Luận văn Kế toán chi phí và giá thành sản xuất bê tông tươi tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà

Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định Một là, các chi phí bỏ ra để tạo nên một giá trị sử dụng cũng như thực hiện giá trị sử dụng đó  Hai là, các chi phí không liên quan đến việc tạo ra giá trị sử dụng

pdf30 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 2373 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Kế toán chi phí và giá thành sản xuất bê tông tươi tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: “Kế toán chi phí và giá thành sản xuất bê tông tươi tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà” Học viên: Triệu Thị Thu Phương Lớp: CHK18B - Kế toán Người hướng dẫn: PGS, TS Đỗ Minh Thành Mã số: 60.34.03.01 TÍNH CẤP THIẾT, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÍNH CẤP THIẾT MỤC TIÊU NGHIÊN ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỨU PHẠM VI NGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU •Bài toán chi phí giá •Nghiên cứu, hệ •Kế toán chi phí sản •Phỏng vấn thành luôn là vấn thống hóa và làm xuất và tính giá •Nghiên cứu hiện đề cấp thiết rõ thêm lý luận về thanh sản phẩm trường •Hệ thống kế toán kế toán chi phí •Thời gian: từ •Phân tích chi phí hoàn thiện •Phân tích, đán giá 10/2013 đến là công cụ hữu đúng thực trạng 02/2014 với số liệu hiệu kiểm soát chi kế toán chi phí tại trong 3 năm 2010- phí PVSD 2013 •Hạn chế tại công ty •Đề xuất giải pháp •Không gian: toàn PVSD bộ các trạm trộn bê tông của công ty PVSD KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG I CHƯƠNG II CHƯƠNG III • Lý luận chung về kế • Thực trạng kế toán • Hoàn thiện kế toán toán chi phí sản xuất chi phí sản xuất và chi phí sản xuất và và tính giá thành sản tính giá thành sản tính giá thành sản phẩm trong các phẩm bê tông tươi phẩm bê tông tươi doanh nghiệp sản tại Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần xuất Đầu Tư và Thương Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà Mại Dầu Khí Sông Đà CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CHI PHÍ SẢN XUẤT CHI PHÍ SẢN BẢN CHẤT CHI CHI PHÍ XUẤT PHÍ  Chi phí là biểu hiện bằng  Chi phí sản xuất là biểu  Một là, các chi phí bỏ ra tiền của hao phí lao động hiện bằng tiền của toàn để tạo nên một giá trị sử sống và lao động vật hóa bộ chi phí về lao động dụng cũng như thực hiện sống, lao động vật hóa và giá trị sử dụng đó các chi phí cần thiết khác  Hai là, các chi phí không mà doanh nghiệp đã chi liên quan đến việc tạo ra ra trong quá trình tiến giá trị sử dụng hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG PHÂN LOẠI CHI PHÍ : Theo mối Theo yếu tố Theo nội Theo mục quan hệ đầu vào của dung tính đích và công giữa chi phí quá trình chất của chi dụng kinh tế với báo cáo sản xuất phí tài chính CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Giá thành sản phẩm Công thức tính •Giá thành sản •Tống giá thành phẩm là toàn bộ SX trong ký = chi phí sản xuất CPSX dở dang dùng để sản xuất đầu kỳ + CPSX hoàn thành một phát sinh trong khối lượng sản kỳ - CPSX dở phẩm, lao vụ, dang cuối kỳ dịch vụ nhất định CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH: Theo cơ sở Căn cứ vào số liệu và phạm vi và PHÂN LOẠI thời điểm chi phí cấu GIÁ THÀNH tính giá thành thành CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Đối tượng và Kế toán tập Kế toán tính Phương pháp Đánh giá sản hợp Chi phí sản giá thành sản Chi phí sản phẩm dở dang xuất phẩm xuất  Đối tượng: là  Kế toán CP nguyên  Đánh giá theo  Đối tượng tính phạm vi, giới hạn vật liệu trực tiếp chi phí nguyên giá thành để tập hợp CPSX.  Kế toán CP nhân vật liệu trực tiếp  Các Phương  Phương pháp: công trực tiếp  Theo khối lượng pháp tính giá Trực tiếp và Gián  Kế toán tập hợp và sản phẩm hoàn thành tiếp phân bổ CPSX thành tương chung đương  Kế toán tổng hợp  Theo chi phí định chi phí sản xuất mức CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI VIỆT NAM & MỘT SỐ NƯỚC Chuẩn mực Việt Nam Kế toán Mỹ Kế toán Pháp •Chuẩn mực kế toán Việt Nam •Phân loại chi phí: rất chi tiết, hầu •Kế toán chi thành 2 loại: Kế toán (VAS) như các chi phí hoàn toàn đơn tổng quả và kế toán phân tích •Nhận diện chi phí: Chuẩn mực nhất và riêng biệt; không có sự •Việc tập hợp và phân tích chi phí VAS số 01; số và chuẩn mực số lồng ghép các chi phí được thực hiện tại các trung 15. •Tài khoản kế toán: tương đồng tâm phân tích như TT hành •Ghi nhận chi phí: Chuẩn mực Việt Nam chính quản trị, tiếp liệu, chế tạo VAS 01; số 02 •Tính giá thành: tính theo quy sản xuất... •Nguyên tắc ghi nhận chi phí trình CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG TƯƠI TẠI CÔNG TY PVSD Tổng Quan Về Công Ty Cp Đầu Tư Và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN VỐN ĐIỀU LỆ NGÀNH NGHỀ, LINHC VỰC KINH DOANH •Ngày 20/11/2003 •Quý II/2007: 30 tỷ đồng •Tiền thân là: Công ty CP TM & Vận tải •Quý IV/2007: 50 tỷ đồng •Xây dựng công trình Sông Đà •Năm 2009: 80 tỷ đồng •Khai thác cát đá, vật liệu xây dựng… •Năm 2010: trên 111 tỷ đồng •Vận tải hàng hóa, •Khai thác sản xuất vật liệu XD… CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG TƯƠI TẠI CÔNG TY PVSD Đặc Điểm Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Pvsd Đại hội đồng cổ đông Đặc điểm tổ Hội đồng quản trị Ban kiểm soát • Bê tông tươi là sản phẩm chức quản lý • Đại hội đồng cổ đông chính với nhiều chủng loại • Hội đồng quản trị Tổng Giám Đốc • Có hai trạm trộng tại Mỹ • Kiểu trực tiếp, chế độ một • Ban Tổng giám đốc: 01 TGĐ + Đình và Vĩnh Thinh thủ trưởng 3 Phó TGĐ P.TGĐ P.TGĐ P.TGĐ • Quy trình sản xuất khép kín, K.tế - K.Hoạch• Đều cóK.thuậtPhương-Cơ giớián kinh Kinh doanh• Ban kiểm soát biết cách sắp xếp công việc doanh cụ thể theo từng PHÒNG PHÒNG côngPHÒNG trình PHÒNG PHÒNG BAN QLDA TC-KT TC-HC • ChếKTĐTđộ thưởng nếu tiết kiệmQLKT-CG T.Mại Quy trình, công chi phí Bộ máy công ty nghệ sản xuất gồm: Cty CP ĐTKT Khoáng sản Các C.ty có vốn góp chi Sotraco phối của PVSD Kế toán trưởng CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ Phó phòng (Phụ Phó phòng (Phụ Phó phòng (Phụ THÀNH SẢN PHẨM BÊ trách hạch toán) trách đầu tư) trách công nợ) TÔNG TƯƠI TẠI CÔNG TY PVSD ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ Kế toán Kế Kế toán tiền Kế toán tổng Kế toán Kế toán Thủ quỹ TOÁN CỦA CÔNG TY PVSD thuế toán lương và hơp ( kiêm chi ngân TSCĐ thanh bảo hiểm xã phí giá thành) hàng  Tổ chức theo mô hình tập toán hội trung  Toàn công ty chỉ có một Phòng (tổ) kế toán ở các đơn vị phụ thuộc phòng ban thực hiện Trưởng phòng (tổ trưởng) kế toán công tác kế toán Thủ quỹ Kế toán Kế toán Kế toán … thanh toán TSCĐ CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG TƯƠI TẠI CÔNG TY PVSD ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC Phương pháp khấu hao đường thẳng, tính thuế GTGT Các theo phương pháp khấu trừ, niên độ kế toán theo năm CÔNG TÁC KẾ TOÁN chính tài chính từ 01/01 đến 31/12 hàng năm CỦA CÔNG TY PVSD Về hệ thống chứng từ kế toán: theo chứng từ kế toán sách của Bộ Tài chính ban hành kế toán Hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán: đúng hệ thống số sách và tài khoản mà Bộ Tài chính ban hành chung áp Hình thức ghi sổ: áp dụng hình thức sổ kế toán “Nhật ký dụng chung” tại Hệ thống báo cáo tài chính: theo đúng quy định của QĐ PVSD 15/2006/QĐ-BTC CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG TƯƠI TẠI CÔNG TY PVSD ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY PVSD Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nhập liệu vào phần mềm bằng chứng từ gốc Phần mềm xử lý theo chương trình đã lập Sổ, báo cáo kế toán Sơ đồ quy trình xử lý thông tin trên máy Màn hình giao diện của phần mềm kế toán SAS THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY PVSD •Xi măng, cát, đá chiếm trọng lớn trong các Nội dung yếu tố cấu thành sản phẩm •Sản xuất hàng loạt, nhiều chủng loại chi phí •Chi phí sản xuất cũng rất đa dạng •Nguyên vật liệu trực tiếp: NVL chính như Phân loại đá, cát, xi măng và NVL phụ: phụ gia.. •Chi phí nhân công chi phí •Chi phí sản xuất chung THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Đối tượng tập hợp Phương pháp tập hợp •Theo từng địa điểm tổ chức sản •Tập hợp chi phí NVLTT và chi phí xuất NCTT là phương pháp trực tiếp •Với HĐ xây dựng: đối tượng là từng •Chi phí sản xuất chung thì sử dụng công trình, hạng mục công trình phương pháp tập hợp gián tiếp •Với HĐ sản xuất bê tông tươi: là tất •Phương pháp kê khai thường cả các chi phí phát sinh tại trạm trộn xuyên THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD TẬP HỢP CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TẬP HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TIẾP (CPNVLTT) (CPNCTT) Giá thực tế Nguyên vật liệu tính Chi phí gồm: lương chính, lương phụ, các theo PP giá bình quân cả kỳ dự khoản phụ cấp, các khoản trích theo trữ lương, phí công đoàn Chứng từ sử dụng: Giấy đề Chứng từ sử dụng: Bảng chấm công, nghị xuất kho, Phiếu xuất Bảng thanh toán lương, Bảng tổng kho, Bảng kê vật tư sử dụng hợp TT lương, Bảng phân bổ lương Tài khoản sử dụng: TK 621 Tài khoản sử dụng: TK 622 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẬP HỢP CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ TRẠM SẢN XUẤT ĐỊNH Với các công cụ Đối với công cụ Phương pháp khấu hao đường thẳng giá trị nhỏ giá trị lớn dùng không phân bổ tài khoản 142, mà kết chuyển 242 để phân bổ một lần trong kỳ dần Cuối tháng kế toán sẽ chạy khấu hao tài sản cố định Kế toán vẫn thực hiện theo dõi trên excel Tài khoản sử dụng: 214, phân công cụ 6274 dụng cụ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD TẬP HỢP CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN Chi phí bảo hiểm, chi phí kiểm Gồm: Điện, nước, thuê xe định, làm logo,chi phí đi lại của bơm bê tông, thí nghiệm… CBCNV Tài khoản sử dụng: 6278 Cuối tháng: Tập hợp Đến cuối tháng kế toán sẽ làm thao tác kết chuyển chi phí sản chứng từ, nhập liệu trực xuất chung để tính giá thành sản tiếp vào máy để tự động phẩm trong kì ghi vào TK 627.7 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Màn hình kết chuyển chi phí sản xuất Tài khoản sử dụng: 154 Mở tài khoản • Tài khoản này được mở chi tiết theo từng địa điểm Kết chuyển • Căn cứ chi phí NVLTT, CPNCTT, CP SX chung, phần mềm tự kết chuyển. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HOÀN THÀNH TẠI PVSD Bê tông tươi có thời gian đông cứng Giá thành được tính dự trên giá thành định mức nhanh -> Không có Công ty xây dựng trước đây sản phẩm dở dang cuối kỳ Giá thành xây dựng rất cẩn thận, chặt chẽ và phụ thuộc vào biến độ giá thj trường Tổng chi phí sản xuất trong kỳ bằng tổng Các chi phí đều theo định mức, chỉ trừ chi phí giá thành của sản Khấu hao. Do đó sản xuất càng nhiều -> Giá thành phẩm hạ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD ƯU ĐIỂM Đã thực sự coi Vận dụng các tài Việc tập hợp chi Sử dụng các Hệ thống báo cáo trọng vai trò của khoản kế toán phí và phân bổ chứng từ kế toán tài chính và quản kế toán. Tổ chức phù hợp với đặc nhìn chung đảm phù hợp theo yêu trị đầy đủ, đúng công tác kế toán điểm và yêu cầu bảo với đặc thù cầu cụ thể quy định tuân thủ quy định quản lý công ty THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD NHƯỢC ĐIỂM Chứng từ và ghi chép Phân loại chi phí Sử dụng tài khoản và ban đầu •Chưa phân loại đúng nội ghi chép tài khoản •Tính pháp lý chưa cao dung và bản chất •Chưa thống nhất •Chứng từ viết tay, chưa đầy •CPNVL TT: phân loại chi phí •Chi phí lương và khoản trích đủ nhiên liệu vào CP NVL là theo lương của cán bộ gián không hợp lý •Công tác kiểm tra không tiếp phảidđược hạch toán thường xuyên •CPNCTT: lương của bộ phận vào TK 627, không phải 622 bảo vệ đưa vào làm tăgn •Phân loại chứng từ chưa •Một số khoản CP mua ngoài CPNVTT ….. khoa học không qua TK chi phí mà hạch toán thằng TK 632 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD NHƯỢC ĐIỂM Về tính giá thành sản phẩm Chế độ báo cáo chi phí sản xuất và •Chưa được chú trọng đúng mức giá thành •Chỉ mang tính tương đối, chưa phản ánh •Chỉ thể hiện các chỉ tiêu kế hoạch không thể chính xác thực tế hiện các chỉ tiêu thực tế •Các chi phí biến đổi như: tư vấn, thu vốn, •Thời hạn lập và nộp báo cáo thường chậm nhiên liệu…đều tính nhân theo tỷ lệ Phương •Chưa có phân tích một cách khoa học các chỉ án giá thành nên giá thành không chính xác. tiêu chi phí, giá thành •Chỉ tiêu định mức chi phí xa rời thực tế THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ • Do luật kế toán mới ban han, chưa thực sự đi vào “cuộc sống” của các doanh nghiệp • Đặc điểm hoạt động SXKD các DN khác nhau nên cách quản lý, Nguyên nhân trình độ trang thiết bị khác nhau khách quan • Chính sách kinh tế tài chính vĩ mô bất ổn • Nhận thức của công ty về CPSX và giá thành còn hạn chế • Chưa chú trọng tới công tác kế toán và quản trị doanh nghiệp • Trình độ quản lý kinh tế còn hạn chế và chưa đồng bộ Nguyên nhân • Sự liên kết các phong ban chưa thống thất chủ quan • Trình độ ứng dụng tin học còn hạn chế… CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD ĐỊNH HƯỚNG VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN Hoàn thiện phù hợp với • Ban hành Luật kế toán là khung pháp lý cáo nhất để quản lý mọi hoạt động kế Đảm bảo kết hợp chặt toán ở tầm vĩ mô… đặc thù về quản lý kinh tế • Ban• hànhYêucáccầuchuẩncấpmựcthiếttế toánvàtrênkháchcơ sởquantiếp thu, đảmcác nguyênbảo nhàtắc chuẩnquảnmựctrị và chẽtôn trọnggiữachuẩnkế toánmựctài quốc tédoanh nghiệp vừa có thông tin tổng hợp vừa chi tiết chính và kế toán quản • Đưa ra Phương pháp giảm thấp chi phí, giá thành Đảm bảo phùtrịhợp với • Tăng số lượng công ty cổ phần niêm yết, công ty vốn đầu tư nước ngoài định hướng đổi mới và • Phát triển các công ty sản xuất theo các mô hình khác nhau phát triển • Thiết lập môi trường thông tin minh bạch, kịp thời • Thực hiện đầy đủ các quy trình từ công tác nghiên cứu Đảm bảo tính hiệu quả•Thống nhất về nguyên tắc, Phương pháp xử lý, hệ thống hóa, cung cấp thông tin kế toán Đảm bảo cung cấp đầy đủ với tất cảlýcácluậnloại,hình khảodoanhsátnghiệpthực tiễn đến các công việc chuẩn bị và kịpvàthờicó tínhcác thôngkhả thitin •Phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế và quốc gia •Đảm bảođiềusự thôngkiệnnhấtcầnquảnthiếtlý trongđểphạmthựcvi quốchiệngia vàkếtập hoạchđoàn kinh tếtổ chức kinh tế, tài chính •Hệ thống kế toán phảidđơn giản , dễ hiểu, dễ kiểm soát công khai và minh bạch CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tổ chức phân công và Nội dung, phạm vi và Công tác lập, luân phân định nhiệm vụ kế phân loại chi phí chuyển và lưu trữ toán chứng từ kế toán •Bộ phận kế toán chi •Khoản CPNVLTT •Hoàn thiện hệ phí giá thành không càng chi tiết cụ thể thống chứng từ áp chỉ tính toán chi phí càng tốt dụng trong doanh sản xuất mà còn các •Khoản CPNCTT nghiệp loại giá thành như không tính lương •Hoàn thiện quy định giá thành theo biến của công nhân điều về lập chứng từ kế phí, có phân bổ hợp kiển máy móc, quản toán lý chi phí cố định… lý trạm, bảo vệ… •Hoàn thiện quy •CPSX chung: cần trình luân chuyển và được phân loại theo kiểm tra chứng từ nội dung kinh tế kế toán CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Hoàn thiện hệ thống tài khoản • Xây dựng phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp • Phù hợp với nguyên tắc đơn giản, dễ làm, dễ vận dụng • Phù hợp với quy định kế toán • Nhà nước chỉ nên xây dung các tài khoản cấp 1 và 1 số tài khoản cấp 2, doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2,3 Hoàn thiện phương pháp tính giá thành sản phẩm • Có thể áp dụng nhiều phương pháp tính giá như: • Tính giá thành toàn bộ • Tính giá thành theo biến phí • Có phân bổ hợp lý chi phí cố định CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM •Ổn định chính sách tài khóa, tiền tệ •Thống nhất chiến lược, quy hoạch, Nhà kế hoạch phát triển kinh tế trển phạm vi toàn quốc •Xây dựng hoàn thiện hệ thống luật nước •Tăng cường vai trò của các hiệp hội •Phân cấp công tác quản lý nội bộ •Thiết lập quy trình kế toán phù hợp •Xây dựng hế thống kiểm tra, kiểm PVSD soát chặt chẽ •Tổ chức đâò tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ •Ứng dụng công nghệ TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! Học viên: Triệu Thị Thu Phương Lớp: CHK18B - Kế toán Người hướng dẫn: PGS, TS Đỗ Minh Thành Mã số: 60.34.03.01
Luận văn liên quan