Luận văn Giải pháp nâng cao khả năng vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu. Tỉnh Bình Dương với dân số trên 976 ngàn người nằm ở miền Đông Nam Bộ. Trên 13 năm trước đây, tỉnh chủ yếu phát triển về nông nghiệp, thì nay với cơ cấu công nghiệp và dịch vụ chiếm đến 88%GDP, Bình Dương trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động nhất ở Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (thờikỳ 2001-2004 là 15,3% sovơí của cả nước là 7,7%). Tính đến hết năm 2004, tỉnh đã thu hút 962 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số thu hút là 4.209,85 triệu USD. Trong đó lĩnh vực công nghiệp các dự án đầu tư nước ngoài đóng góp 68,21% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh; chiếm 66,98% kim ngạch xuất khẩu; chiếm 71,74% kim ngạch nhập khẩu; hơn 60,1% lượng lao động làm trong khu vực đầu tư nước ngoài so với tổng các thành phần kinh tế Quan trọng hơn cả, các dự án đầu tư nước ngoài mang lại sức bật chung cho cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong chuyển dịchcơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trong đổi mới kỹ thuật công nghệ, trong việc tạo mội trường cạnh tranh kích thích các doanh nghiệp trong nước pháttriển Với những đóng góp to lớn đó, thu hút đầu tư nước ngoài là một nhântố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trong thời gian qua các dự án ở Bình Dương chủyếu còn ở mức quy mô nhỏ, vốn đầu tư trung bình còn thấp; trình độ kỹ thuật công nghệ ở mức trung bình, trung bình khá; chưa có những dự án tầm cở làmnòng cốt cho sự phát triển cao Trong bối cảnh cả nước Việt Nam tiếp tục kêu gọi thu hút đầutư nước ngoài, nghĩa là tất cả các tỉnh thành đều mời gọi đầu tư nước ngoài, những vùng, lãnh thổ lân cận cùng khu vực cũng có những chính sách mời gọi đầu tư nước ngoài rất hấp dẫn thì ở Việt Nam nói chung, Bình Dương nói riêng có những giải - 5 - pháp gì để cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài về đầu tư. Chính vìvậy, rất cần thiết có những công trình khoa học nghiên cứu những giải pháp, những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Dương. Đây là lý do để chúng tôi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao khả năng thu hút đầu tư nước ngoàitrong qúa trình phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010” với kỳ vọng là một phần kết qủa nghiên cứu củađề tài sẽ được ứng dụng trong thực tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu. - Hệ thống hóa lý luận về đầu tư nước ngoài. - Phân tích tình hình thực hiện thu hút FDI tạiBình Dương. - Đối chiếu việc thu hút FDI với các quốc gia và tỉnh khu vực qua đó rútra bài học kinh nghiệm và đánh giá khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng nh ư tác động của nó trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Bình Dương. - Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư nước ngoài ở tỉnh Bình Dương. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng: nghiên cứu khả năng thu hút đầu tư nước ngo ài tại Bình Dương trong các thời kỳ trước đây và trong giai đoạn 2006-2010. - Phạm vi nghiên cứu: o Phạm vi vấn đề nghiên cứu: chỉ nghiên cứu cácvấn đề có liên quan đến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, làm rõ vai trò của thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. o Phạm vi về thời gian: từ năm 1988 đến đầu năm 2005, trong đó số liệu chủ yếu là năm 2004. 4. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng chủ yếu các phương pháp sau: - 6 - - Phương pháp phân tích thống kê. - Phương pháp chuyên gia. - Phương pháp tổng hợp. 5. Nội dung nghiên cứu: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Nội dung của luận văn gồm 3 chương như sau: - Chương 1: Đầu tư nước ngoài và thu hút đầu tư trực tiếpnước ngoài ở Việt Nam. - Chương 2: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Bình Dương hiện nay. - Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao khả năng cao thu hút đầu tư nước ngoài tại Bình Dương giai đoạn 2006-2010.

pdf93 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1347 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp nâng cao khả năng vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên