Khóa luận Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin sáng tạo tại liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội khoa học kỹthuật Việt Nam là một tổchức xã hội của các trí thức với hàng trăm hội thành viên. Một trong những hoạt động của Liên hiệp hội là tổ chức các hoạt động sáng tạo thông qua các hội thi hay giải thưởng. Tuyrất đa dạng nhưng có thể thấy một số các hoạt động cốt lõi của các cuộc thi hay giải thưởng thường tương tựnhư nhau. Vì thếnếu xây dựng một phần mềm hỗtrợđược cho nhiều giải thì rất có ích cho Liên hiệp hội. Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu và thiết kếmột giải pháp hỗtrợcác hoạt động sáng tạo của Liên hiệp các hội khoa học và kỹthuật Việt Nam theo hướng tạo một môi trường mởcó thểkhai báo được các giải thưởng để làm xuất hiện các website cho giải thưởng. Nội dung chính của luận văn: - Chương 1: Mô tả bài toán cần giải quyết, trình bày về thực trạng và giải pháp đểxây dựng hệthống. - Chương 2: Phân tích các chức năng của hệthống. Phân tích các ca sửdụng, biểu đồhoạt động của các chức năng hệthống, trình tựcông công việc trong các hoạt động và biểu đồlớp của hệthống. - Chương 3: Xây dựng hệthống bao gồm xây dựng cơ sởdữliệu, xây dựng giao diện. - Chương 4: Kết luận lại công việc đã làm được, chưa làm được và hướng phát triển của hệthống.

pdf112 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/12/2013 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin sáng tạo tại liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Vĩnh Yên PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN SÁNG TẠO TẠI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ phần mềm HÀ NỘI - 2009 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Vĩnh Yên PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN SÁNG TẠO TẠI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ phần mềm Cán bộ hướng dẫn:Ths. Đào Kiến Quốc HÀ NỘI - 2009 3 Tóm tắt nội dung Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam là một tổ chức xã hội của các trí thức với hàng trăm hội thành viên. Một trong những hoạt động của Liên hiệp hội là tổ chức các hoạt động sáng tạo thông qua các hội thi hay giải thưởng. Tuy rất đa dạng nhưng có thể thấy một số các hoạt động cốt lõi của các cuộc thi hay giải thưởng thường tương tự như nhau. Vì thế nếu xây dựng một phần mềm hỗ trợ được cho nhiều giải thì rất có ích cho Liên hiệp hội. Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu và thiết kế một giải pháp hỗ trợ các hoạt động sáng tạo của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam theo hướng tạo một môi trường mở có thể khai báo được các giải thưởng để làm xuất hiện các website cho giải thưởng. Nội dung chính của luận văn: - Chương 1: Mô tả bài toán cần giải quyết, trình bày về thực trạng và giải pháp để xây dựng hệ thống. - Chương 2: Phân tích các chức năng của hệ thống. Phân tích các ca sử dụng, biểu đồ hoạt động của các chức năng hệ thống, trình tự công công việc trong các hoạt động và biểu đồ lớp của hệ thống. - Chương 3: Xây dựng hệ thống bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện. - Chương 4: Kết luận lại công việc đã làm được, chưa làm được và hướng phát triển của hệ thống. 4 Lời cảm ơn Chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn Ths. Đào Kiến Quốc đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận này. Chúng tôi xin cảm ơn tới cha mẹ, người thân và bạn bè đã luôn ở bên động viết, khích lệ và giúp đỡ chúng tôi trong xuốt quá trình làm khóa luận này. Đồng thời em xin cảm ơn tới các thầy cô trong trường Đại học Công Nghệ đã trang bị cho em những kiến thức quý báu giúp em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này. Hà Nội, Ngày 24 tháng 5 năm 2009 Sinh viên Lê Vĩnh Yên 5 MỤC LỤC Chương 1: Đặt vấn đề ......................................................................................................... 9 1. Mô tả bài toán .......................................................................................................... 10 2. Giải pháp.................................................................................................................. 11 Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống ............................................................................ 12 1. Các chức năng của hệ thống ................................................................................. 12 2. Các tác nhân , các ca sử dụng ............................................................................... 14 2.1. Xác định các tác nhân.................................................................................. 14 2.2. Các ca sử dụng ........................................................................................... 16 3. Mô hình Use case .................................................................................................... 18 3.1. Gói quản lý thông tin về tổ chức ................................................................................ 18 3.1.1. Thêm mới thông tin tổ chức ...................................................................... 18 3.1.2. Cập nhật thông tin tổ chức........................................................................ 19 3.1.3. Hiển thị thông tin tổ chức .......................................................................... 20 3.2. Gói quản lý tin tức – sự kiện............................................................................. 21 3.2.1. Kiểm duyệt tin tức – sự kiện............................................................................ 21 3.2.2. Thêm mới tin tức – sự kiện ....................................................................... 22 3.2.3. Cập nhật tin tức – sự kiện......................................................................... 23 3.2.4. Xóa tin tức – sự kiện................................................................................. 23 3.2.5. Hiển thị tin tức – sự kiện ........................................................................... 24 3.3. Gói quản lý giải thưởng ............................................................................... 25 3.3.1. Thêm mới Giải thưởng.............................................................................. 25 3.3.2. Cập nhật Giải thưởng ............................................................................... 26 3.3.3. Xóa Giải thưởng ....................................................................................... 26 3.3.4. Hiển thị Giải thưởng.................................................................................. 27 3.4. Quản lý nội dung thông tin giải thưởng cụ thể.............................................. 28 3.4.1. Thêm mới thông tin về Giải thưởng .......................................................... 28 3.4.2. Cập nhật thông tin về Giải thưởng ............................................................ 29 3.4.3. Xóa thông tin về giải thưởng..................................................................... 29 6 3.4.4. Hiển thị thông tin về giải thưởng ............................................................... 30 3.5. Gói quản lý hồ sơ dự thi .............................................................................. 31 3.5.1. Thêm mới Hồ sơ dự thi............................................................................. 31 3.5.2. Cập nhật thông tin về Hồ sơ dự thi ........................................................... 32 3.6. Gói quản lý người dùng ............................................................................... 34 3.7. Gói quản lý thông tin phản hồi – góp ý......................................................... 38 3.8. Đăng nhập................................................................................................... 40 3.9. Đăng thoát ................................................................................................... 41 3.10. Đăng ký dự thi ......................................................................................... 42 3.11. Đăng ký người dùng ................................................................................ 43 3.12. Tìm kiếm thông tin ................................................................................... 43 4. Biểu đồ hoạt động của các chức năng hệ thống .................................................. 45 4.1. Gói quản lý thông tin tổ chức............................................................................ 45 4.2. Gói quản lý giải thưởng ............................................................................... 