Kinh doanh ngoại hối

Kinh doanh ngoại hối là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối hiện nay trên các thị trường ngoại hối quốc tế như giao dịch ngoại hối giao ngay, giao dịch ngoại hối kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại hối, giao dịch ngoại hối tương lai, giao dịch quyền chọn ngoại hối, phương thức kinh doanh ngoại hối trên thị trường ngoại hối bán buôn và thị trường bán lẻ. Sau khi kết thúc học phần sinh viên sẽ có khả năng thực hiện tốt các giao dịch này tại các ngân hàng thương mại, ứng dụng các giao dịch ngoại hối nhằm phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế và kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại.

doc7 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 18/03/2013 | Lượt xem: 2750 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh doanh ngoại hối, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC PHẦN KINH DOANH NGOẠI HỐI (Foreign Exchange Trading) (Mã số môn học: TCH414, TCH418) 4. MÔ TẢ MÔN HỌC Kinh doanh ngoại hối là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối hiện nay trên các thị trường ngoại hối quốc tế như giao dịch ngoại hối giao ngay, giao dịch ngoại hối kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại hối, giao dịch ngoại hối tương lai, giao dịch quyền chọn ngoại hối, phương thức kinh doanh ngoại hối trên thị trường ngoại hối bán buôn và thị trường bán lẻ. Sau khi kết thúc học phần sinh viên sẽ có khả năng thực hiện tốt các giao dịch này tại các ngân hàng thương mại, ứng dụng các giao dịch ngoại hối nhằm phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế và kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại. 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tham khảo bắt buộc Slide bài giảng tóm tắt của giáo viên. Giáo trình Kinh doanh ngoại hối - Học viện Ngân hàng. Tài liệu tham khảo gợi ý (theo thứ tự ưu tiên) Hull, John C. (2006), “Options, Futures and other Derivatives”, 6th edition, ISBN 0-13-149908-4, Pearson Prentice Hall. Eiteman, David. K., Stonehill, Arthur. I., and Moffett, Michael H. (2007), “Multinational Business Finance”, 11th edition, ISBN 0-321-44956-8, Addison-Wesley Publishing Company. Solnik, Bruno and Dennis McLeavey (2009), “Global Investment”, 6th edition, ISBN 0-321-55212-1, Pearson Prentice Hall. Bishop, Paul and Don Dixon (1992), “Foreign Exchange Handbook-Managing Risk and Opportunity in Global Currency Markets”, ISBN-10: 0070054746, ISBN-13: 978-0070054745, McGraw Hill. Các sách, báo tạp chí chuyên ngành Tài chính, tiền tệ, ngân hàng của Việt Nam để cập nhật các thông tin về thực tiễn hoạt động kinh doanh ngoại hối của Việt Nam. Địa chỉ các trang Web để lấy thông tin về các hoạt động kinh doanh ngoại hối 7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Hình thức Tỷ trọng  Điểm chuyên cần Đánh giá sự tham gia của sinh viên trên lớp 10%  Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra/tiểu luận/dự án/thuyết trình 30%  Thi hết môn Trắc nghiệm 60%  NỘI DUNG Chương 1. Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản Thị trường ngoại hối Khái niệm thị trường ngoại hối Đặc điểm thị trường ngoại hối Chức năng thị trường ngoại hối Phân loại thị trường ngoại hối Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối Đồng tiền giao dịch trên thị trường ngoại hối Các giao dịch trên thị trường ngoại hối Thời gian giao dịch trên thị trường ngoại hối Chi phí giao dịch trên thị trường ngoại hối Trạng thái ngoại hối Các thuật ngữ khác Kinh doanh ngoại hối Lợi ích của kinh doanh ngoại hối Mục đích của kinh doanh ngoại hối Các công cụ kinh doanh ngoại hối Các lệnh trên thị trường ngoại hối Chiến lược kinh doanh ngoại hối Phân tích thị trường Phân tích cơ bản Các yếu tố kinh tế-chính trị-xã hội ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền Các chỉ số kinh tế để theo dõi giá trị đồng tiền Phân tích kĩ thuật Khái niệm Kỹ thuật phân tích xu hướng Kỹ thuật phân tích dao động Kỹ thuật phân tích biểu đồ Các chỉ số kỹ thuật Tâm lý kinh doanh Cách tiếp cận chung Các lưu ý trong kinh doanh Quản lý tiền tệ trong kinh doanh ngoại hối Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối Các rủi ro trong kinh doanh ngoại hối Quy tắc kinh doanh ngoại hối Lập kế hoạch kinh doanh ngoại hối Thời gian giao dịch Công cụ giao dịch Sản phẩm giao dịch Rủi ro giao dịch Kinh doanh ngoại hối online Đặt lệnh Sử dụng đòn bẩy và tính toán lỗ lãi Phân tích và dự đoán xu hướng thị trường Chương 2. Giao dịch ngoại hối giao ngay Khái niệm giao dịch ngoại hối giao ngay Tổ chức thị trường ngoại hối giao ngay Yết giá trên thị trường ngoại hối giao ngay Quy trình thanh toán giao dịch ngoại hối giao ngay Đầu cơ trên thị trường giao ngay Kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường giao ngay Chương 3. Giao dịch ngoại hối kỳ hạn Khái niệm giao dịch ngoại hối kỳ hạn Tổ chức thị trường ngoại hối kỳ hạn Yết giá trên thị trường ngoại hối kỳ hạn Xác định tỷ giá kỳ hạn và điểm kỳ hạn Định giá hợp đồng ngoại hối kỳ hạn Thanh toán và kết thúc hợp đồng ngoại hối kỳ hạn Đầu cơ trên thị trường ngoại hối kỳ hạn Kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường ngoại hối kỳ hạn Phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng ngoại hối kỳ hạn Chương 4. Giao dịch ngoại hối tương lai Khái niệm hợp đồng ngoại hối tương lai Tiêu chuẩn một hợp đồng ngoại hối tương lai Phân biệt hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn Tổ chức thị trường ngoại hối tương lai Yết giá trên thị trường ngoại hối tương lai Tỷ giá ngoại hối tương lai Ký quỹ, thanh toán và kết thúc hợp đồng ngoại hối tương lai Đầu cơ trên thị trường ngoại hối tương lai Kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường ngoại hối tương lai Phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng ngoại hối tương lai Chương 5. Giao dịch hoán đổi ngoại hối Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối Đặc điểm hợp đồng hoán đổi ngoại hối Các hình thức hoán đổi ngoại hối Tổ chức thị trường hoán đổi ngoại hối Yết giá trên thị trường hoán đổi ngoại hối Xác định tỷ giá trong hợp đồng hoán đổi ngoại hối Định giá hợp đồng hoán đổi ngoại hối Các cách thức trả lãi trong hợp đồng hoán đổi ngoại hối Kết thúc hợp đồng hoán đổi ngoại hối Rủi ro tín dụng trong giao dịch hoán đổi ngoại hối Kinh doanh chênh lệch lãi suất sử dụng nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối Quản trị rủi ro sử dụng nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối Chương 6. Giao dịch quyền chọn ngoại hối Những khái niệm cơ bản Quyền chọn mua/bán Quyền chọn kiểu Mỹ/Châu Âu Ngang giá/được giá/mất giá Tổ chức thị trường quyền chọn ngoại hối Lỗ lãi trong hợp đồng quyền chọn ngoại hối Giá trong hợp đồng quyền chọn ngoại hối Các loại giá trong hợp đồng quyền chọn Yết giá quyền chọn Nguyên tắc định giá quyền chọn Định giá quyền chọn ngoại hối Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn ngoại hối Thực hiện giao dịch quyền chọn trên sở giao dịch Các chiến lược quyền chọn ngoại hối Đầu cơ trên thị trường quyền chọn ngoại hối Phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng quyền chọn ngoại hối Chương 7. Kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng Những khái niệm cơ bản liên quan đến kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng Tổ chức của thị trường liên ngân hàng Những quy tắc trong kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng Xu hướng phát triển của thị trường liên ngân hàng
Luận văn liên quan