Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thông qua chi nhánh ngân hàng phát triển Vĩnh Long

1. Tính cấp thiết của đề tài Trước đây, Nhà nước cấp vốn cố định để đầu tư, cấp vốn lưu động để các doanh nghiệp hoạt động nhưng khi nền kinh tế chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự vay, tự trả vàtự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động.Trong quá trình chuyển đổi đó, Ngân hàng phát triển Việt Nam (trước đây làQuỹ hỗ trợ phát triển - Quỹ HTPT) là một công cụ tài chính trung gian thực hiệnchính sách tín dụng đầu tư phát triển (ĐTPT) của Nhà nước làm cho việc chuyển đổi của nền kinh tế không bị hụt hẫng. Đây làmột chủ trương đúng đắn không những phù hợp với quá trình chuyển đổi màcòn phù hợp với xu hướng chung của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong 6 năm qua, chính sách tín dụng ĐTPT của Nhà nước do Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT VN) thực hiện, đã góp phần thu hút thêm nhiều nguồn vốn cho đầu tư, tạo thêm động lực phát triển cho một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của cả nước vàcác địa phương. Cùng với các nguồn vốn khác của xã hội, nguồn vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước đã góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo thông qua đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, trong đó rất chú trọng đến việc đầu tư phát triển ở khu vực miền núi, Tây nguyên vàvùng sâu, vùng xa. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vấn đề làm đau đầu các nhàquản lý trong việc thực thi chính sách tín dụng ĐTPT của Nhà nước trong thời gian qua cũng nh-hiện nay làtỷ lệ nợ quá hạn ngày càng cao, nguy cơ tổn thất nguồn vốn ngày càng gia tăng. Hoạt động của NHPT VN không vì mục tiêu lợi nhuận nh-ng dựa trên nguyên tắc đảm bảo hoàn vốn vàbù đắp chi phí. Do đó, việc tìm ra những giải pháp để hạn chế phần nào những rủi ro trong quá trình thực thi chính sách tín dụng ĐTPT của Nhà nước, góp phần giảm thiểu mức thâm hụt ngân sách nhà nước làvấn đề rất cấp thiết hiện nay. Với mong muốn được góp thêm một lời giải về vấn đề cấp thiết này, tác giả đã tâm huyết lựa chọn đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu t- phát triển của Nhàn-ớc thông qua Chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Dựa vào tình hình thực tiễn trong quá trình thực thi chính sách tín dụng ĐTPT của Nhà nước thông qua Chi nhánh NHPT Vĩnh Long, tác giả sẽ phân tích những nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn, những tồn tại vàhạn chế trong việc xử lý rủi ro vàtừ đó sẽ đề ra giải pháp gópphần hạn chế rủi ro tín dụng ĐTPT của Nhà nước. 3. Đối tượng vàphạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tượng nghiên cứu của luận văn: - Lý luận về tín dụng ĐTPT của Nhà nước vàrủi ro tín dụng ĐTPT của Nhà nước. - Đánh giá thực trạng về rủi ro vàxử lý rủi ro trong quá trình thực thi chính sách tín dụng ĐTPT của Nhà nước thông qua Chi nhánh NHPT Vĩnh Long. - Dựa trên thực trạng về rủi ro vàxử lý rủi ro sẽ đề ra giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tíndụng ĐTPT của Nhà nước thông qua Chi nhánh NHPT Vĩnh Long. * Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu những rủi ro vàxử lý rủi ro trong quá trình thực thi chính sách cho vay vốn tín dụng ĐTPT trung vàdài hạn của Nhàn-ớc thông qua Chi nhánh NHPT Vĩnh Long (tr-ớc đây làChi nhánh Quỹ HPT Vĩnh Long). 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng vàduy vật lịch sử làm ph-ơng pháp luận cơ bản. - Sử dụng các số liệu thống kê để phân tích, so sánh, tham khảo ý kiến các chuyên gia để rút ra kết luận về giải pháp. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu vàkết luận, luận văn sẽ đ-ợc trình bày theo 3 chương gồm: - Chương 1: Những lý luận cơ bản về tín dụng ĐTPT của Nhà nước vàrủi ro tín dụng ĐTPT của Nhà nước. - Chương 2: Thực trạng về rủi ro vàxử lý rủi ro tín dụng ĐTPT của Nhà nước thông qua Chi nhánh NHPT Vĩnh Long. - Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ĐTPT của Nhà nước thông qua Chi nhánh NHPT Vĩnh Long.

pdf91 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 11/03/2013 | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thông qua chi nhánh ngân hàng phát triển Vĩnh Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan