Luận văn Giải pháp chủ yếu về tín dụng ngân hàng để phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Mỗi một phương thức sản xuất xã hội chỉ có thể được xác lập và phát triển dựa trên một cơ sở vật chất-kỹ thuật phù hợp vớinó. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một phương thức sản xuất xã hội là tổng thể hữu cơ các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất đạt được trong những điều kiện lịch sử nhất định của tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, dựa trên đó là lực lượng lao động của xã hội đó sản xuất ra của cải vật chất để thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Sau cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, Việt Nam xây dựng mô hình đi lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa thì nhất thiết phải tiến hành CNH, HĐH. Vì CNH, HĐH là quá trình chuyển đổicăn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinhdoanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại tạo ranăng suất cao. Cụ thể: CNH, HĐH là con đường tạo ra lực lượng sản xuất mới nhằm khai thác và phát huy tốt nhất các nguồn lực bên trongvà sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên 2 ngoài. Mỗi bước của tiến trình công nghiệp hóa - hiện đạihóa là một bước tăng cường cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đồng thời là một bước củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN, làm cho nền sản xuất XHCN không ngừng phát triển, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần củanhân dân không ngừng được nâng cao. Trong tiến trình CNH, HĐH thì kinh tế nhà nước phải luôn giữ vai trò chủ đạo, nâng cao khả năng tích lũy, khả năng tái sản xuất mở rộng và giải quyết việc làm. CNH, HĐH sẽ phát huy đầyđủ lợi thế của nước ta

pdf78 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp chủ yếu về tín dụng ngân hàng để phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan