Luận án Hệ phân tử trong nhóm phạm trù phân bậc

(Bản scan) Môđun chéo và nhóm phạm trù, một cách độc lập, đã được sử dụng rộng tãi trong nhiều khung cảnh khác nhau. Các kết quả về nhóm phạm trù của H. X. Sính (1975) đã được nâng lên cho nhóm phạm trù phân bậc bởi A. M. Cegarra và các cộng sự, và cho trường hợp vành phạm trù (hay Ann - phạm trù) bởi N. T. Quang.

pdf116 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 22/09/2015 | Lượt xem: 926 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hệ phân tử trong nhóm phạm trù phân bậc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan