Lấy ví dụ xây dựng mô hình dự báo bằng phương pháp xu thế

Xu thế là sự vận động tăng hoặc giảm của dữ liệu trong một thời gian dài. Sự vận động này có thể được mô tả bằng một đường thằng hay đường cong toán học. Có thể mô hình hóa hàm xu thế bằng cách thực hiện một hàm hồi quy thích hơpk với biến cần dự báo Y và thời gian T. Để biết được xu thế trong dữ liệu sẽ tuân theo dạng hàm nào cách đơn giản nhất là vẽ đồ thị của biến phụ thuộc Y sau đó nhận dạng đồ thị của hàm số tương ứng với dạng hàm toán học nào. Có khi bằng đồ thị ta chưa phân biệt được dữ liệu có xu thế với dạng hàm nào, khi đó ra phải ước lượng một số mô hình mà mình cho răng có thể phù hợp. Sau đó kiểm định so sánh các chỉ tiêu thống kê để chọn ra mô hình phù hợp nhất.

doc23 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/01/2013 | Lượt xem: 4492 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lấy ví dụ xây dựng mô hình dự báo bằng phương pháp xu thế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI Đề tài: Lấy ví dụ xây dựng mô hình dự báo bằng phương pháp xu thế. Cơ sở lý thuyết. Định nghĩa: Xu thế là sự vận động tăng hoặc giảm của dữ liệu trong một thời gian dài. Sự vận động này có thể được mô tả bằng một đường thằng hay đường cong toán học. Có thể mô hình hóa hàm xu thế bằng cách thực hiện một hàm hồi quy thích hơpk với biến cần dự báo Y và thời gian T. Các dạng hàm xu thế điển hình: Yt = β1 + β2.T + Ut Yt = β1 + β2.T + β3.T2 + Ut Yt = β1 + β2.T + β3.T2 + β4.T3 + Ut Yt = β1 + β2.ln(T) + Ut Yt = e β1 + β2.T + Ut Yt = β1 + β2.() + Ut ln(Yt ) = β1 + β2.T + Ut Dự báo điểm với hàn xu thế    Để biết được xu thế trong dữ liệu sẽ tuân theo dạng hàm nào cách đơn giản nhất là vẽ đồ thị của biến phụ thuộc Y sau đó nhận dạng đồ thị của hàm số tương ứng với dạng hàm toán học nào. Có khi bằng đồ thị ta chưa phân biệt được dữ liệu có xu thế với dạng hàm nào, khi đó ra phải ước lượng một số mô hình mà mình cho răng có thể phù hợp. Sau đó kiểm định so sánh các chỉ tiêu thống kê để chọn ra mô hình phù hợp nhất. Các ví dụ cho mô hình dự báo xu thế và các bước thực hiện với phần mềm Eview. Ví dụ 1: Dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ những số liệu thu thập được từ năm 1990 đến năm 2010. Năm Tổng sản phẩm quốc nội Tỷ Đồng  1990 131968  1991 139634  1992 151782  1993 164043  1994 178534  1995 195567  1996 213833  1997 231264  1998 244596  1999 256272  2000 273666  2001 292535  2002 313247  2003 336242  2004 362435  2005 393031  2006 425373  2007 461344  2008 490458  2009 516568  Số liệu lấy từ Tổng Cực Thống Kê Việt Nam 2010 Ví Dụ 2: Xây dựng mô hình dự báo số lượng người lao động Mỹ năm 2010 theo phương pháp xu thế. Năm Đội ngũ lao động là công dân Mỹ (nghìn người)  1990 125840  1991 126343  1992 128105  1993 129200  1994 131056  1995 132304  1996 133943  1997 136297  1998 137673  1999 139368  2000 142583  2001 143734  2002 144863  2003 146510  2004 147401  2005 149320  2006 151428  2007 153124  2008 154287  2009 154142  Số liệu lấy từ Cục Tống Kê Nhân Lực Mỹ. Ví dụ 3: Xây dựng mô hình dự báo Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo phương pháp xu thế. Năm Tổng Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Được Thực Hiện (Triệu USD)  1990 187  1991 328  1992 574  1993 1017  1994 2040  1995 2556  1996 2714  1997 3115  1998 2367  1999 2334  2000 2413  2001 2450  2002 2591  2003 2650  2004 2852  2005 3308  2006 4100  2007 8030  2008 11500  2009 10000  Lời nói đầu: - Trong bài chuận bị của nhóm 5 sẽ giới thiệu 1 phương pháp khác nhập dữ liệu cho eview thay vì cách nhập dữ liệu sử dụng Empty Group (Edit Series). Phương pháp đó là Mở Dữ Liệu Ngoại Lai (Files\Open\Open a Foreign as Workfile) - ở đây là Microsoft Exel 2003. Quá trình chuẩn bị phần mềm cùng thiết bị. - Phiên bản Eview được sử dụng là 5.1 đã được mua bản quyền. - File dữ liệu exel chứa nội dung của 3 bảng. Bước 1: Nhập và tinh chỉnh số liệu. - Vì sử dụng phương pháp Open a Foreign as Workfile nên việc nhập dữ liệu trở lên rất nhanh chóng và đơn giản, nhóm chúng tôi quyết định cùng 1 lúc nhập toàn bộ số liệu cho 3 bảng. - Trong giao diện ban đầu của Eview 5.1 Chọn Files\Open\Open a Foreign as Workfile… Hộp thoại Open hiện ra, tìm đến file số liệu dạng exel đã chuẩn bị sẵn chọn Open. Lúc này Eview sẽ tự động tìm kiếm tên biến, dạng số liệu của biến, tần suất. Cửa sổ SpreadSheet Read Step 1 hiện ra - Lựa chọn đầu tiên được mặc định là tự động duyệt toàn bộ trang Exel. - Custom Range: Tùy biến khoảng duyệt - đưa ra các tùy chọn điểm bắt đầu và kết thúc duyệt, số lượng ô dữ liệu được đưa vào. Vì bảng dữ liệu trong exel đã được nhập đúng cách nên không cần phải chọn chế độ custom range nữa mà chúng ta chọn Next luôn. Trong bước 2: - Mục Column headers dùng để tinh chỉnh độ dài của tên cột. Trong ví dụ này trước các số liệu có 2 đầu đề là Tên biến và Đơn vị. Chính vì vậy số trog Header Lines là 2. - Chính vì khả năng rất cao tên biến quá dài không phù hợp cho sử dụng trong eview lên chúng ta nhấp chuột để chọn các biến như Nam, GDP … Tương ứng với đó ta có thể thay đổi tên biến, cũng như thêm các đoạn miêu tả trong Column Info và Description. Sau khi tinh chỉnh tên biến xong nhấn Finish. + Ta được Workfile mới như sau. Chú Ý: Eview tự động lấy 1 biến có tần số giống với tần số trong bộ nhớ để làm biến quan sát – OBS. Trong trường hợp này là biến Nam, tần số là Annual – Năm. + Tinh Chỉnh số liệu: Thêm xóa thay đổi cấu trục dữ liệu sao cho phù hợp với yêu cầu. Như trong hình trên chúng ta thấy thiếu 1 quan sát năm 2010 để dự báo. Vậy để thêm 1 quan sát là năm 2010 thì phải làm thế nào? Có 2 cách nhưng nhanh nhất vẫn là nháy đúp chuột vào chữ Range trong cửa sổ Workfile. Cửa sổ Workfile structure hiện ra chúng ta giờ có thể điều chỉnh Loại, dạng tần số của dữ liệu. Khởi Đầu và kết thúc các quan sát. Như ở trên chúng ta thay đổi End Date từ 2009 thành 2010. Bước 2: Vẽ biểu đồ cho từng biến. Cách làm tương tự như nhau nên nhóm chúng tôi làm 1 lần. Trên thanh công cụ chọn Quick\Graph\ Sau đó nhận vào dạng biểu đồ mà bạn muốn, để dễ cho việc nhận diện dạng đồ thị nhóm chúng tôi chọn biểu đồ đường – Line Graph.  Cửa sổ Series List hiện ra chúng ta muốn vẽ biến nào và số lượng ra sao tùy theo yêu cầu. Trong các ví dụ này FDI, GDP, LF không liên quan đến nhau và đơn vị khác nhau nên chúng ta lập đồ thị riêng. Sau khi nhập tên biến xong nhấn OK và chúng ta được đồ thị.  Bước3: Xác định dạng đồ thị và tiến hành dự báo thông qua phương pháp xu thế. - Để biết xu thế của dữ liệu sẽ tuân theo dạng hàm nào,cách đơn giản nhất là vẽ đồ thị của biến phụ thuộc sau đó nhận dạng đồ thị. Nhưng có một số trường hợp như với biến FDI, đồ thị như trên ta khó có thể phân biệt được dữ liệu có xu thế tương ứng với dạng hàm nào. Do đó, ta cần phải ước lượng một số mô hình mà mình cho rằng có thể phù hợp. Sau đó, cần kiểm định, so sánh các chỉ tiêu thống kê để tìm ra mô hình phù hợp nhất. 1. Tạo biến xu thế. Cách 1: Chọn Quick/Generate Series để tạo biến mới.  Ta gõ t=@trend(1989) với T là tên biến. = là thao tác gán. @trend() là hàm xu thế 1989 là thời điểm bắt đầu chuỗi xu thế. Nhấn Ok ta được bảng giá trị của t như sau. Cách 2: Gõ vào cửa sổ chính là Eview. Genr t = @trend(1989) Trên cửa sổ Workfile hiện hành sẽ xuất hiện thêm biến xu thế t. 2. Dự báo biến phụ thuộc FDI. 2 hàm tương ứng là: Hàm bậc 3 Hàm Ln Ta vào Quick\Equation Estimation… a. Hàm bậc 3. Phương pháp dự báo là LS – Bình Phương Nhỏ Nhất. Xét các quan sát: 1990 – 2010. Ta được kết quả. Dependent Variable: FDI   Method: Least Squares   Date: 11/14/10 Time: 17:24   Sample (adjusted): 1990 2009   Included observations: 20 after adjustments        Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.          C -2176.476 1067.477 -2.038898 0.0583  T 1699.831 429.5131 3.957577 0.0011  T^2 -201.5634 46.92326 -4.295596 0.0006  T^3 7.532379 1.471111 5.120198 0.0001        R-squared 0.911779     Mean dependent var 3356.300  Adjusted R-squared 0.895238     S.D. dependent var 3019.270  S.E. of regression 977.2457     Akaike info criterion 16.78421  Sum squared resid 15280148     Schwarz criterion 16.98336  Log likelihood -163.8421     F-statistic 55.12118  Durbin-Watson stat 1.735690     Prob(F-statistic) 0.000000        b. Hàm bậc 2. Làm tương tự trong ô Equation Spectification: fdi c t t^2 Dependent Variable: FDI   Method: Least Squares   Date: 11/14/10 Time: 17:14   Sample (adjusted): 1990 2009   Included observations: 20 after adjustments        Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.          C 1825.477 1145.730 1.593287 0.1295  T -342.1967 251.2764 -1.361834 0.1910  T^2 35.70654 11.62271 3.072136 0.0069        R-squared 0.767228     Mean dependent var 3356.300  Adjusted R-squared 0.739843     S.D. dependent var 3019.270  S.E. of regression 1539.998     Akaike info criterion 17.65443  Sum squared resid 40317078     Schwarz criterion 17.80379  Log likelihood -173.5443     F-statistic 28.01635  Durbin-Watson stat 0.646872     Prob(F-statistic) 0.000004        c. Hàm Ln Làm tương tự trong ô Equation Spectification: log(fdi) c t Dependent Variable: LOG(FDI)   Method: Least Squares   Date: 11/14/10 Time: 17:19   Sample (adjusted): 1990 2009   Included observations: 20 after adjustments        Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.          C 6.153335 0.239510 25.69137 0.0000  T 0.149719 0.019994 7.488246 0.0000        R-squared 0.756999     Mean dependent var 7.725387  Adjusted R-squared 0.743499     S.D. dependent var 1.018037  S.E. of regression 0.515594     Akaike info criterion 1.607647  Sum squared resid 4.785075     Schwarz criterion 1.707220  Log likelihood -14.07647     F-statistic 56.07382  Durbin-Watson stat 0.314070     Prob(F-statistic) 0.000001           d. So sánh các hàm số xác định hàm phù hợp nhất. Xét giá trị R-squared: chọn mô hình nào có R-squared lớn nhất Hàm bậc ba có R-squared là 0.911779 Hàm bậc hai có R-squared là 0.767228 Hàm loganêpe có R-squared là 0.756999 Vậy hàm bậc 3 phù hợp nhất, từ bảng kết quả của hàm bậc 3 ta chọn Forecast Cửa sổ Forecast hiện ra, tat hay đổi tên chuỗi giá trị dự báo là fdif. Trong đó Root Mean Squared Error: Sai số bình phương trung bình Mean Absolute Error: Sai số tuyệt đối trung bình Mean Abs.Percent Error: Phần trăm sai số tuyệt đối trung bình Các sai số này khá nhỏ. Tương tự với hàm bậc hai và Loganêpe  Theo so sánh các sai số ta thấy Hàm bậc 3 là phù hợp nhất. Ta tìm đến chuỗi số dự báo FDIF để tham chiếu giá trị năm 2010. FDI năm 2010 được dự báo sẽ là: 14387.56 (Triệu USD) 3. Dự báo biến phụ thuộc GDP. Làm tương tự như với FDI. Xét 2 hàm Hàm bậc nhất. Hàm bậc 2. Tương ứng với. Dependent Variable: GDP   Method: Least Squares   Date: 11/14/10 Time: 17:58   Sample (adjusted): 1990 2009   Included observations: 20 after adjustments        Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.          C 78608.58 9972.327 7.882672 0.0000  T 20001.05 832.4738 24.02604 0.0000        R-squared 0.969761     Mean dependent var 288619.6  Adjusted R-squared 0.968081     S.D. dependent var 120158.5  S.E. of regression 21467.50     Akaike info criterion 22.88111  Sum squared resid 8.30E+09     Schwarz criterion 22.98068  Log likelihood -226.8111     F-statistic 577.2507  Durbin-Watson stat 0.136479     Prob(F-statistic) 0.000000        Hàm bậc 2 Dependent Variable: GDP   Method: Least Squares   Date: 11/14/10 Time: 18:00   Sample (adjusted): 1990 2009   Included observations: 20 after adjustments        Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.          C 129422.9 4599.200 28.14032 0.0000  T 6142.588 1008.676 6.089755 0.0000  T^2 659.9267 46.65597 14.14453 0.0000        R-squared 0.997632     Mean dependent var 288619.6  Adjusted R-squared 0.997353     S.D. dependent var 120158.5  S.E. of regression 6181.872     Akaike info criterion 20.43411  Sum squared resid 6.50E+08     Schwarz criterion 20.58347  Log likelihood -201.3411     F-statistic 3580.659  Durbin-Watson stat 0.374140     Prob(F-statistic) 0.000000        Qua so sánh các sai số ta thấy hàm bậc 2 phù hợp hơn. Kết quả dự báo GDP cho năm 2010 là: 549444.98 (Tỷ Đồng) 4. Dự Báo Biến Phụ Thuộc LF Làm tương tự FDI với các hàm Hàm Bậc Nhất. Hàm bậc hai. Hàm loganêpe Hàm Bậc nhất. Dependent Variable: LF   Method: Least Squares   Date: 11/14/10 Time: 18:04   Sample (adjusted): 1990 2009   Included observations: 20 after adjustments        Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.          C 123276.0 332.7460 370.4808 0.0000  T 1628.578 27.77710 58.63025 0.0000        R-squared 0.994791     Mean dependent var 140376.1  Adjusted R-squared 0.994502     S.D. dependent var 9659.991  S.E. of regression 716.3045     Akaike info criterion 16.08073  Sum squared resid 9235659.     Schwarz criterion 16.18030  Log likelihood -158.8073     F-statistic 3437.506  Durbin-Watson stat 1.037325     Prob(F-statistic) 0.000000        Hàm bậc 2 Dependent Variable: LF   Method: Least Squares   Date: 11/14/10 Time: 18:05   Sample (adjusted): 1990 2009   Included observations: 20 after adjustments        Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.          C 122887.1 534.9091 229.7346 0.0000  T 1734.634 117.3138 14.78627 0.0000  T^2 -5.050296 5.426314 -0.930705 0.3650        R-squared 0.995043     Mean dependent var 140376.1  Adjusted R-squared 0.994460     S.D. dependent var 9659.991  S.E. of regression 718.9815     Akaike info criterion 16.13103  Sum squared resid 8787884.     Schwarz criterion 16.28039  Log likelihood -158.3103     F-statistic 1706.411  Durbin-Watson stat 1.079095     Prob(F-statistic) 0.000000        Hàm Loganepe Dependent Variable: LOG(LF)   Method: Least Squares   Date: 11/14/10 Time: 18:06   Sample (adjusted): 1990 2009   Included observations: 20 after adjustments        Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.          C 11.72758 0.002670 4391.652 0.0000  T 0.011641 0.000223 52.22189 0.0000        R-squared 0.993443     Mean dependent var 11.84982  Adjusted R-squared 0.993079     S.D. dependent var 0.069099  S.E. of regression 0.005749     Akaike info criterion -7.385066  Sum squared resid 0.000595     Schwarz criterion -7.285492  Log likelihood 75.85066     F-statistic 2727.126  Durbin-Watson stat 0.819484     Prob(F-statistic) 0.000000        Như vậy hàm bậc 2 là phù hợp nhất. Lực lượng lao động mỹ năm 2010 được dự báo sẽ là: 158269.39 (Nghìn người)