Luận văn Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần công nghiệp TSV

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Để đáp ứng được yêu cầu của thị trường và tạo lập được uy tín của doanh nghiệp mình trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt cơ hội và tìm cách đáp ứng tốt nhất nhất nhu cầu của người tiêu dùng với những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành thấp, mẫu mã phong phú, chủng loại đa dạng. Vì vậy các doanh nghiệp phải giám sát chặt chẽ từng khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm để bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tạo dựng uy tín với khách hàng và bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước cải thiện đời sống của công nhân viên, đảm bảo cho doanh nghiệp có thể phát triển vững mạnh. Hơn thế nữa nhu cầu tiêu dùng trên thị trường hiện nay, đòi hỏi doanh nghiệp muốn có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải sản xuất những thứ trường cần chứ không phải những gì doanh nghiệp có. Điều đó buộc các nhà quản trị của công ty trước khi đưa ra chiến lược kinh doanh trong tương lai,phải trả lời được các câu hỏi: “ Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào? Sản xuất bao nhiêu” Để đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra, không phải chỉ là công việc của các nhà quản trị, các nhà hoạch định chiến lược trong công ty mà còn là trách nhiệm, là công việc của từng khâu, từng bộ phận trong toàn công ty, trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản hàng hóa, cung cấp tài liệu giúp công ty ra các quyết định trong tương lai. Công ty cổ phần công nghiệp TSV là một doanh nghiệp thương mại và dịch vụ đóng trên địa bàn thành phố hà Nội. Ngoài việc mua bán các máy móc thiết bị điện tử, công ty còn cung cấp các dịch vụ bảo vệ hộ lao động phục vụ tất cả các khách hàng.

doc47 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/12/2013 | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần công nghiệp TSV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần công nghiệp TSV Mục lục Trang Lời nói đầu: ..................................................................................................... * Nội dung báo cáo: .......................................................................................... Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.1. Những vấn đề chung về Bán hàng. 1.1.1. Khái niệm về bán hàng. 1.1.2. Ý nghĩa của bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. 1.1.3. Các phuơng thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng. 1.3. Nội dung Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.3.1. Kế toán Doanh thu bán hàng. 1.3.2. Kế toán Các khoản giảm trừ Doanh thu. 1.3.3. Kế toán Gía vốn hàng bán. 1.4. Hệ thống sổ kế toán Bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.4.1. Hình thức sổ cái. 1.4.2. Hình thức Nhật ký chung. 1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ. 1.4.4. Hình thức Nhật ký chứng từ. 1.4.5. Hình thức sổ kế toán trên máy tính. Chương II. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty CPCN TSV 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty CPCN TSV. 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CPCN TSV. 2.1.2. Đặc điểm tổ chức và quản lý tại công ty CPCN TSV. 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty CPCN TSV. 2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CPCN TSV. 2.1.3.2. Chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại công ty CPCN TSV 2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty CPCN TSV. 2.2.1. Đắc điểm hàng hóa và yêu cấu quản lý hàng hóa trong công ty CPCN TSV. 2.2.2. Phương thức bán hàng tại công ty CPCN TSV. 2.2.3. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty CPCN TSV. 2.2.3.1. Thực trạng kế toán chi tiết Bán hàng tại công ty CPCN TSV. 2.2.3.2. Thực trạng kế toán tổng hợp Bná hàng tại công ty CPCN TSV. Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán Bán hàng tại công ty CPCN TSV 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại công ty CPCN TSV. 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2. Hạn chế 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện Kế toán Bán Hàng tại công ty CPCN TSV. Lời nói đầu. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Để đáp ứng được yêu cầu của thị trường và tạo lập được uy tín của doanh nghiệp mình trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt cơ hội và tìm cách đáp ứng tốt nhất nhất nhu cầu của người tiêu dùng với những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành thấp, mẫu mã phong phú, chủng loại đa dạng. Vì vậy các doanh nghiệp phải giám sát chặt chẽ từng khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm để bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tạo dựng uy tín với khách hàng và bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước cải thiện đời sống của công nhân viên, đảm bảo cho doanh nghiệp có thể phát triển vững mạnh. Hơn thế nữa nhu cầu tiêu dùng trên thị trường hiện nay, đòi hỏi doanh nghiệp muốn có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải sản xuất những thứ trường cần chứ không phải những gì doanh nghiệp có. Điều đó buộc các nhà quản trị của công ty trước khi đưa ra chiến lược kinh doanh trong tương lai,phải trả lời được các câu hỏi: “ Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào? Sản xuất bao nhiêu” Để đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra, không phải chỉ là công việc của các nhà quản trị, các nhà hoạch định chiến lược trong công ty mà còn là trách nhiệm, là công việc của từng khâu, từng bộ phận trong toàn công ty, trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản hàng hóa, cung cấp tài liệu giúp công ty ra các quyết định trong tương lai. Công ty cổ phần công nghiệp TSV là một doanh nghiệp thương mại và dịch vụ đóng trên địa bàn thành phố hà Nội. Ngoài việc mua bán các máy móc thiết bị điện tử, công ty còn cung cấp các dịch vụ bảo vệ hộ lao động phục vụ tất cả các khách hàng. Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty, cũng như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bán hàng của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,vì vậy luôn luôn cần phải được hoàn thiện hơn nữa. Được sự hướng dẫn tận tình của Th.s Đoàn Thục Quyên em đã lựa chọn đề tài:” Kế toán bán hàng tại công ty CPCN TSV “. Ngoài lời mở đầu và kết luận, bài đề án môn học của em gồm 3 phần như sau: Phần I: Kế toán bán hàng tại công ty CPCN TSV. Phần II: Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty CPCN TSV Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty CPCN TSV. Em rất mong được sự chỉ bảo của thầy cô để bản đề án của em được hoàn thiện hơn. ĐỀ ÁN MÔN HỌC KHOA KẾ TOÁN Tên đề tài: Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần công nghiệp TSV Theo phương pháp bán hàng đại lý ( ký gửi) Phần I: Giới thiệu tổng quan về công ty. 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. -Về mặt pháp lý:Công ty cổ phần công nghiệp TSV được cấp giấy phép thành lập số 341/QĐ-UB do UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/1/2000, được phép kinh doanh từ ngày 1/2/2000. - Trụ sở giao dịch: Số 73/21/43, tổ 7 P.Việt Hưng. Long Biên Hà Nội -MST: 0102567905. Công ty cổ phần công nghệ TSV là công ty thương mại và dịch vụ chuyên kinh doanh mua bán máy móc, thiết bị điện tử, cung cấp các dịch vụ bảo hộ lao động,.... Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Với mức vốn điều lệ ban đàu 04 tỷ đồng, công ty CPCNTSC ngay từ khi hình thành lập đã xác định được tiềm năng của thị trường kinh doanh mua bán máy móc, thiết bị điện tử, cung cấp các dịch vụ về bảo hộ lao động, vi vậy công ty sớm đã vạch kế hoạch và định hướng kinh doanh của mình. Trên cơ sở định hướng từ ban đầu, công ty mở rộng thêm quy mô kinh doanh và nhiều hình thức đa dạng hơn như: bảo hành, bào dưỡng, tư vấn, lắp đặt ,phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng, tuy chỉ mới thành lập và hoạt động hơn 10 năm nhưng công ty đã tạo được uy tín trong lĩnh vực của kinh doanh và làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Với tiêu chí tự hoàn thiện mình hơn nữa, công ty cổ phần công nghiệp không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cảu các yêu cầu, khuyến khích đề xuất những ý kiến mới mẻ, độc đáo, nâng cao năng lực của các nhà quản trị, công ty CPCNTSV đã và đang có nhiều khách hàng trung thành và tạo lập được uy tín với nhiều nơi nhiều bạn tốt, tạo lập công ăn việc làm cho hàng trăm người lao động, đóng góp một phần vào GPP của đất nước. Với tầm nhìn sâu rộng của đội ngũ các nhà quản trị, nổ lực tạo lập uy tín với khách hàng và bạn hàng, công ty CPCNTSV sẽ hứa hẹn 1 tương lai phát triển vững mạnh hơn trong tương lai. 1.2. Đặc điểm tổ chức và quản lý tại công ty. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần công nghiệp TSV -Ban giám đốc: Gồm một giám đốc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của công ty là người đại diện hợp pháp và duy nhất có trách nhiệm pháp lý cao nhất cho công ty tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế với bạn hàng, nhà cung cấp. - Phòng kinh doanh, đảm nhiệm việc bán hàng, mở rộng thị trường, kế toán hoạch toán kinh doanh để đạt được kết quả quá trình tổ chức và quản lý điều hành bộ phận kinh doanh chi đạo cho các nhân viên trong phòng tìm kiếm khách hàng, giao dịch và thương thuyết với khách hàng, thực hiện công tác quản lý nhân sự bộ phận kinh doanh, phân công việc cho cán bộ, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về kết quả công việc được giao. - Phòng kế toán: Cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động tài chính ở đơn vị thu thập ghi chép, phân loại, xử lý và cung cấp các thông tin, tổng hợp, báo cáo lý giải các nghiệp vụ tài chính diễn ra ở đơn vị, giúp BGĐ có khả năng quản lý tốt , toàn diện các hoạt động của đơn vị ,phản ánh đầy đủ tổng số vốn, tài sản hiện có cũng như sự vận động của vốn và tài sản ở đơn vị, qua đó giúp BGĐ quản lý chặt chẽ số vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác hạch toán – kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo chế độ báo cáo định kì của công ty và các báo cáo tài chính hiện hành của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. - Kho hàng: Nơi nhập. xuất, lưu giữ, bảo quản hàng hóa, kho hàng bao gồm có 01 thủ kho có trách nhiệm theo dõi tình hình nhập xuất hàng, 02 bảo vệ có trách nhiệm bảo quản và quản lý hàng trong kho, 02 lái xe có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa cho các khách hàng và đại lý. - Văn phòng đại diện chi nhánh TPHCM tìm kiếm thị trường, lên kế hoạch bán hàng tại TPHCM, chuyển đơn đặt hàng ra ngoài Bắc để công ty kịp chuyển hàng cho khách hàng và thu tiền cho công ty. 1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty. 1.3.1. Đặc điễm về hàng hóa. Hàng hóa của Công ty CPCNTSV là các máy móc,thiết bị điện tử, ngoài ra công ty còn chuyên cung cấp các dịch vụ về bảo hộ lao động. Công ty CPCNTSV hoạt động trong lĩnh vực mua bán,phân phối hàng hóa,dịch vụ với 3 hình thức chính: + Mua bán và phân phối các máy móc,thiết bị điện tử. + Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc,thiết bị điện tử. + Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ,bảo hộ lao động. 1.3.2. Đặc điểm về quy trình sản xuất kinh doanh. Do đặc điểm của công ty là công ty thương mại và cung cấp dịch vụ, công ty CPCNTSV nhận và kí kết các hợp đồng mua bán với các khách hàng.Công ty không trực tiếp sản xuất các linh kiện,máy móc mà nhập từ cơ sở sản xuất rồi vận chuyển, lắp đặt theo yêu cầu trong hợp đồng đã kí.Ngoài ra,công ty còn có đội ngũ nhân viên lành nghề chịu trách nhiệm bảo dưỡng các sản phẩm công ty cho khách hàng , tư vấn về các phương pháp bảo dưỡng máy móc, thiết bị điện tử, an toàn lao động. Quy trình sản xuất, kinh doanh của công ty được khái quát qua sơ đồ sau: 1.4. Đặc điểm tổ chức công tác tại công ty. -Đặc điểm bộ máy kế toán Sơ đồ tổ chức kế toán tại công ty CPCNVST. - Chức năng, nhiệm vụ của từng người: + Kế toán trưởng :Điều hành hoạt động chung của phòng kế toán,chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, là người kiểm tra, kí duyệt các chứng từ ban đầu,chứng từ ghi sổ theo quy định,cùng với giám đốc phân tích tình hình hoạy động kinh tế, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty. + Kế toán thanh toán: Theo dõi tình hình công nợ , phải thu phải trả, lên kế hoạch tại chi nhánh về tài chính công nợ phải thu, phải trả. Đôn đốc khách hàng về các khoản nợ, thu nợ, để từ đó có kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp, trình giám đốc kế hoạch phải thu nợ, trả nợ.Hàng ngày báo cáo số dư tiền gửi,lập kế hoạch vay,trả nợ ngân hàng cũng như khách hàng. + Kế toán tổng hợp: Nhận chứng từ, kiểm tra, phân loại chứng từ, tổng hợp chứng từ lên sổ sách, theo dõi công nợ . Cập nhật chứng từ vào các sổ chi tiết theo quy định, theo dõi,kiểm kê kho,cửa hàng và kí sổ chi tiết hàng hóa,sổ quỹ cuối mỗi tháng. + Kế toán tại chi nhánh :làm báo cáo nộp về công ty + Thủ quỷ: Chịu trách nhiệm thu chi trong công ty.Lập sổ và báo cáo quỹ hàng tháng, kiểm kê và đối chiếu sổ quỹ với kế toán chi tiết vào cuối mỗi tháng. 14.2. Chính sách chế độ kế toán áp dụng tại công ty. - Chế độ kế toán áp dụng: theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC của Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán của doanh nghiệp (ngày 20/03/2006), Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh.Căn cứ Nghị định số 77/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh văn phòng Bộ Tài Chính. - Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 → 31/12 . - Kỳ kế toán: báo cáo theo quý. - Hình thức ghi sổ: Chứng từ ghi sổ. - Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Tính gía vốn hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - Đơn vị tiến tệ sư dụng: đồng Việt Nam. - Hình thức kế toán, chứng từ và ghi sổ kế toán. SƠ ĐỒ: Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty CPCNTSV Phần II: Thực trạng kế toán tại công ty cổ phần công nghiệp TSV 2.1. Đặc điểm hàng hóa. Các mặt hàng mà công ty kinh doanh rất đa dạng với nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu là các kinh nghiệm, máy móc điện tử, các dịch vụ cung cấp bảo hộ lao động, tư vấn lắp đặt, sữa chữa,bảo hành, bão dưỡng các máy móc, thiết bị điện tử, áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên, hàng hóa xuất kho tính theo phương pháp thực tế đích danh, hàng xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì tính theo giá nhập đó. Để đảm bảo yêu cầu quản lý hàng hóa chặt chẽ, công ty tiến hành kiểm kê, đánh giá toàn bộ hàng hóa và lập báo cáo kiểm kê hàng hóa theo năm , tháng 1 lần 2.2. Phương thức bán hàng. Công ty áp dụng phương thức bán hàng. + Phương thức tiêu thụ trưc tiếp: Là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho (hay trưc tiếp tại các phân xưởng không qua kho) của doanh nghiệp, số hàng khi giao cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ về và người bán mất quyền sỡ hữu số hàng này. Người mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán số hàng mà người bán đã giao, đảm bảo các điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng. + Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận: Theo phương thức này bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng này chuyển đi vẫn thuoccj quyền sở hữu của bên bán.Khi được bên mua thnah toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao ( một phần hay toàn bộ) thì số hàng được bên mua chấp nhận này mới được coi la tiêu thụ và bên bán mất quyền sở hữu về số hàng đó. + Phương thức tiêu thụ qua các đại lý (ký gửi); Là phương thức mà bên chủ hàng (được gọi la bên giao đại lý) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý ,ký gửi ( Gọi là bên dại lý) để bán. Bên đại lý bán đúng giá quy định của chủ cửa hàng sẽ được hưởng thù lao đại lý dưới hình tức hoa hồng ( hoa hồng đại lý). + Tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả chậm,trả góp: Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần.Người mua sẽ thanh toán lấn đầu tại thời điểm mua.Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. + Các phương thức tiêu thụ khác: Tiêu thụ nội bộ, tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng,….. Tuy nhiên các phương thức tiêu thụ phải gắn liền với việc thanh toán của khách hàng, bởi vì chỉ khi nào doanh nghiệp được khách hàng thanh toán đầy đủ tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán thì quá trình tiêu thụ mới được ghi vào sổ kế toán. 2.3. Phương thức thanh toán: Khách hàng có thể thanh toán theo hai hình thức: + Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: Áp dụng trong trường hợp bán hàng và thanh toán tiền hàng được thực hiện ở cùng một thời điểm và ngay tại doanh nghiệp do vậy việc tiêu thụ thành phẩm được hoàn tất sau khi giao hàng và nhận tiền theo qui định của luật GTGT, chủ áp dụng phương thức này đối vói những giao dịch dưới 20 triệu đồng. + Trách nhiệm bằng chuyển khoản ngân hàng: Có thể áp dụng trong trường hợp giao hàng trực tiếp và gửi hàng để bán theo hợp đồng. Áp dụng với các giao dịch trên 20 triệu đồng( theo luật thuế GTGT) Trong trường hợp này, việc tiêu thụ hàng hóa được coi là hoàn thành khi hai bên thỏa thuận với nhau và chỉ còn theo dõi công việc thanh toán của người mua ( hoặc tình hình chấp nhận của khách hàng) 2.4. Thực trạng kế toán bán hàng đại lý của công ty CPCNTV. Theo quy định hiện hành bên chủ hàng phải kê khai nộp thuế hàng tháng đối với hàng hóa bán hàng qua đại lý. Còn cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý. Bên giao đại lý khi xuất hàng hóa chuyển giao cho các cơ sở nhận làm đại lý bán hàng dúng giá , hưởng hoa hồng phải căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác kế toán, bên giao nhận đại lý có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn ,chứng từ sau: + Sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị, từng khâu độc lập với nhau. + Sử dụng phiếu xuất hàng gửi bán đại lý kèm theo lệnh điều động nội bộ. Theo phương pháp này, bên nhận đại lý khi bán hàng hóa dưới các hình thức phải lập hóa đơn theo quy định, đồng thời lập bảng kê khai hàng hóa bán ra ( theo mẫu số 01/GTGT) gửi về cơ sở có hàng hóa gửi bán đại lý để các cơ sở này lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ. 2.4.1. Chứng từ sử dụng: Tại Công ty CPCNTSV mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản náh vào các chứng từ kế toán. Các hoạt động nhập, xuất đều được lập chứng từ đầy đủ. Đây là khâu hạch toán ban đầu, là cơ sơ để hạch toán nhập,xuất hàng hóa. Các chứng từ công ty sử dụng: + Phiếu xuất kho + Hóa đơn GTGT ( Mẫu 01-GTKT-3LL). + Hóa đơn bán hàng thông thường (Mẫu 02-GTTT-3LL). + Phiếu xuất kho gửi hàng bán đại lý + Phiếu thu + Phiếu chi + Phiếu nhập kho ( Đăc biệt mỗi laoij chứng từ đều phải có 3 liên , trong đó 1 liên là do kế toán giữ, 1 liên được lưu giữ tại quyển gốc, con 1 liên do thủ kho giữ ( đối với phiếu xuất, nhập kho), hoặc do khách hàng giữ (đối với phiếu chi, phiếu thu và hóa đơn GTGT) 2.4.2. Tài khoản kế toán sử dụng. Hệ thống tài khoản sử dụng theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006: TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. TK 333(3331): Thuế GTGT phải nộp. TK 632: Gía vốn hàng bán. Các tài khoản liên quan : TK 111,TK112, TK131, TK 155, TK 157, TK 3387, TK 521, TK 531, TK 532,….  K 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tài khoản này phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ kế toán với các giao dịch và các nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Kết cấu TK 511: + Bên Nợ: - Thuế TTĐB, Thuế XK, Thuế GTGT phải nộp Các khoản làm giảm trừ doanh thu ban hàng ( giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại). Kết chuyển doanh thu thuần xác định kết quả kinh doanh. + Bên Có: Các khoản tăng doanh thu bán hàng. Tk 511 không có số dư cuối kỳ. TK 511 có 6 tài khoản cấp 2: TK 5111 :”Doanh thu bán hàng hóa” TK 5112 :”Doanh thu bán thành phăm” TK 5113 :”Doanh thu cung cấp dịch vụ” TK 5114 :”Doanh thu trợ cấp, trợ giá” TK 5117 :”Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư” TK 5118 :”Doanh thu khác” Các TK511 mở chi tiết cho từng đối tượng: TK 5111 CT:”DTBH kho Công ty” TK 5111 XP:”DTBH cửa hàng Xuân Bùi” TK 5111 BC:”DTBH cửa hàng Bùi Chung”  TK 632: Gía vốn hàng bán Tài khoản này dùng để theo dõi trị giá vốn của hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ,…bán trong kỳ. Kết cấu TK 632: + Bên Nợ: Trị giá vốn của hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ. + Bên Có: - Gía vốn hàng tiêu thụ bị trả lại Kết chuyển giá vốn hàng bán trong kỳ xác định kết quả kinh doanh. TK 632 không có số dư cuối kỳ. 2.4.3. Trình tự kế toán bán hàng của công ty CPCNTSV. * Bán hàng trực tiếp qua kho: Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, doanh nghiệp có thể chuyển đến tận nơi cho khách hàng hoặc giao trực tiếp tại kho. Mẫu hóa đơn bán hàng là hóa đơn mẫu số 01/GTGT theo quyêt định số 885/QĐ/BTC NGÀY 16/7/1998 của Bộ Tài Chính, VD: Ngày 01/07/2009 công ty CPCNTSV bán cho công ty TNHH Binh Minh 01 máy phát điện VST với giá 39.950.000đ, thuế GTGT 10%( số tiền 3.995.000đ), tổng số tiền 43.945.000đ. Công ty TNHH Binh Minh đã thanh toán bằng tiền mặt. Công ty sử dụng hóa đơn GTGT. HÓA ĐƠN ( GTGT) Mẫu số: 01 GTGT Liên 3: Nội bộ BH 199 -B Ngày: 01 tháng 07 năm 2009 N0. 46212 Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần công nghiệp TSV Địa chỉ: Số 73/2/43. Tổ 7- Phường Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội Số tài khoản: 1010896763 Điện thoại: 04.3.8716.393 MST: 0102567905 Tên khách hàng: Nguyễn Văn Bình Đơn vị: Công ty TNHH Bình Minh Địa chỉ: 107 Phương Liệt – Đống Đa – Hà Nội Số tài khoản: 10108951203 Hình thức thanh toán: Tiền mặt: MS: 0102257183 STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A đệ ế 1 Cộng tiền hàng 39
Luận văn liên quan