Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ vận hành hệ thống liên hồ chứa kiểm soát lũ lưu vực Sông Ba

Năm 2010, Chính phủ ban hành quyết định số 1879/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các hồ chức thủy điện, thủy lợi trên các lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Theo đó, 61 hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn trên 11 lưu vực sông phải xây dựng và vận hành theo quy trình vận hàng liên hồ chứa

pdf212 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 16/07/2016 | Lượt xem: 1062 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ vận hành hệ thống liên hồ chứa kiểm soát lũ lưu vực Sông Ba, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan