Luận án Nâng cao năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế - Nghiên cứu điển hình trong ngành Điện Việt Nam

Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu của nhân loại hiện nay. Trong xu thế đó, ở các mức độ khác nhau, các nước không thể không tham gia hội nhập. Vấn đề đặt ra là nếu không có sự chuẩn bị, không chủ động phát huy nội lực thì không thể hội nhập thành công. Đây cũng là thách thức đối với mỗi doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

pdf188 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nâng cao năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế - Nghiên cứu điển hình trong ngành Điện Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CAM KẾT Tác giả xin cam đoan nội dung luận án “Nâng cao năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế - Nghiên cứu điển hình trong ngành Điện Việt Nam” là công trình nghiên cứu độc lập dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Trần Thị Vân Hoa, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Công trình này được tác giả nghiên cứu và hoàn thành từ năm 2012-2015. Các tài liệu tham khảo, các số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu luận án này được sử dụng đúng quy định. Các kết quả phân tích, nghiên cứu, kết luận trong luận án (ngoài các phần được trích dẫn) là kết quả làm việc của riêng cá nhân tôi. Tác giả xin cam đoan những nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn 1 LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình và những ý kiến đóng góp quý báu của cô giáo PGS.TS Trần Thị Vân Hoa, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, người đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án “Nâng cao năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế - Nghiên cứu điển hình trong ngành Điện Việt Nam”. Tôi cũng bày tỏ sự biết ơn đối với GS.TS Ngô Thắng Lợi, Trưởng bộ môn Kinh tế Phát triển và các thầy cô giáo Khoa Kế hoạch và phát triển, Viện Sau đại học trường Đại học Kinh tế quốc dân, cũng như các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban giám đốc Công ty Mua bán điện, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ quản lý các đơn vị trong và ngoài ngành Điện, các đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi nhiệt tình trong quá trình nghiên cứu, thu thập số liệu, phỏng vấn, điều tra khảo sát và hoàn thiện luận án. Tôi cũng cảm ơn gia đình và bạn bè đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận án. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các đồng nghiệp để luận án được hoàn thiện hơn và tôi có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội. Xin trân trọng cảm ơn! 2 MỤC LỤC CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬN ÁN. 9 1.1. Sự cần thiết của luận án. 9 1.2. Tổng quan nghiên cứu ... 11 1.2.1. Một số nghiên cứu của nước ngoài về năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp 11 1.2.2. Một số nghiên cứu trong nước về năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp 14 1.2.3. Một số nghiên cứu điển hình của ngành Điện Việt Nam.. 18 1.3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của luận án 20 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án. 21 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 21 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu... 21 1.5. Phương pháp nghiên cứu của luận án.. 21 1.5.1. Quá trình nghiên cứu. 21 1.5.2. Phương pháp thu thập và phân tích số liệu.. 22 1.6. Những đóng góp của luận án .. 24 1.7. Cấu trúc của luận án.. 24 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP...... 26 2.1. Giám đốc doanh nghiệp và công việc của Giám đốc doanh nghiệp.. 26 2.1.1. Giám đốc doanh nghiệp ... 26 2.1.2. Vai trò điều hành của Giám đốc doanh nghiệp............................ 27 2.2. Năng lực điều hành và các yếu tố cấu thành năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp.... 30 2.2.1. Năng lực làm việc và các yếu tố cấu thành năng lực làm việc 30 2.2.2. Năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp..... 35 2.3. Phương pháp luận phân tích năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp.................................. 40 2.4. Các nhân tố tác động đến năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp...... 44 2.4.1. Nhân tố từ môi trường quốc tế . 44 2.4.2. Nhân tố từ môi trường kinh doanh ở Việt Nam 48 2.4.3. Nhân tố bên trong doanh nghiệp... 51 2.4.4. Nhân tố từ bản thân Giám đốc doanh nghiệp 54 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN 58 3.1. Đặc điểm của đội ngũ Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện trong quá trình hội nhập quốc tế... 58 3 3.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển của ngành điện Việt Nam. 58 3.1.2. Xu hướng phát triển doanh nghiệp ngành Điện trong quá trình hội nhập quốc tế. 60 3.1.3. Đặc điểm của đội ngũ Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện trong quá trình hội nhập quốc tế... 64 3.1.4. Khung năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện.. 66 3.1.5. Yêu cầu đối với năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện trong quá trình hội nhập quốc tế. 72 3.2. Thu thập và phân tích số liệu về năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện. 76 3.2.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp nghiên cứu tại bàn.. 76 3.2.2. Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu qua phỏng vấn. 78 3.2.3. Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu qua điều tra khảo sát 81 3.3. Phân tích nhân tố khám phá và kiểm định độ tin cậy của dữ liệu khảo sát. 86 3.3.1. Kiểm định độ tin cậy của phiếu điều tra 86 3.3.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá của dữ liệu điều tra. 87 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY 89 4.1. Phân tích thực trạng về kiến thức điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện. 89 4.2. Phân tích thực trạng về kỹ năng điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện.......................................................................................................... 91 4.2.1. Thực trạng kỹ năng giao tiếp. 92 4.2.2. Thực trạng kỹ năng định hướng mục tiêu và điều hành doanh nghiệp 96 4.2.3. Thực trạng kỹ năng phát triển nhân viên dưới quyền... 100 4.2.4. Thực trạng kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc 104 4.2.5. Thực trạng kỹ năng phát triển các mối quan hệ 107 4.2.6. Thực trạng kỹ năng quản lý bản thân.... 110 4.3. Phân tích thực trạng về thái độ điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện ..... 113 4.4. Đánh giá chung về năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. 117 4.4.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu về năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện trong quá trình hội nhập quốc tế ...... 117 4.4.2. Mức độ tác động của các yếu tố cấu thành năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện. 118 4.4.3. Những ưu điểm và hạn chế trong năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện... 120 4 4.4.4. Nguyên nhân hạn chế trong năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện....... 124 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 127 5.1. Quan điểm và định hướng về nâng cao năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 127 5.1.1. Quan điểm về nâng cao năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện....... 127 5.1.2. Mục tiêu và phương hướng nâng cao năng lực điều hành cho Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện 129 5.2. Các giải pháp nâng cao năng lực điều hành cho Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 130 5.2.1. Nhóm giải pháp tuyển chọn cán bộ... 131 5.2.2. Xây dựng cơ chế, bộ máy phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài 136 5.2.3. Chính sách tiền lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với Giám đốc doanh nghiệp........ 137 5.2.4. Nhóm giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ 139 5.2.5. Giải pháp nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng.. 143 5.2.6. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu làm công tác tổ chức cán bộ. 146 5.3. Kiến nghị với các cơ quan hữu quan về điều kiện thực hiện giải pháp 147 5.3.1. Kiến nghị đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam 147 5.3.2. Kiến nghị đối với các Bộ ngành và Nhà nước... 147 KẾT LUẬN.. 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO....... 152 PHỤ LỤC 161 5 Sơ đồ 1.1. Quá trình nghiên cứu của luận án. 22 Bảng 3.1. Khung năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện 68 Bảng 3.2. Mô tả đối tượng tham gia phỏng vấn. 79 Bảng 3.3. Nội dung phiếu phỏng vấn sâu... 80 Bảng 3.4. Đối tượng trả lời phiếu điều tra theo độ tuổi. 84 Bảng 3.5. Đối tượng trả lời phiếu điều tra theo qui mô.......... 84 Bảng 3.6. Số năm kinh nghiệm của giám đốc tham gia trả lời phiếu điều tra 85 Bảng 3.7. Kết quả kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha (α) của dữ liệu phân tích............ 87 Bảng 3.8. Kết quả kiểm định các nhân tố xác định các biến đủ điều kiện phân tích 87 Bảng 4.1. Thực trạng về kỹ năng điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện... 91 Bảng 4.2. Kỹ năng giao tiếp của Giám đốc doanh nghiệp theo đánh giá của các vị trí công việc đang đảm nhận. 93 Bảng 4.3. Kỹ năng giao tiếp của Giám đốc doanh nghiệp theo khối SXKD và qui mô doanh nghiệp 94 Bảng 4.4. Kỹ năng giao tiếp theo trình độ học vấn và thâm niên của Giám đốc doanh nghiệp. 95 Bảng 4.5. Kỹ năng điều hành của Giám đốc doanh nghiệp theo đánh giá của các vị trí công việc đang đảm nhận.. 96 Bảng 4.6. Kỹ năng điều hành doanh nghiệp theo quy mô doanh nghiệp và khối SXKD 98 Bảng 4.7. Kỹ năng điều hành theo năm công tác và trình độ học vấn của Giám đốc doanh nghiệp.. 99 Bảng 4.8. Kỹ năng phát triển nhân viên dưới quyền theo đánh giá của các vị trí công việc đang đảm nhận.. 101 Bảng 4.9. Kỹ năng phát triển nhân viên theo khối SXKD và quy mô lao động của doanh nghiệp.. 102 Bảng 4.10. Kỹ năng phát triển nhân viên theo năm công tác và trình độ học vấn của Giám đốc doanh nghiệp... 103 Bảng 4.11: Kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc của Giám đốc doanh nghiệp theo đánh giá của các vị trí công việc đang đảm nhận. 104 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ 6 Bảng 4.12. Kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc theo quy mô doanh nghiệp và khối SXKD... 105 Bảng 4.13. Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc theo kinh nghiệm và trình độ học vấn của Giám đốc doanh nghiệp 106 Bảng 4.14. Kỹ năng phát triển các mối quan hệ theo đánh giá của các vị trí công việc đang đảm nhận.. 107 Bảng 4.15. Kỹ năng phát triển quan hệ theo quy mô, khối SXKD.. 108 Bảng 4.16. Kỹ năng phát triển quan hệ theo trình độ học vấn và thâm niên công tác của Giám đốc doanh nghiệp... 109 Bảng 4.17. Kỹ năng quản lý bản thân theo đánh giá của các vị trí công việc đang đảm nhận.. 110 Bảng 4.18. Kỹ năng quản lý bản thân theo quy mô doanh nghiệp và khối SXKD. 111 Bảng 4.19. Kỹ năng quản lý bản thân theo kinh nghiệm và trình độ học vấn của Giám đốc doanh nghiệp. 112 Bảng 4.20. Thái độ điều hành của Giám đốc doanh nghiệp theo đánh giá của các vị trí công việc đang đảm nhận 115 Bảng 4.21. Thái độ điều hành của Giám đốc doanh nghiệp theo quy mô công ty và khối SXKD 115 Bảng 4.22. Thái độ điều hành của Giám đốc doanh nghiệp theo năm kinh nghiệm và trình độ học vấn 116 Bảng 4.23: Mức độ đáp ứng yêu cầu về năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện.. 117 Hình 3.1. Đối tượng trả lời phiếu điều tra theo vị trí công tác đang đảm nhận 85 Hình 3.2. Trình độ của giám đốc tham gia trả lời phiếu điều tra.. 86 Hình 4.1. Thực trạng kiến thức của Giám đốc doanh nghiệp 90 Hình 4.2. Thực trạng thái độ điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện 114 Hình 4.3. Thực trạng năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện 118 7 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AEC Cộng đồng kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN: BCH: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Ban chấp hành CEO: Giám đốc điều hành DN: DNNN: Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam GAP: Phương pháp phân tích khoảng cách GDP: HĐQT Tổng sản phẩm quốc dân Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên NXB: Nhà xuất bản. SXKD: Sản xuất kinh doanh XHCN: Xã hội chủ nghĩa 8 Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬN ÁN 1.1. Sự cần thiết của Luận án Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu của nhân loại hiện nay. Trong xu thế đó, ở các mức độ khác nhau, các nước không thể không tham gia hội nhập. Vấn đề đặt ra là nếu không có sự chuẩn bị, không chủ động phát huy nội lực thì không thể hội nhập thành công. Đây cũng là thách thức đối với mỗi doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy, hoạt động điều hành đóng vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp và là tổng hợp của hoạt động lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập quốc tế cả về kinh nghiệm, nhân lực, khoa học công nghệ, trình độ, năng lực cạnh tranh, cơ sở hạ tầng, môi trường pháp lý v.v Tình trạng kém hiệu quả, lãng phí, thua lỗ, thất thoát của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước cũng như sự phá sản của hàng loạt các doanh nghiệp trong thời gian qua bắt nguồn từ nguyên nhân chính là đội ngũ lãnh đạo không đủ năng lực điều hành doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Các nghiên cứu về năng lực điều hành mới tập trung ở một trong các khía cạnh như năng lực làm việc, năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý của cá nhân mà chưa xem xét tổng thể về năng lực điều hành và các điều kiện kinh tế xã hội cũng như điều kiện nội tại của mỗi doanh nghiệp. Ngành Điện được xem là một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của mỗi quốc gia. Điện lực được xem như là cơ sở hạ tầng, là nguồn động lực đầu vào không thể thiếu được đối với tất cả các ngành kinh tế. Với quy mô cả về nhân lực, tài chính, nguồn nhân lực, v.v và trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, ngành Điện có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và toàn xã hội. Trong những năm qua, cùng với nhu cầu phát triển của xã hội, đặc biệt trong quá trình hội nhập quốc tế, ngành Điện Việt Nam cũng đã có những thay đổi đáng kể nhằm tiếp cận với công nghệ hiện đại của thế giới, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật 9 tiên tiến vào quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện đến người tiêu dùng. Điều đó không những đã mang lại hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao cho ngành Điện mà còn tạo điều kiện để nước ta hoà nhập với cộng đồng quốc tế, từng bước hiện đại hoá hệ thống, nâng cao trình độ công nghệ và quản lý của Ngành. Tuy nhiên, các Giám đốc doanh nghiệp điện đã quen với môi trường kinh doanh bao cấp trong ngành Điện trong thời gian dài, mà chưa quen và chưa có khả năng thích ứng, hòa nhập, bươn chải trong cơ chế thị trường mở. Đội ngũ giám đốc và cán bộ quản lý doanh nghiệp ngành Điện còn chưa được đào tạo bài bản về quản lý, nhiều giám đốc còn thiếu kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh, đặc biệt là yếu về năng lực điều hành khi ngành Điện hội nhập với quốc tế. Một trong những nhân tố quan trọng để đáp ứng được các yêu cầu của xu thế hội nhập quốc tế là đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nâng cao năng lực điều hành của đội ngũ Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện. Đây là đội ngũ cán bộ đóng vai trò đầu tàu trong doanh nghiệp và tham gia điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Việc nâng cao năng lực điều hành cho các giám đốc sẽ giúp cho doanh nghiệp ngành Điện thích ứng được với môi trường cạnh tranh quyết liệt trong xu thế hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Bài toán đặt ra là năng lực điều hành của đội ngũ Giám đốc doanh nghiệp của ngành Điện hiện nay đang ở mức độ nào và có thể đáp ứng được bao nhiêu so với nhu cầu của quá trình hội nhập và mục tiêu phát triển của ngành Điện. Làm thế nào để nâng cao năng lực điều hành cho đội ngũ Giám đốc doanh nghiệp trong ngành Điện để có thể đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập và phát triển ngành Điện trong giai đoạn tới? Nghiên cứu tập trung vào việc nghiên cứu nguồn lực quan trọng cho ngành Điện, một ngành mũi nhọn và là xương sống của nền kinh tế. Việc nghiên cứu và làm rõ những vấn đề này có ảnh hưởng rất lớn trong quá trình hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Điện cho doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Nghiên cứu sinh là người chuyên trách công tác cán bộ của một trong những doanh nghiệp thuộc ngành Điện và đã có thời gian công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vì vậy, từ nhu cầu thực tiễn cấp bách và khả năng bản thân, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao 10 năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế - Nghiên cứu điển hình trong ngành Điện Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu sinh. 1.2. Tổng quan nghiên cứu 1.2.1. Một số nghiên cứu của nước ngoài về năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp Năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp luôn là một đề tài được các nhà khoa học nước ngoài cũng như các quốc gia tập trung nghiên cứu vì con người là tài sản lớn nhất đối với mỗi quốc gia nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng. Hầu hết các công trình nghiên cứu hiện nay đi sâu nghiên cứu đưa ra các tiêu chí của năng lực điều hành, các kỹ năng để điều hành một doanh nghiệp, một tổ chức, một quốc gia... như năng lực công tác, năng lực hoạt động lao động sáng tạo, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực quản lý cơ quan, xí nghiệp, nền tảng về giá trị và đạo đức liên quan đến trách nhiệm của người quản lý. Một số công trình khoa học tiêu biểu ở nước ngoài sau đây: - “Tư vấn quản lý, một quan điểm mới với sự hỗ trợ của các công cụ được tuyển chọn toàn diện” (An innovative view of Management Consultancy) của tác giả Dr. Koenraad Tommissen năm 2007, đưa ra những lý thuyết và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Tác giả đã đưa ra những công cụ giúp cho các nhà quản lý, các Giám đốc doanh nghiệp có thể sử dụng để nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp của mình. Thực tế cho thấy trong những điều kiện và hoàn cảnh nhất định việc biết sử dụng công cụ nào đem lại hiệu quả cao, đó là phụ thuộc vào năng lực của người điều hành. - “Quản lý xuyên văn hóa” (Managing Across Cultures) của tác giả Charlene M. Solomon Michael S.Schell năm 2009 đưa ra các quan điểm cho các giám đốc để có thể kinh doanh thành công trên quan điểm toàn cầu hóa. Các tác giả cũng đưa ra mô hình nghiên cứu trên các khía cạnh văn hóa kinh doanh để giúp các Giám đốc doanh nghiệp có thể thấy những thời cơ và những biện pháp thích hợp trong công tác điều hành doanh nghiệp. Quả thật văn hóa kinh doanh là sự tổng hợp của kĩ năng và thái độ 11 của người điều hành. Ngày nay, các nhà kinh doanh không thể đứng ngoài, đứng độc lập với chuỗi giá trị và giá trị gia tăng toàn cầu. Vì vậy, văn hóa kinh doanh phải được thực thi thấu suốt trong kinh doanh toàn cầu và đó là sự quản lý, điều hành có văn hóa mang tầm quốc tế. - “Tác dụng đòn bẩy của năng lực điều hành trong việc tạo dựng nên vị thế lãnh đạo: tạo ra khác biệt bằng cách tập trung vào chiến lược và kết quả” (Leveraging Leadership Competencies to Produce Leadership Brand: Creating Distinctiveness by Focusing on Strategy and Result) của các tác giả Jim Intagliata, Dave Ulrich và Norm Smallwood, năm 2000. Cuốn sách nêu rõ vai trò quan trọng của năng lực điều hành và những vấn đề khiếm khuyết của các mô hình năng lực điều hành hiện tại. Thông qua đó có thể phân tích và đánh giá được thực trạng năng lực điều hành so với những mô hình đã được đề ra. - “Khung năng lực điều hành” trích từ cuốn “Glasgow City Council Leadership Competency Framework” trong đó miêu tả chi tiết và định nghĩa từng năng lực điều hành và các mức yêu cầu có thể đạt được đối với mỗi tiêu chí năng lực. Tuy nhiên cuốn sách nghiên cứu năng lực điều hành của các cơ quan Nhà nước và chính phủ mà không đề cập đến năng lực điều hành của các doanh nghiệp. Do đặc điểm của doanh nghiệp khác với khối cơ quan Nhà nước nên vẫn còn nhiều điểm cuốn sách chưa đề cập hết. - “Năng lực lãnh đạo: đặt chúng tất cả với nhau” (Leadership Competencies: Putting It All Together) năm 2008 của tác giả George Klemp và các cộng sự của Công ty Tư vấn Cambria chuyên về lĩnh vực tư vấn nhân sự cấp cao cho các Tập đoàn lớn trên thế giới. Công trình nghiên cứu các yếu tố chung giữa các mô hình năng lực lãnh đạo và điều h
Luận văn liên quan