Luận văn Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại công ty cổ phần mía đường La Ngà

Tiêu chuẩn ISO 14001 đã đưa ra định nghĩa về HTQLMT như sau “Là một phần của hệ thống quản lý chung baogồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, qui tắc, thủ tục, quá trình và nguồn lực để xây dựng và thực hiện, xem xét và duy trì chính sách môi trường”. Theo ISO, HTQLMT có thể xây dựng chính sách môi trường, nhưng bản thân chính sách môi trường lại là điểm trọng tâm của HTQLMT. Nếu như theo định nghĩa thì vào thời điểm thiết lập chính sách môi trường, có thể chưa có hệ thống quản lý môi trường, nhưng khi đã có hệ thống quản lý môi trường thì chắc chắn là phải có chính sách môi trường. Mục đích của HTQLMT được nêu trong ISO 14001, phần A1: “Hệ thống Quản lý môi trường cung cấp quá trình được cơ cấu để đạt được sự cải tiến liên tục.” Rõ ràng là, bằng cách thực hiện hệ thống quản lý môi trường, tổ chức có thể cải tiến liên tục kết quả hoạt động về môi trường của mình. Trong bối cảnh đó HTQLMT “là một phần của hệ thống quản lý chung bao gồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, qui tắc, thủ tục, quá trình và nguồn lực để xây dựng và thực hiện, xem xét và duy trì chính sách môi trường”. Theo định nghĩa này, việc thiết lập và áp dụng theo chính sách môi trường là yếu tố tiên quyết của hệ thống quản lý môi trường. Định nghĩa sau có vẻ chính xác hơn, nhưng mục đích sử dụng thì cả hai định nghĩa đều có thể sử dụng được. Nên nhớ rằng Hệ thống Quản lý môi trường là một phần củahệ thống quản lý chung của tổ chức có đề cập đến các khía cạnh môi trường của cáchoạt động của tổ chức đó, tạo ra các kết quả hoạt động thân thiện với môi trường để tiến tới Cải tiến liên tục.

pdf6 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1929 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại công ty cổ phần mía đường La Ngà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCHUONG 1.pdf
  • pdfCHUONG 2.pdf
  • pdfCHUONG 3.pdf
  • pdfCHUONG 4.pdf
  • pdfCHUONG 5.pdf
  • pdfMO DAU.pdf
  • pdfPHU LUC.pdf
  • pdftai lieu tham khao.pdf
  • pdfto phu luc.pdf
Luận văn liên quan