Luận văn Giải pháp thu hút các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày nay ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, TTCK được xem là nơi diễn ra các hoạt động mua báncác loại chứng khoán trung và dài hạn (chứng khoán nợ và chứng khoán vốn) có tổ chức, theo đúng luật pháp, giữa những tổ chức phát hành chứng khoán (cần vốn đầu tư) và những người mua chứng khoán hoặc kinh doanh chứng khoán. Các quan hệ mua bán chứng khoán trên TTCK phản ánh sự thay đổi các chủthể sở hữu về chứng khoán. Chủ thể tham gia TTCK với tư cách là người bỏ vốn đầu tư được gọi là chủ sở hữu tư bản, còn khi tham gia với tư cách là người sử dụng vốn đầu tư thì chủ thể đó thực hiện chức năng của tư bản kinh doanh. Do đó, TTCK xét về bản chất, không phải chỉ phản ánh các quan hệ mua bán một số lượng nhất định các tư liệu sản xuất cơ bản và các khoản vốn bằng tiền mà còn phản ánh quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và vốn bằng tiền. Nói cách khác, TTCK là nơi mua bán quyền sở hữu về tư Chương I: Các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán bản, tư bản hiện nay được lưu thông như một loại hàng hóa thông thường có giá trị và có giá trị sử dụng. Như vậy, TTCK là hình thức phát triển cao của nền sản xuất hàng hóa.

pdf81 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1712 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp thu hút các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan