Luận văn Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

1. SỰ CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấuthành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Thu hút đầutư trực tiếp nước ngoài là chủ trương quan trọng, góp phần khai thác các nguồn lực trong nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và sự phát triển đất nước. Từ khi Luật đầu tư nước ngoàitại Việt Nam được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1987 đến nay, hoạt động của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoàiđã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện những mục tiêu kinh tế xã hội, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, đưa nước ta thoát khỏi những trì trệ, tăng cường thế, lực và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trở thành một trong những nguốn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở ra đa dạng các ngànhnghề, nâng cao năng lực quản lý và trình độ công nghệ của nước nhà, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm mới, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Thành phố Cần Thơ – thành phố trực thuộc Trung Ương từ ngày 1 tháng 1 năm 2004, là một trong những thành phố lớn của cả nước, là thành phố trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng đối với tình hình kinh tế xã hội của thành phố như góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong kim ngạch xuất nhập khẩu, góp phần nộp ngân sách Nhà nước, tạo việclàm cho người lao động, .Tuy nhiên, so với tiềm năng của thành phố Cần Thơ thì số lượng và tổng vốn đầutư của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Cần Thơ là chưa xứng tầm. Đến thời điểm hiện nay (đến 20/11/2004), theo số liệu của Bộ Kế hoạch và đầu tư, nếu dựa theo tổng vốn đầu tư của các dự án đầu tư trực tiếp nướcngoài thì thành phố Cần Thơ là địa phương xếp thứ 28/64 trong cả nước, với tổng số dự án là 32 dự án, tổng vốn đầu tư là 110.298.676 USD và tổng vốn thực hiện là 52.127.357 USD. Đây là những con số rất khiêm tốn so vớiquy mô và lợi thế của thành phố Cần Thơ và là địa phương thu hút thấp hơn cả những tỉnh còn khó khăn hơn như Bình Thuận, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, .Nếu sosánh trong vùng Đồng bằng sông CửuLong thì thấp hơn nhiều so với tỉnh Long An và ngay cả tỉnh Kiên Giang cũng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao hơn thành phố Cần Thơ. Trước tình hình đó, chính quyền thành phố đã và đang có nhiều biện pháp để khắc phụctình hình và tiến tới tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn nhưng cho đến nay các giải pháp được đề ra cũng chưa có hiệu quả rõ nét. Như vậy, trước thực tế như trên, việc đề ra “Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ”là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Đó chính là sự cấp thiết của đề tài. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung sau: - Phân tích, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 1988 – 2004. - Phân tích những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và tìm hiểu những nguyên nhân gây cản trở thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ. - Trên cơ sở đã phân tích, đánh giá và dựa vào luận cứ khoahọc về giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để đề ra những giải pháp khả thi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đối tượng nghiên cứu củađề tài là tình hình hoạt động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 1988 – 2004 và những tác động kinh tế xã hội có liên quan. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của đề tài là phương pháp duy vật biện chứng. Ngoài ra, còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp diễn dịch–quy nạp, phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích thống kê và phương pháp so sánh đối chiếu. 5. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Đề tài được thực hiện bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Luận cứ khoa học về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chương 2: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 1988 – 2004. Chương 3: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

pdf113 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 2740 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan