• Thực trạng và giải pháp cho FDI trong lĩnh vực giáo dục tại Việt NamThực trạng và giải pháp cho FDI trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam

  Bước sang thế kỉ XXI, cùng với sự phát triển về mọi mặt kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu to lớn, các quốc gia đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư cho giáo dục. Đầu tư cho giáo dục được xem là đầu tư có lãi nhất cho tương lai của mỗi quốc gia. Luật giáo dục 2005 của nước ta cũng đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách...

  doc77 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 1646 | Lượt tải: 7

 • Đề án Kinh doanh Quốc Tế Thủy SảnĐề án Kinh doanh Quốc Tế Thủy Sản

  Xuất khẩu Tôm thủy sản của Việt Nam. Tôm là một mặt hàng đặc biệt quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam những năm gần đây. Năm 2010 kim ngạch xuất khẩu Tôm của Việt Nam vượt 2 tỷ USD. Những mặt hàng Tôm xuất khẩu gồm có:

  docx84 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 2354 | Lượt tải: 15

 • Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhiệm vụ và trọng tâm của nước ta hiên nayChủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhiệm vụ và trọng tâm của nước ta hiên nay

  Toàn cầu hoá làtt yu đưỵc d đoán t lâu. VỊ logic, xu hướng này bắt ngun t nỊn kinh t thị trưnglà hƯ thng '' ,không bị giới hạn bi các đưng biên giới quc gia và gianh giới dân tc,chđng t và tôn giáo. S gia tăng mạnh m cđa toàn cầu hoá kinh t đỈt yêu cầu đòi hi các quc gia phải c chin lưỵc ph hỵp vào nỊn kinh té khu vc và th giới . ViƯt nam cịng khôn...

  doc32 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 2455 | Lượt tải: 5

 • Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Hoa KỳXuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ

  Vào thàng 7/2000, Chính phủ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết Hiệp định có tính chất cực kỳ quan trọng trong tién trình bình thường hóa, mở rộng giao lưu thương mại giữa hai quốc gia cũng như đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây thực sự là bước ngoặt lớn trong chiến lược hướng về xuất khẩu, dần thay thế nhập khẩu để ...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 2595 | Lượt tải: 10

 • Phân tích mô hình sản xuất kinh doanh tại làng nghề Ninh HiệpPhân tích mô hình sản xuất kinh doanh tại làng nghề Ninh Hiệp

  Làng nghề thủ công là một phần không thể thiếu của làng xã nông nghiệp cổ truyền, vì nó phản ánh đầy đủ thuộc tính tự cung, tự cấp và tính khép kín cố hữu của làng xã nông nghiệp. Mặt khác, làng nghề lại biểu hiện tính năng động, sáng tạo của người nông dân trong quá trình thích ứng với điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội nhất định. Ban đầu, các sản ...

  doc77 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 3445 | Lượt tải: 5

 • Hoạt động sản xuất và xuất khẩu tại công ty TNHH Minh TríHoạt động sản xuất và xuất khẩu tại công ty TNHH Minh Trí

  Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ nền kinh tế hàng hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đã có tác dụng to lớn trong việc khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu,trong đó có ngành may mặc xuất khẩu Cùng với sự chuyển mình của đất nước trong việc từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực cũn...

  doc51 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 2057 | Lượt tải: 9

 • Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty hàng hải Quốc Tế VICAThực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty hàng hải Quốc Tế VICA

  Trong lúc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, chúng ta thực hiện chính sách đổi mới nền kinh tế thị trường đã được hình thành và đang có tốc độ tăng trưởng cao so với khu vực. Việc gia nhập khu vực Mậu dịch tự do với các nước ASEAN (1995), ASEM (1996), APEC (1997), bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ và gia nhập WTO (2006), đầu tư nước ngoài vào ...

  doc43 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 5531 | Lượt tải: 28

 • Công ty dịch vụ kỹ thuật Lajolla và độ nhạy cảm chuyển đổiCông ty dịch vụ kỹ thuật Lajolla và độ nhạy cảm chuyển đổi

  Năm 1908: GM được thành lập bởi William Durant, một nhà sản xuất xe ngựa kéo ở Flint, tiểu bang Michigan của nước Mỹ. Ban đầu công ty chỉ có duy nhất thương hiệu Buick, nhưng vào năm tiếp theo đã mua thêm Oldsmobile, Công ty ô tô Oakland (sau này là Pontiac), Cadillac, và Rapid Motor Vehicle Co. (sau này là GMC). Năm 1919: GM Acceptance Corp. (GMA...

  docx69 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 1689 | Lượt tải: 1

 • Những điểm mới của luật trọng tài thương mại năm 2010 về thỏa thuận trọng tài và những vấn đề đặt raNhững điểm mới của luật trọng tài thương mại năm 2010 về thỏa thuận trọng tài và những vấn đề đặt ra

  Với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam và các nước trên thế giới, đặc biệt khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO) thì các vụ tranh chấp thương mại càng trở lên phổ biến. Tuy nhiên, giải quyết tranh chấp thương mại là vấn đề vô cùng phức tạp do tham gia vào các quan hệ này có nhiều chủ thể với những địa vị pháp lý không ...

  doc74 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 2862 | Lượt tải: 20

 • Văn hóa quốc tếVăn hóa quốc tế

  Văn hóa là kiến thức có được mà con người dùng để giải thích những điều đã trải qua và tạo ra hành vi xã hội. Văn hóa được chia sẽ bởi các thành viên trong một nhóm, tổ chức hoặc xã hội. Thông qua văn hóa chúng ta xây dựng giá trị và thái độ định hướng cho hành vi của cá nhân và nhóm. Văn hóa được hiểu thông qua giáo dục và kinh nghiệm. Văn hóa cũn...

  docx33 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/12/2012 | Lượt xem: 2435 | Lượt tải: 11