Luận án Nghiên cứu khả thi xây dựng cơ sở dữ liệu tiêu chí thống kê khoa học và công nghệ theo yêu cầu của Asian

(Bản scan) Trên thế giới tất cả các quốc gia đều xác định khoa học và công nghệ (KHCN) là một động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy các nước đều quan tâm đến vấn đề đánh giá tình hình của KHCN làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển KHCN. Một trong những công cụ đánh giá hoạt động KHCN là hệ thống chỉ số định lượng về KHCN ( Science anh Technology Indicators)

pdf83 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1735 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nghiên cứu khả thi xây dựng cơ sở dữ liệu tiêu chí thống kê khoa học và công nghệ theo yêu cầu của Asian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan