Luận văn Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside

Ngày nay, cùng với sự đổi mới c ơ chế quản lý của Nhà n ước từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang c ơ chế thị trư ờng. Để có thể tồn tại và phát triển trong cơ ch ế mới này đòi hỏi các doanh nghiệp phải n ăng động, sáng tạo và phải đặt vấn đề hiệu quả kinh doanh lên hàng đầu, bởi vì hạch toán kinh tế có nghĩa là lấy thu bù chi và phải đảm bảo có lãi. Quản lý kinh tế là đ ảm bảo tạo ra kết quả và hiệu quả cao nhất của một quá trình, một giai đoạn và một hoạt động kinh doanh. Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp muốn tồn tại, vươn lên thì trư ớc hết đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh càng cao thì doanh nghiệp càng có điều kiện phát triển, cải thiện và nâng cao đời sống người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Với xu thế phát triển của xã hội và của nền kinh tế, việc quan tâm đến chi phí, doanh thu là vấn đề hàng đầu trong việc đảm bảo hiệu quả và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Để có thể tồn tại và phát triển được trên thị trường, doanh nghiệp cần phải tính toán làm sao giảm được chi phí đến mức thấp nhất từ đó sẽ nâng cao được lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp mình. Trong cơ chế thị trường hiện nay, công tác hạch toán chi phí, doanh thu là công tác vô cùng quan trọng đây là hoạt động kinh doanh chính, luôn gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhằm hoàn thiện vấn đề về chi phí kinh doanh, doanh thu và xác đ ịnh kết quả kinh doanh, em đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí, doanh thu và xác đ ịnh kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside”. Đề tài bao gồm 3 phần chính: Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong đơn vị kinh doanh dịch vụ. Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác đ ịnh kết quả kinh doanh tại khách sạn Renaissance Riverside”. Chương III: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác đ ịnh kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách s ạn

pdf47 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 30/11/2013 | Lượt xem: 6346 | Lượt tải: 79download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside lời nói đầu Ngày nay, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường. Để có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế mới này đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo và phải đặt vấn đề hiệu quả kinh doanh lên hàng đầu, bởi vì hạch toán kinh tế có nghĩa là lấy thu bù chi và phải đảm bảo có lãi. Quản lý kinh tế là đảm bảo tạo ra kết quả và hiệu quả cao nhất của một quá trình, một giai đoạn và một hoạt động kinh doanh. Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp muốn tồn tại, vươn lên thì trước hết đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh càng cao thì doanh nghiệp càng có điều kiện phát triển, cải thiện và nâng cao đời sống người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Với xu thế phát triển của xã hội và của nền kinh tế, việc quan tâm đến chi phí, doanh thu là vấn đề hàng đầu trong việc đảm bảo hiệu quả và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Để có thể tồn tại và phát triển được trên thị trường, doanh nghiệp cần phải tính toán làm sao giảm được chi phí đến mức thấp nhất từ đó sẽ nâng cao được lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp mình. Trong cơ chế thị trường hiện nay, công tác hạch toán chi phí, doanh thu là công tác vô cùng quan trọng đây là hoạt động kinh doanh chính, luôn gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhằm hoàn thiện vấn đề về chi phí kinh doanh, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, em đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside”. Đề tài bao gồm 3 phần chính: Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong đơn vị kinh doanh dịch vụ. Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Renaissance Riverside”. Chương III: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn. Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong đơn vị kinh doanh dịch vụ. I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Nền kinh tế nước ta đang chuyển hoá từ nền kinh tế còn nhiều tính chất tự cung, tự cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Cơ chế quản lý kinh tế cũng chuyển hoá từ cơ chế quản lý hành chính bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường là có nhiều thành phần kinh tế tham gia, được tự do kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật, được sự hợp tác và cạnh tranh với nhau. Sự chuyển hoá nền kinh tế ở nước ta không chỉ là một tất yếu khách quan mà còn đem lại nhiều lợi ích kinh tế. Nó có tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, cho phép khai thác và sử dụng có hiệu quả sức mạnh về vốn, khoa học công nghiệp mới trên thế giới. Trong thời kỳ chuyển hoá này, hoạt động kinh doanh được mở rộng và phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp phải phát huy quyền tự chủ và chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề phương thức kinh doanh, phương án tổ chức kinh doanh sao cho phù hợp với định hướng và chỉ đạo của Nhà nước về chiến lược, kế hoạch và chương trình dài hạn cùng chính sách và pháp luật đã ban hành. Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp được quyền tự chủ, lấy thu bù chi và kinh doanh có lợi. Doanh nghiệp phải lấy lợi nhuận làm mục đích tồn tại và hoạt động của mình, do đó phải xác định chính xác các chi phí phát sinh trong kỳ. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ là những sản phẩm mà khách hàng không được kiểm tra trước khi mua. Hoạt động kinh doanh khách sạn là tổng hợp các dịch vụ cơ bản và dịch vụ bổ sung khác nhau nhằm cung cấp cho khách sự hài lòng. Dịch vụ cơ bản của khách sạn là dịch vụ lưu trú, dịch vụ bổ sung cơ bản phục vụ cho dịch vụ lưu trú là dịch vụ ăn uống, đặt chỗ trước và dịch vụ làm cho sự nghỉ ngơi của khách hàng thêm phong phú. Kinh doanh khách sạn là một hoạt động dịch vụ cao cấp mang tính tổng hợp nhất. Nó phục vụ việc lưu trú, đáp ứng những dịch vụ gắn liền với việc lưu trú của khách như: phục vụ ăn uống, phục vụ sinh hoạt và các dịch vụ khác. Ngoài ra, khách sạn còn đồng thời phục vụ nhu cầu ăn uống của khách vãng lai và khách địa phương. Khách mua một sản phẩm khách sạn phải được thông tin về quy cách, phẩm chất của các dịch vụ đó (như loại phông, cơ cấu bữa ăn). Khách hàng lưu trú ở xa nơi khách hàng thường trú nên cần đến một hệ thống phân phối thông qua việc sử dụng các đơn vị trung gian. Như vậy, hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn phục vụ việc lưu trú đối với mọi du khách, là nơi sản xuất và bán, phục vụ các hàng hoá dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu của du khách về ngủ, nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi giải trí và các nhu cầu cần thiết khác phù hợp với mục đích và chuyến đi của họ. Hoạt động kinh doanh khách sạn so với ngành kinh doanh khác có những đặc điểm đặc trưng vì kinh doanh khách sạn là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các dịch vụ và hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và hàng hoá, các dịch vụ bổ sung phù hợp với khả năng thanh toán của khách, hoạt động kinh doanh chính là buồng ở. Hoạt động kinh doanh dịch vụ là một trong những ngành kinh doanh chuyên cung cấp những lao vụ, dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt và thoả mãn nhu cầu tinh thần của con người. Hoạt động kinh doanh dịch vụ là ngành kinh tế có hiệu quả cao, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn nhanh, song đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu phải nhiều. Hoạt động kinh doanh dịch vụ mang tính thời vụ, phụ thuộc nhiều vào các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế văn hoá, xã hội, điều kiện di sản lịch sử văn hoá, phong cảnh, chùa chiền độc đáo, hấp dẫn. Đối tượng phục vụ của ngành kinh doanh dịch vụ (như du lịch, khách sạn) luôn luôn di động và rất phức tạp. Số lượng khách du lịch cũng như số ngày lưu lại của khách luôn luôn biến động. Trong cùng một đợt nghỉ, nhu cầu của từng nhóm khách về ăn, ở, tham quan cũng rất khác nhau. Tổ chức hoạt động kinh doanh khá phân tán và không ổn định. Kinh doanh dịch vụ, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, bao gồm nhiều ngành hợp đồng khác nhau như kinh doanh hướng dẫn du lịch, kinh doanh hàng hoá, kinh doanh vận tải, kinh doanh ăn uống, nghỉ ngơi, khách sạn, kinh doanh xây lắp... các hoạt động này có quy trình công nghệ khác nhau, chi phí kinh doanh cũng không giống nhau. Sản phẩm của hoạt động kinh doanh dịch vụ không có hình thái vật chất không co quá trình nhập, xuất kho, chất lượng sản phẩm nhiều khi không ổn định. Quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm kinh doanh dịch vụ được tiến hành đồng thời ngay cùng địa điểm. Hoạt động kinh doanh dịch vụ rất đa dạng, phong phú không chỉ về nghiệp vụ kinh doanh, mà còn cả về chất lượng phục vụ của từng nghiệp vụ kinh doanh. Những đặc điểm hoạt động kinh doanh sản phẩm nói trên phần nào chi phối công tác kế toán dẫn đến những khác biệt nhất định. Từ những đặc điểm của sản phẩm kinh doanh dịch vụ những nhà quản lý phải biết tổ chức công tác hạch toán trong doanh nghiệp sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng công tác hạch toán, cung cấp kịp thời thông tin cho quản lý. II. Sự cần thiết và nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 1. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Đối với nhà quản lý thì các chi phí là mối quan tâm hàng đầu bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã chi ra. Do đó để kiểm soát được các khoản chi phí là rất khó khăn và vô cùng quan trọng. Có thể phân ra thành nhiều loại chi phí như: - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí hoạt động - Chi phí cơ hội Chi phí có thể chia làm 2 loại: Chi phí bất biến và chi phí khả biến (hay biến phí và định phí). Biến phí: Là những chi phí mà giá trị của nó tăng hay giảm theo sự tăng giảm về mức độ hoạt động. Tổng số biến phí tăng khi mức độ hoạt động tăng tuy nhiên nếu tính trên một đơn vị của mức độ hoạt động thì biến phí lại không đổi. Chi phí khả biến phát sinh khi nó hoạt động. Biến phí bao gồm lương trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu, hoa hồng bán hàng, chi phí điện nước, lãi vay ngắn hạn, thuế doanh thu, xuất nhập khẩu. Định phí: Là những chi phí mà tổng số của nó không đổi khi mức độ hoạt động thay đổi. Mức độ hoạt động tăng thì phần chi phí bất biến tính trên một đơn vị hoạt động sẽ giảm đi. Định phí bao gồm: khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mướn nhà cửa, công cụ, chi phí duy trì bảo quản, chi phí lãi nợ vay dài hạn... Cũng giống như các doanh nghiệp khác, chi phí kinh doanh trong kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn bao gồm các khoản sau: - Chi phí vật liệu trực tiếp: là những chi phí vật liệu kinh doanh phát sinh liên quan trực tiếp đến kinh doanh du lịch, khách sạn. Trong từng hoạt động kinh doanh, chi phí vật liệu trực tiếp không giống nhau. - Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền công, tiền lương và phụ cấp lương phải trả cùng các khoản trích cho các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ với tiền lương phát sinh tính vào chi phí. - Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí còn lại chi ra trong phạm vi bộ phận kinh doanh (buồng, bếp, bar, vận chuyển...) Đây là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến việc tiêu thụ hay tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty. Trong chỉ tiêu doanh thu của hoạt động kinh doanh dịch vụ có thể bao gồm cả thuế VAT đầu ra (nếu tính theo phương pháp trực tiếp) hay không bao gồm thuế VAT đầu ra (nếu tính theo phương pháp khấu trừ). Còn kết quả kinh doanh dịch vụ được tính bằng cách lấy doanh thu thuần trừ đi các khoản giá vốn dịnh vụ tiêu thụ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong công tác quản lý, kế toán chi phí, doanh thu là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các nhà doanh nghiệp quan tâm, vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh. Tổ chức kế toán đúng, hợp lý, chính xác chi phí, doanh thu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác quản lý chi phí. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí, nhà quản lý biết được chi phí hoạt động kinh doanh. Qua đó người quản lý có thể phân tích đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Mục tiêu lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của tất cả các hoạt động kinh doanh. Cũng như các ngành khác, trong kinh doanh dịch vụ khách sạn thì mục tiêu đề ra là phải thu được lãi. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải tăng cường công tác quản lý kinh tế và trước hết là quản lý chi phí và xác định được doanh thu, kết qủa kinh doanh. 2. Nhiệm vụ của công tác quản lý hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Hiện nay, trong ngành du lịch có các hoạt động kinh doanh chủ yếu: - Kinh doanh hàng ăn, uống - Kinh doanh buồng ngủ - Kinh doanh hướng dẫn du lịch - Kinh doanh vận chuyển - Kinh doanh các dịch vụ khác: giặt là, tắm hơi, điện thoại, điện tín... - Kinh doanh hàng hoá - Kinh doanh xây lắp xây dựng cơ bản Vì vậy, hạch toán chủ yếu của đơn vị kinh doanh dịch vụ là hạch toán các nghiệp vụ kinh doanh hàng hoá và cung cấp dịch vụ cho khách du lịch. Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí, xác định doanh thu và kết quả kinh doanh, kế toán kinh doanh dịch vụ khách sạn phải đáp ứng được các nhiệm vụ sau: - Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời toàn bộ chi phí thực tế phát sinh. - Đảm trách việc thu, chi trong khách sạn - Phân tích tài chính, lập báo cáo kế toán, doanh thu... - Theo dõi hàng hoá, vật tư làm báo cáo cụ thể trình ban Giám đốc khách sạn. Hoạt động kinh doanh dịch vụ tương đối phức tạp, không ổn định đòi hỏi nhu cầu thông tin mới và cũng làm phát sinh tính phức tạp chi phí, nhu cầu thông tin phải nhanh, chính xác, thích hợp cho các quyết định quản trị, công bố tình hình tài chính của doanh nghiệp. III. Nội dung công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 1. Kế toán chi phí tại đơn vị kinh doanh du lịch Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, chi phí trực tiếp được xác định là những chi phí phục vụ trực tiếp cho khách du lịch gồm: - Tiền trả cho các khoản: ăn, uống, ngủ, tiền thuê phương tiện đi lại, vé vào tham quan... - Tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) của cán bộ hướng dẫn du lịch. * Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được sử dụng cho việc sản xuất sản phẩm và thực hiện lao vụ, dịch vụ của ngành kinh doanh khách sạn du lịch và dịch vụ. Trong từng hoạt động kinh doanh, chi phí vật liệu trực tiếp không giống nhau. Đối với những vật liệu khi xuất dùng có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt (kinh doanh hàng ăn, kinh doanh vận chuyển, buồng ngủ, kinh doanh dịch vụ...) thì được hạch toán trực tiếp cho đối tượng đó. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí không thể tách riêng được thì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ cho các đối tượng có liên quan. - Tài khoản sử dụng; TK 621 “Chi phí NVLTT” - Phương pháp hạch toán + Xuất kho NVL sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ. Nợ TK 621: Chi tiết cho từng hoạt động Có TK 152: Giá thực tế VL xuất dùng + Trường hợp nhận vật liệu về không nhập kho mà xuất dùng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ. Nợ TK 621: Chi tiết cho từng hoạt động Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 111, 112, 331... vật liệu mua ngoài. + Cuối kỳ, vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho Nợ TK 152 Có TK 621 + Cuối kỳ hạch toán, kết chuyển CP NVLTT theo đối tượng tập hợp chi phí: Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Có TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp * Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản chi phí lao động trực tiếp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ (nhân viên hướng dẫn dịch vụ, lái phụ xe, nhân viên phục vụ buồng ngủ, nhân viên bếp, bar, bàn...) gồm các khoản lương chính, lương phụ phải trả và các khoản phụ cấp có tính chất lương, các khoản trích theo lương, trích cho các quỹ BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ với tiền lương phát sinh tính vào chi phí. - Tài khoản sử dụng: Toàn bộ chi phí trên được tập hợp vào tài khoản 622 “chi phí nhân công trực tiếp”. Kết cấu của tài khoản này như sau: + Bên nợ: Phản ánh tổng số tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp. + Bên có: Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản 154. - Phương pháp hạch toán: + Tính ra tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hay thực hiện lao vụ dịch vụ trong kỳ. Nợ TK 622: Chi tiết theo từng hoạt động Có TK 334: Phải trả CNV + Trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân theo tỷ lệ quy định phần tính vào chi phí. Nợ TK 622: Chi tiết theo từng hoạt động Có TK 338 + Cuối kỳ kết chuyển CP NCTT vào tài khoản tính giá thành theo từng đối tượng tập hợp chi phí. Nợ TK 154 hoặc 631 Có TK 622 * Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất cung là những chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện các lao vụ, dịch vụ, là những chi phí còn lại chi ra trong phạm vi bộ phận kinh doanh (buồng, bếp, bar, vận chuyển...) - Tài khoản sử dụng TK 627 ‘chi phí sản xuất chung” - Phương pháp hạch toán: + Tập hợp chi phí sản xuất chung Nợ TK 627 Có TK 334, 338, 152, 153... + Các khoản làm giảm chi phí sản xuất chung Nợ TK 111, 112, 138 Có TK 627 + Cuối kỳ, tính phân bổ chi phí sản xuất chung và kết chuyển vào các tài khoản có liên quan cho từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ theo tiêu thức thích hợp. Nợ TK 154 hoặc 631 Có TK 627 Các khoản chi phí nói trên tạo thành chỉ tiêu giá thành thực tế của sản phẩm và dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ khác còn phát sinh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Đây là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến việc tiêu thụ hay tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Tài khoản hạch toán. TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp TK 627: Chi phí sản xuất chung TK 154: Chi phí kinh doanh dở dang Các TK trên được mở chi tiết theo từng bộ phận, từng hoạt động kinh doanh (kinh doanh hướng dẫn du lịch kinh doanh vận tải du lịch, kinh doanh khách sạn, kinh doanh hàng ăn uống, kinh doanh buồng ngủ, kinh doanh dịch vụ...) 2. Kế toán doanh thu trong đơn vị kinh doanh du lịch Doanh thu là tổng giá trị mà doanh nghiệp đạt được trong kỳ do việc bán sản phẩm, hàng hoá hay cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng. Ghi nhận doanh thu bán hàng đối với khối lượng sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã được xác định là tiêu thụ nghĩa là phải đủ hai điều kiện: đã giao hay đã thực hiện dịch vụ đối với khách hàng, đã được thanh toán hay cam kết thanh toán. Tuỳ theo phương pháp tính thuế VAT mà doanh nghiệp áp dụng, trong chỉ tiêu doanh thu của hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ khác có thể bao gồm cả thuế VAT đầu ra (nếu tính theo phương pháp trực tiếp) hay không bao gồm thuế VAT đầu ra (nếu tính theo phương pháp khấu trừ). Còn kết quả kinh doanh du lịch, dịch vụ được tính bằng cách lấy doanh thu thuần trừ đi các khoản giá vốn dịch vụ tiêu thụ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Bên nợ: Số thuế phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá , lao vụ, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và đã được xác định là tiêu thụ. Bên có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá và cung cấp lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán. Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ. Doanh thu của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), hàng hoá , dịch vụ, lao vụ đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ hạch toán. Nợ TK111: Tiền mặt Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng. Nợ TK131: Phải thu của khách hàng. Có TK 511: Doanh thu bán hàng. - Xác định thuế doanh thu: Nợ TK511: Doanh thu bán hàng. Có TK333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. - Cuối kỳ hạch toán kết chuyển doanh thu thuần sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh. Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng. Có TK911: Xác định kết quả kinh doanh. Sơ đồ hạch toán doanh thu 3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ. Kết quả hoạt động tài chính là chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động tài chính với chi phí hoạt động tài chính. Kết quả bất thường là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập bất thường với các khoản chi phí bất thường. TK 511 TK 333 TK 333 TK 111, 112 131 Thuế doanh thu phải Số chênh lệch giữa giá bán phải thanh toán với người có Doanh thu đã trừ thuế chuyển vào tài khoản TK 331 Số tiền phải thanh toán cho Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể lãi hoặc lỗ. Nếu lãi, doanh nghiệp phải phân phối sử dụng cho những mục đích nhất định theo quy định của cơ chế tài chính như: làm nghĩa vụ với Nhà nước như nộp thuế, chia lãi cho các bên góp vốn và bổ xung các quỹ.
Luận văn liên quan