Luận án Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam

Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động đã nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu ở trên thế giới. Nhiều nhà nghiên cứu theo trường phái cổ điển cho rằng không có mối liên hệ nào giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trong khi đó kết quả của nhiều nghiên cứu gần dây cho thấy cấu trúc sở hữu tác động cả 2 mặt tích cực và tiêu cực tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

pdf177 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 15/07/2016 | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan