Luận văn Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Tiền Giang

I.Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu: Cho đến nay tín dụng ngân hàng thương mại vẫn là một trong những kênh chủ yếu thu hút và điều hòa nguồn vốn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh đặc biệt, đi vay để cho vay. Vì thế, sự hoàn trả cả gốc và lãicủa khách hàng vay vốn có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của mỗi Ngân hàng, nó đảm bảo cho quátrình luân chuyển vốn của Ngân hàng đượctuần hoàn, liên tục, sinh lời, và còn là cơ sở để đảm bảo khả năng thanh toán của Ngân hàng. Chính vì lẽ đó, việc nâng cao chất lượng tín dụng là vấn đề cốt yếu nhất trong hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng, nhất là trong trường hợp tíndụng tăng trưởng nhanh và cao như hiện nay. Bởi lẽ, giữa tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng luôn có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau. Vấn đề đặt ra hiện nay là tăng trưởng tín dụng ngân hàng gắn với antoàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả tíndụng đã, đang và sẽ luôn là vấn đề mà các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý Nhà Nước, Chính Phủ, Ngân hàng Nhà Nước đặc biệt quan tâm. Đối với NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Tiền Giang việc tăng trưởng tín dụng cũng đã đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế địa phương, nhưng tỉ lệ nợ xấu trong những năm qua vẫn còn tồn đọng. Do đó, để đảm bảo cho chi nhánh Tiền Giang luôn phát triển một cách bền vững và hiệu quả thì chi nhánh phải luôn bám sát và thực hiện đúng theo định hướng:Mở rộng, tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng. Từ định hướng đó, tôi chọn nghiên cứu về :“Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Tiền Giang”làm luận văn tốt nghiệp Thạc Sĩ Kinh Tế chuyên ngành Kinh tế -Tài chính - Ngân hàng. II. Mục tiêu nghiên cứu đề tài: - Nghiên cứu các lý luận cơ bản về tín dụng Ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng tín dụng. - Từ hoạt động thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng về hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Tiền Giang thời gian qua. Từ đó, tìm ra những nguyên nhân tồn tại và những khó khăn vướng mắc cần giải quyết. - Nêu lên những giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn để nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT Tỉnh Tiền Giang. III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu thực trạng hoạt động NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Tiền Giang trong khoảng thời gian từ năm 2004-2006. - Chất lượng tín dụng là mộtphạm trù rộng, bao hàmnhiều nội dung, trong đó có nội dung quan trọng thể hiện ở tỉ lệ nợ quá hạn.Vì vậy chất lượng tín dụng được hiểu trong luận văn này là hạn chếnợ quá hạn và nợ khó đòi trong công tác tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Tiền Giang. IV. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương phápluận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, vận dụng các quan điểm khách quan trong trạng thái luôn vận động và phát triển, áp dụng các phương pháp thống kê, qui nạp, tổng hợp, có phân tích hoạt động, từ đó đề xuất những giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Tiền Giang. V. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có 78 trang, gồm 3 chương: Chương I:Lý luận chung về tín dụng và chất lượng tín dụng trong hoạt động của NHTM Chương II:Thực trạng hoạt động tín dụngtại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Tiền Giang. Chương III: Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

pdf85 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 11/03/2013 | Lượt xem: 4927 | Lượt tải: 70download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Tiền Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan