Luận án Phản ứng giảm cấp cao su Latex tự nhiên bằng hệ phenilhidrazin - FeCl2 và một số phản ứng biến tính cao su giảm cấp

Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu phản ứng giảm cao su latex tự nhiên bằng một phương pháp tương đối đơn giản (nhiệt độ thường, thời gian ngắn) và có hiệu quả, nhằm nâng cao khả nawnng của các phản ứng biến tính, từ đó mở rộng lãnh vực ứng dụng của cao su

pdf29 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/11/2013 | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Phản ứng giảm cấp cao su Latex tự nhiên bằng hệ phenilhidrazin - FeCl2 và một số phản ứng biến tính cao su giảm cấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan