Khóa luận Tư liệu hóa các loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị dược liệu được cộng đồng dân tộc kinh và chăm sử dụng ở khu bảo tồn thiên nhiên Takou tỉnh Bình Thận

Nội dung của tóm tắt bao gồm Tên đề tài, địa điểm, tóm lược mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả dược nêu thật ngắn gọn nhưng kết quả chỉn. Không trình bày các kết luận, kiến nghị, không chứa các bảng, biểu đồ, trích dẫn

pdf58 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/11/2013 | Lượt xem: 1827 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Tư liệu hóa các loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị dược liệu được cộng đồng dân tộc kinh và chăm sử dụng ở khu bảo tồn thiên nhiên Takou tỉnh Bình Thận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan