Luận án Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với hình thành, phát triển đô thị công nghiệp vận dụng vào Việt Nam

Trong quá trình công nghiệp hoá, hầu hết các n-ớc đang phát triển, đặc biệt là các n-ớc có điểm xuất phát từ nông nghiệp lạc hậu, đều thực hiện ch-ơng trình phát triển công nghiệp tập trung thông qua việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT), khu th-ơng mai tự do.Trung Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và nhiều n-ớc đã khá thành công phát triển KCN, KCX, KKT về thu hút vốn đầu t-, tạo việc làm, tập trung phát triển công nghiệp, tăng tr-ởng kinh tế, phân bố lực l-ợng sản xuất, dân c-. Quá trình phát triển này ở các n-ớc trên cũng cho thấy việc xây dựng các loại hình khu này kéo theo những biến đổi kinh tế-xã hội, cơ cấu kinh tế, di dân, lan toả và hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật-xã hội của một khu vực. Từ đó đã thúc đẩy sự hình thành, phát triển các đô thị công nghiệp (ĐTCN). ở Việt Nam, KCN, KCX, KKT ra đời cùng với chính sách đổi mới mở cửa do Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 khởi x-ớng. Nghị quyết Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khoá VII năm 1994, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII năm 1996, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung -ơng Đảng khoá VIII cũng đã chỉ rõ chủ tr-ơng, mục tiêu và định h-ớng phát triển các KCN, KCX, KKT trong các giai đoạn.Trong 15 năm qua, phát triển KCN, KCX, KKT ở Việt Nam đã đạt đ-ợc những thành tựu lớn lao, tuy nhiên, xét về khía cạnh hình thành, phát triển ĐTCN cho thấy còn nhiều bất cập từ quy hoạch, đầu t-, xây dựng cơ chế, chính sách. đến quản lý nhà n-ớc. Vì vậy việc nghiên cứu đề tài ? Phát triển KCN, KCX gắn hình thành, phát triển đô thị công nghiệp: kinh nghiệm một số n-ớc Châu á và vận dụng vào Việt Nam" không chỉ đáp ứng đòi hỏi yêu cầu cấp thiết thực tiễn phát triển KCN, KCX, KKT ở Việt Nam hiện nay mà còn góp phần bổ sung những lý luận về phát triển KCN, KCX, KKT trong quá trình thực hiện CNH.

pdf14 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 2167 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với hình thành, phát triển đô thị công nghiệp vận dụng vào Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan