cáo tài chính,các doanh nghiệp sẽ còn nhận biết các lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp chọn lựa có thích hợp với xu thế phát triển chung của nền kinh tế không, doanh nghiệp có cần thay đổi định hướng đầu tư hay không hay phải tiếp tục phát triển theo định hướng đã chọn. Thứ ba: Phân tích báo cáo tài chính là công cụ để công ty soi rọi lại mình, tìm ra những mặt mạnh cần phát huy và những mặt yếu cần củng cố. Kết quả tài chính thể hiện toàn bộ các hoạt động kinh doanh của công ty. Qua phân tích báo cáo tài chính, chúng ta có thể đánh giá được khả năng quản trị của công ty, trình độ cán bộ công nhân viên, mức độ hiện đại của cơ sở vật chất và công nghệ, nó có thích hợp cho sự phát triển của công ty hay không, những mặt nào phát huy tác dụng, mặt nào đang cấp bách. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 6 Qua phân tích chi tiết các chỉ tiêu tài chính bằng phương pháp hiện đại có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn, có những sách lược, chiến lược phát huy mặt mạnh, hạn chế hoặc xóa bỏ những mặt yếu kém của công ty. Thứ tư: Phân tích báo cáo tài chính là công cụ để đánh giá tính chất lành mạnh hoặc yếu kém của một doanh nghiệp. Đây là mục tiêu cao nhất, vừa là vai trò của phân tích báo cáo tài chính. Qua phân tích báo cáo tài chính vạch ra được thực trạng về tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện tại mạnh hay yếu? Có đạt tỷ lệ sinh lời hay không, đảm bảo khả năng thanh toán hay không? Có vi phạm pháp luật hay không? Có gây hậu quả gì xấu cho tương lai hay không? 1.1.4 .Quy trình phân tích báo cáo tài chính Quy trình là trình tự các bước công việc để thực hiện một hoặc một số mục tiêu, quy trình đảm bảo trình tự công việc thực hiện một cách khoa học, có tính kế hoạch, mang lại hiệu quả cho công việc thực hiện. Vậy để phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp một cách có hiệu quả chúng ta cần phải có một quy trình thực hiện công việc một cách cụ thể qua các giai đoạn như sau: Thứ nhất: Giai đoạn chuẩn bị + Chuẩn bị các Báo Cáo Tài Chính qua các năm. + Lựa chọn phương pháp phân tích. Thứ hait: Giai đoạn phân tích + Tiến hành phân tích bằng phương pháp đã lựa chọn. + Giải thích, đánh giá các chỉ số, bảng biểu, kết quả phân tích. Thứ ba: Giai đoạn thuyết minh + Nguyên nhân của thuận lợi và khó khăn TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 7 + Xác định phương hướng phát triển + Giải pháp tài chính được đưa ra 1.2. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 1.2.1. Phƣơng pháp và kỹ thuật phân tích BCTC Phương pháp phân tích báo cáo tài chính là cách thức, kỹ thuật để đánh giá tình hình tài chính của đơn vị. Phân tích báo cáo tài chính sử dụng tổng hợp các phương pháp khác nhau để nghiên cứu các mối quan hệ tài chính trong đơn vị, trong đó những phương pháp được sử dụng phổ biến là: phương pháp so sánh, phương pháp liên hệ đối chiếu, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp đồ thị, phương pháp biểu đồ, phương pháp toán tài chính... a) Phương pháp so sánh Là phương pháp chủ yếu, được sử dụng rộng rãi, phổ biến trong phân tích tài chính của đơn vị: * Điều kiện so sánh: phải tồn tại ít nhất 2 đại lượng hoặc 2 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu, đại lượng phải thống nhất về nội dung và phương pháp tính toán, thống nhất về thời gian và đơn vị đo lường. * Tiêu thức so sánh: tuỳ thuộc mục đích phân tích có thể lựa chọn một trong tiêu thức sau: Thứ nhất: So sánh thực tế đạt được với kế hoạch, định mức để đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu đặt ra. Thứ hai: So sánh giữa số liệu thực tế kỳ này với thực tế kỳ trước hoặc các kỳ trước để xác định xu hướng cũng như tốc độ phát triển. Thứ ba: So sánh giữa số liệu của đơn vị với các doanh nghiệp khác trên địa bàn, so sánh với với số liệu bình quân chung toàn hệ thống, so sánh với các chỉ tiêu được xem là chuẩn mực để xác định vị trí cũng như mức độ phát triển của đơn vị. * Kỹ thuật so sánh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 8 Thứ nhất: So sánh về số tuyệt đối: là việc xác định chênh lệch giữa trị số của chỉ tiêu kỳ phân tích với trị số của chỉ tiêu kỳ gốc, cho thấy sự biến động về số tuyệt đối của hiện tượng. Thứ hai: So sánh bằng số tương đối: là việc xác định số % tăng (giảm) giữa thực tế so với kỳ gốc hoặc tỷ trọng của một hiện tượng trong tổng thể quy mô chung, cho thấy tốc độ phát triển hoặc kết cấu, mức phổ biến của hiện tượng. b) Phương pháp phân chia Phương pháp phân chia là việc chia các hiện tượng kinh tế thành các bộ phận cấu thành trong mối quan hệ biện chứng hữu cơ với các bộ phận khác và các hiện tượng khác. Tuỳ theo mục đích phân tích có thể phân chia theo các tiêu thức như: Thứ nhất: Phân chia theo thời gian cho phép đánh giá được tiến độ phát triển của chỉ tiêu cần phân tích. Thứ hai: Phân chia theo không gian cho phép đánh giá vị trí và sức mạnh của từng bộ phận trong đơn vị. Thứ ba: Phân chia theo yếu tố cấu thành để xác định được bản chất, nội dung, quá trình hình thành và phát triển của chỉ tiêu phân tích. c) Phương pháp phân tích nhân tố Phương pháp phân tích nhân tố là kỹ thuật phân tích và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến chỉ tiêu phân tích. Để phân tích các nhân tố ảnh hưởng, trước hết cần xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích, sau đó xem xét tính chất ảnh hưởng của từng nhân tố, những nguyên nhân dẫn đến sự biến động của từng nhân tố và xu thế nhân tố đó trong tương lai. d) Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính Thứ nhất: Phân tích theo chiều ngang: là việc so sánh về lượng trên cùng một chỉ tiêu (cùng một hàng trên các báo cáo tài chính) qua các kỳ cho thấy sự biến động của từng chỉ tiêu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 9 Thứ hai: Phân tích theo chiều dọc: là việc xem xét, xác định tỷ trọng của từng thành phần trong tổng thể quy mô chung, qua đó thấy được mức độ quan trọng của từng thành phần trong tổng thể. Ví dụ như xem xét tỷ trọng của từng loại tài sản trong tổng tài sản cho thấy kết cấu tài sản, mức độ trọng yếu của từng tài sản hay xem xét tỷ trọng của từng loại vốn huy động cho thấy kết cấu nguồn vốn của đơn vị... Thứ ba: Phân tích qua hệ số: là việc xem xét, phân tích đánh giá qua tỷ lệ, tỷ suất mà trong đó tử số và mẫu số thể hiện mối quan hệ của một mục này với mục khác trên báo cáo tài chính. 1.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính. Để phân tích tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp, dựa vào hệ thống báo cáo tài chính, trong đó chủ yếu là dựa vào bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, được soạn thảo vào cuối kỳ thực hiện. Nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phải bao gồm những vấn đề cơ bản sau đây: Phân tích trên từng báo cáo tài chính Việc phân tích trên từng báo cáo tài chính, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: (1) Phân tích ngang trên từng báo cáo tài chính để thấy rõ sự biến động về quy mô của từng chỉ tiêu, kể cả số tuyệt đối và số tương đối. (2) So sánh dọc trên từng báo cáo tài chính (đặc biệt bảng cân đối kế toán) để thấy rõ sự biến động về cơ cấu của từng chỉ tiêu trên từng báo cáo tài chính. (3) Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên từng báo cáo tài chính nhằm đánh giá sơ bộ về tình hình tài chính của doanh nghiệp. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 10 Việc phân tích chi tiết trên từng báo cáo tài chính cho phép các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá cụ thể sự biến động của từng chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính. Trên cơ sở đó, có các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh các hoạt động tài chính, thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển bền vững. Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việc phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính doanh nghiệp là một nội dung rất căn bản của phân tích báo cáo tài chính, nhằm cung cấp những thông tin đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. 1.2.3.Phân tích các tỷ số tài chính đặc trƣng của doanh nghiệp. Các số liệu báo cáo tài chính chưa lột tả được hết thực trạng tài chính của doanh nghiệp, do vậy các nhà tài chính còn dùng các tỷ số tài chính để giải thích thêm các mối quan hệ tài chính. Mỗi một doanh nghiệp khác nhau, có các tỷ số tài chính khác nhau, thậm chí một doanh nghiệp ở thời điểm khác nhau cũng có các tỷ số tài chính không giống nhau. Do đó người ta coi các tỷ số tài chính là những biểu hiện đặc trưng nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Thông qua phân tích các tỷ số tài chính của doanh nghiệp, chúng ta có thể đánh giá khá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời các tỷ số tài chính không chỉ cho thấy các mỗi quan hệ giữa các khoản mục khác nhau trong các báo cáo tài chính, mà chúng còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh các khoản mục đó của doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn và so sánh với các doanh nghiệp khác trong ngành. Giá trị trung bình ngành là trung vị các giá trị của doanh nghiệp trong ngành, bởi vậy nó thay đổi theo từng thời điểm tính toán. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 11 Các tỷ số tài chính được thiết lập để đo lường những đặc điểm cụ thể về tình trạng và hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Chúng có thể được phân chia thành các loại như sau: 1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán. 2. Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản. 3. Các chỉ tiêu về hoạt động. 4. Các chỉ tiêu sinh lời. Tình hình tài chính được đánh giá là lành mạnh trước hết phải được thể hiện ở khả năng chi trả, vì vậy chúng ta bắt đầu đi từ việc phân tích khả năng thanh toán. 1.2.3.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán. Đây là những chỉ tiêu được được rất nhiều người quan tâm như các người đầu tư, người cho vay, người cung cấp nguyên vật liệu…Họ luôn đặt ra câu hỏi: hiện doanh nghiệp có đủ khả năng trả các món nợ tới hạn không? a) Hệ số khả năng thanh toán tổng quát. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữa tổng tài sản mà doanh nghiệp hiện nay đang quản lý sử dụng với tổng số nợ phải trả (nợ dài hạn, nợ ngắn hạn…) Tổng tài sản Hệ số thanh toán tổng quát = Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn Nếu hệ số này <1 là báo hiệu sự phá sản của doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu bị mất toàn bộ, tổng số tài sản hiện có (tài sản lưu động, tài sản cố định) không đủ trả nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 12 b) Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Hệ số khả năng thanh toán là mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động với nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải thanh toán trong kỳ, do đó doanh nghiệp phải dùng tài sản thực có của mình để thanh toán bằng cách chuyển đổi một bộ phận tài sản thành tiền. Trong tổng số tài sản mà hiện doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng chỉ có tài sản lưu động là trong kỳ có khả năng dễ dàng hơn khi chuyển đổi thành tiền. Do đó hệ số thanh toán nợ ngắn hạn được xác định theo công thức: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn= Tổng nợ ngắn hạn c) Hệ số khả năng thanh toán nhanh. Các tài sản lưu động trước khi mang đi thanh toán cho chủ nợ đều phải chuyển đổi thành tiền. Trong tài sản lưu động hiện có thì vật tư hàng hóa tồn kho (các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phẩm tồn kho) chưa thể chuyển đổi ngay thành tiền, do đó nó có khả năng thanh toán kém nhất. Vì vậy hệ số khả năng thanh toán nhanh là thước đo khả năng trả nợ ngay các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp trong kỳ không dựa vào việc phải bán các loại vật tư hàng hóa. Tùy theo mức độ kịp thời của việc thanh toán nợ hệ số khả năng thanh toán nhanh có thể được xác định theo 2 công thức sau: Tài sản lưu động Vật tư hàng hóa và đầu tư ngắn hạn tồn kho Khả năng thanh toán nhanh = Tổng số nợ ngắn hạn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Trung – QT1001N 13 Chỉ tiêu này phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ trong một khoảng thời gian ngắn. Cũng cần thấy rằng số tài sản dùng để thanh toán nhanh còn được xác định là: tiền cộng với tương đương tiền. Được gọi là tương đương tiền là các khoản có thể chuyển đổi nhanh, bất kỳ lúc nào thành một lượng tiền biết trước (các loại chứng khoán ngắn hạn, thương phiếu, nợ phải thu
Luận văn liên quan