47 4.3. Gói quản lý thông tin về giải thưởng cụ thể.................................................. 49 4.4. Gói quản lý người dùng ............................................................................... 52 4.5. Gói quản lý thông tin phản hồi ..................................................................... 56 4.6. Gói quản lý hồ sơ dự thi .............................................................................. 58 4.7. Gói quản lý tin tưc – sự kiện ........................................................................ 61 4.8. Đăng ký dự thi ............................................................................................. 65 4.9. Đăng ký người dùng .................................................................................... 66 4.10. Tìm kiếm thông tin ................................................................................... 67 4.11. Đăng nhập hệ thống ................................................................................ 68 4.12. Đăng thoát hệ thống ................................................................................ 69 5. Biểu đồ tuần tự của các chức năng hệ thống....................................................... 69 5.1. Gói quản lý thông tin tổ chức ....................................................................... 69 5.2. Gói quản lý giải thưởng ............................................................................... 72 5.3. Gói quản lý thông tin giải thưởng cụ thể ...................................................... 77 5.4. Gói quản lý người dùng ............................................................................... 81 5.5. Gói quản lý thông tin phản hồi ..................................................................... 85 5.6. Gói quản lý hồ sơ dự thi .............................................................................. 87 5.7. Gói quản lý tin tức – sự kiện ........................................................................ 91 5.8. Đăng ký dự thi ............................................................................................. 96 5.9. Đăng ký người dùng .................................................................................... 98 5.10. Đăng nhập hệ thống ................................................................................ 99 5.11. Đăng thoát hệ thống .............................................................................. 100 5.12. Tìm kiếm thông tin ................................................................................. 101 6. Biểu đồ lớp của hệ thống ..................................................................................... 102 7 Chương 3: Cài đặt thử nghiệm ....................................................................................... 104 1. Môi trường cài đặt................................................................................................. 104 2. Ngôn ngữ lập trình ................................................................................................ 104 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu........................................................................................ 104 3.1. Lược đồ CSDL .................................................................................................. 105 3.2. Danh sách các bảng và mô tả về các bảng .................................................... 106 4. Cài đặt gao diện thử nghiệm ................................................................................ 106 Chương 4: Kết luận ......................................................................................................... 111 Tài liệu tham khảo............................................................................................................ 112 8 Bảng ký hiệu viết tắt Ký tự viết tắt Mô tả CSDL Cơ cở dữ liệu TTTC Thông tin tổ chức TT&SK Tin tức và sự kiện HSDT Hồ sơ dự thi TTPH Thông tin phản hồi GT Giải thưởng 9 Chương 1: Đặt vấn đề Đi cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước cũng như nền khoa học kĩ thuật nước nhà, là xuất hiện rất nhiều tài năng, rất nhiều những người con yêu nước đã đem hết trí tuệ mình ra phục vụ cho đất nước, cho cộng đồng. Chúng ta đã sáng tạo, xây dựng rất nhiều giải thưởng để tôn vinh ghi nhận những công lao to lớn ấy và sự xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc thi nhằm cổ vũ, thúc đẩy tất cả mọi người trong cộng đồng cùng tham gia đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước. Hiện nay, có rất nhiều tổ chức, tập thể, bộ ngành,… đều đưa ra các giải thưởng để ghi nhận những đóng góp và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong tổ chức, trong ngành của mình; và quan trọng hơn cả là điều đó góp phần làm tăng tính tự giác, tự nghiên cứu, phấn đấu trong mỗi con người. Tuy nhiên, rất nhiều các giải thưởng chỉ được biết tới trong bộ phận nhỏ của xã hội, mà chưa được quan tâm quảng bá một cách rộng rãi, thu hút mọi người cùng tham gia phấn đấu. Chỉ một số ít các giải thưởng được tuyên truyền một cách rộng rãi thông qua các phương tiện truyền thông, mạng Internet. Vì vậy vấn đề được đặt ra là làm thế nào để các giải thưởng được biết đến một cách rộng rãi nhất, phát huy được nhiều nhất nhưng giá trị to lớn của chúng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) là tổ chức chính trị xã hội của các trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, được thành lập ngày 26/03/1983. Đến nay, hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam có 115 hội thành viên (trong đó có 64 hội ngành trung ương hoạt động trong phạm vi cả nước và 51 liên hiệp hội tỉnh/thành phố) và 400 hội chuyên ngành cấp tỉnh/thành phố. Ngoài ra, trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam còn có hơn 450 đơn vị khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; 150 tờ báo, tạp chí, bản tin, đặc san. Mối năm các hội thành viên và đơn vị trực thuộc tổ chức hàng trăm hội nghị hội thảo khao học trong nước và quốc tế. Hiện nay Liên hiệp hội Việt Nam chủ trì 4 giải thưởng: - Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam - Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ dành cho sinh viên - Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc - Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc Ngoài ra, các hội thành viên của Liên hiệp hội cũng có nhiều các hội thi, giải thưởng khác như: Giải Loa thành của Hội Kiến trúc, giải Olympic sinh viên toàn quốc cảu Hội tin học…Như vậy, chúng ta có thể thấy nếu mỗi giải thưởng của Liên hiệp hội 10 Việt Nam chúng ta lại xây dựng một trang website riêng thì sẽ gây ra sự lãng phí và mất tính tổng thể và thống nhất của Liên hiệp hội Viêt Nam. Bên cạnh đó có những giải thưởng đã tạo website nhưng vẫn chưa đầy đủ các chức năng. Do đó chúng ta cần xây dựng một hệ thống thông tin có khả năng: - Hỗ trợ cho nhiều giải thưởng, đối với mỗi giải thưởng chúng ta chỉ cần khai báo. Điều này dẫn đến một yêu cầu nghiên cứu đúc rút quy trình, thông tin chung có tính cốt lõi của tất cả mọi loại giải thưởng. Từ đó có thể xây dựng một hệ thống duy nhất cho các giải thưởng hoặc cuộc thi. - Đáp ứng hầu hết các yêu cầu hoạt động cảu tổ chức giải thưởng bao gồm:  Công bố giải thưởng, công bố tiêu chí chấm giải thưởng và công bố hồ sơ tham gia dự giải thưởng.  Đưa tin hoạt động của các giải thưởng.  Đăng ký tham gia giải thưởng trực tuyến.  Hỗ trợ hỏi đáp trực tuyến.  Hỗ trợ cung cấp mẫu hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng trực tuyến.  Thông báo tình hình chấm điểm và công bố giải.  Lưu trữ một cách có hệ thống các thông tin của tất cả các kỳ tổ chức các giải thưởng để công chúng có thể biết, tham khảo, tôn vinh sản phẩm và tác giả. Và nhiệm vụ của khóa luận này là phải xây dựng hệ thống thông tin có đầy đủ các chức năng trên. 1. Mô tả bài toán Mỗi tổ chức, ban ngành có thể có nhiều giải thưởng, do đó lượng thông tin cần cập nhật, lưu trữ và quản lý là rất nhiều, đòi hỏi rất nhiều công sức. Việc quản lý thông tin được thực hiện liên tục từ khi một giải thưởng bắt đầu diễn ra cho đến khi nó kết thúc. Hệ thống cần hướng tới một giải pháp tối ưu cho việc quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về mỗi giải thưởng, tránh xảy ra sự chồng chéo, nhập nhằng không cần thiết trong quá trình quản lý xử lý thông tin. Đồng thời, hệ thống phải hỗ trợ tối đa người dùng trong việc tìm kiếm thông tin về mỗi giải thưởng cũng như đăng kí dự thi một cách dễ dàng. Mặt khác, quảng bá rộng rãi thông tin về giải thưởng tới mọi đối tượng trong xã hội. 11 2. Giải pháp Với mục đích làm tăng thêm sự thuận lợi trong việc tổ chức quản lý, giảm lãng phí trong việc đầu tư xây dựng các website như trên; cộng với các khảo sát trên thực tế, chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống thống nhất, tự động hoá việc xây dựng, phát triển, quản lý các giải thưởng qua mạng Internet cho các tổ chức, hiệp hội,… Hệ thống cần được xây dựng dựa trên cấu trúc chung của các website hiện có. Mỗi khi cần tổ chức một giải thưởng mới thì việc xây dựng thêm một trang thông tin mới về giải thưởng sẽ được đơn giản một cách tối đa bằng cách cập nhật lại CSDL. Dựa trên CSDL đã được cập nhật hệ thống sẽ tự động đưa ra website tương ứng. Toàn bộ nội dung chính của website sẽ được lưu trong CSDL. Hệ thống cần xây dựng sẽ có một module admin; thông qua module admin cho phép người quản trị có thể dễ dàng cập nhật, xoá bỏ các thông tin liên quan có trong hệ thống. Với mỗi một giải thưởng mới, người quản trị sẽ nhập các thông tin cần thiết về giải thưởng đó như: tên giải thưởng, thể lệ giải thưởng, tin tức về giải thưởng… vào CSDL thông qua module admin. Và hệ thống sẽ dựa trên những cập nhật mới trong CSDL để đưa ra website tương ứng. Người dùng có thể tương tác với hệ thống thông qua giao diện website. Thông qua giao diện này người dùng có thể cập nhật liên tục các thông tin mới nhất liên quan tới các giải thưởng; đồng thời có thể đăng kí tham gia trực tuyến nếu thấy phù hợp. 12 Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống 1. Các chức năng của hệ thống Khi xây dựng một giải thưởng chúng ta phải xây dựng cho giải thưởng đó một điều lệ. Đến các kỳ giải thưởng được tổ chức ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm duyệt lại các điều lệ của giải thưởng đó xem các điều lệ đó có cọn phù hợp với thực tế, xem xét và bổ xung mới các điều lệ. Sau đó công bố bằng công văn tới các cơ quan, tổ chức có liên quan và công bố rộng rãi trên thông tin đại chúng. Liên hiệp hội Việt Nam sẽ cung cấp các mẫu đăng ký dự thi của giải thưởng đó cho người tham gia dự thi. Người tham gia dự thi sẽ đăng ký các sản phẩm, công trình mà mình muốn tham gia. Tổ chức sẽ tiếp nhận sản phẩm, công trình của cá nhân hay các nhóm tham gia giải thưởng và xác nhận sự tham gia đó. Trước khi xét duyệt giải thưởng, Liên hiệp hội Việt Nam phải tổ chức một hội đồng giám khảo là các nhà khoa học có uy tín. Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm cho các công trình, sản phẩm tham gia vào giải thưởng. Và cuối cùng là công bố các sản phẩm, công trình đoạt giải. Trong thời gian giải thưởng được tổ chức, các thông tin hoạt động về giải thưởng phải được công bố một cách thường xuyên. Tổ chức sẽ phải tiếp nhận các thông tin phản hồi từ độc giả, tiến hành giải đáp các thắc mắc có liên quan đến giải thưởng. Như vậy, hệ thống chúng ta cần xây dựng cần có các chức năng sau: Khi một giải thưởng mới được khai báo, hệ thống phải cập nhật lại điều lệ của giải thưởng đó và thông báo mở giải thưởng trên website. Hệ thống cung cấp đăng ký dự thi trực tuyến, các mẫu hồ sơ đăng ký dự thi cần có. Thường xuyên cung cấp các thông tin có liên quan tới giải thưởng như thông tin về các sản phẩm dự thi, thông tin về hội đồng giám khảo, thông tin về các sản phẩm đoạt giải... Tiếp nhận các thông tin phản hồi và giải đáp các thông tin phản hồi đó. Tóm lại hệ thống cần có các chức năng như sau: R.1. Gói quản lý thông tin về tổ chức R.1.1 Thêm mới thông tin về tổ chức R.1.2 Cập nhật thông tin về tổ chức(xoá, sửa thông tin) R.1.3 Hiển thị thông tin về tổ chức R.2. Gói quản lý tin tức – sự kiện R.2.1 Kiểm duyệt các tin tức – sự kiện 13 R.2.2 Thêm tin tức – sự kiện mới R.2.3 Cập nhật các tin tức – sự kiện mới(xoá, sửa thông tin) R.2.4 Xóa tin tức - sự kiện R.2.5 Hiển thị các tin tức – sự kiện R.3. Gói quản lý các giải thưởng R.3.1 Thêm mới các giải thưởng R.3.2 Cập nhật các giải thưởng R.3.3 Xoa giải thưởng R.3.4 Hiển thị các giải thưởng R.4. Gói quản lý giải thưởng cụ thể R.4.1 Thêm mới nội dung thông tin về một giải thưởng R.4.2 Cập nhật nội dung thông tin về một giải thưởng R.4.3 Xóa thông tin giải thưởng R.4.4 Hiển thị thông tin liên quan đến một giải thưởng R.5. Gói quản lý hồ sơ dự th