Luận văn Kỹ năng giao tiếp của học viên trường trung cấp cảnh sát nhân dân

Lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng là lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn cho xã hội. Đặc điểm nghề nghiệp CSND là thực hiện các công việc liên quan đến công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Với tính chất nghành nghề của mình, các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CSND trong công việc hàng ngày luôn có sự tiếp xúc với nhiều đối tượng thuộc nhiều thành phần, nhiều lĩnh vực nghành nghề, trình độ,. khác nhau. Điều đó đòi hỏi người cán bộ, chiến sỹ CSND phải có khả năng giao tiếp tốt mới có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển, người Cảnh sát nhân dân có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng ứng xử trong mối quan hệ với đồng đội, với nhân dân, với người nước ngoài. trong quá trình thực thi nhiệm vụ sẽ tạo được hình ảnh đẹp của người CSND Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mắt người dân và bạn bè quốc tế

pdf157 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 27/07/2017 | Lượt xem: 3160 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Kỹ năng giao tiếp của học viên trường trung cấp cảnh sát nhân dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Huy Toàn KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP CUÛA HOÏC VIEÂN TRÖÔØNG TRUNG CAÁP CAÛNH SAÙT NHAÂN DAÂN II CHUYEÂN NGAØNH: TAÂM LYÙ HOÏC MAÕ SOÁ: 60 31 80 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS. HUYØNH VAÊN SÔN TP HOÀ CHÍ MINH-2011 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong các công trình khác. HỌC VIÊN Nguyễn Huy Toàn 3 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại Học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là những thầy cô khoa Tâm lý giáo dục và những thầy cô đã tận tình giảng dạy cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sỹ Huỳnh Văn Sơn, người thầy kính mến đã hết lòng quan tâm, giúp đỡ và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu tạo điều kiện giúp tôi hoàn thành luận văn. Tôi chân thành cảm ơn quý thấy cô phòng Sau Đại học đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học và thực hiện luận văn. Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn Ban giám hiệu, lãnh đạo các bộ môn, khoa, phòng trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II đã tạo điều kiện cho tôi học tập và điều tra khảo sát để hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong hội đồng chấm luận văn đã cho tôi những đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn này. Học viên Nguyễn Huy Toàn 4 MỤC LỤC 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANND : An ninh nhân dân CAND : Công an nhân dân CSND : Cảnh sát nhân dân ĐC : Đối chứng GT : Giao tiếp KN : Kỹ năng KNDĐ : Kỹ năng diễn đạt KNĐK : Kỹ năng điều khiển KNGT : Kỹ năng giao tiếp KNLN : Kỹ năng lắng nghe TCCSND : Trung cấp Cảnh sát nhân dân TLH : Tâm lý học TN : Thực nghiệm 6 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng là lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn cho xã hội. Đặc điểm nghề nghiệp CSND là thực hiện các công việc liên quan đến công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Với tính chất nghành nghề của mình, các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CSND trong công việc hàng ngày luôn có sự tiếp xúc với nhiều đối tượng thuộc nhiều thành phần, nhiều lĩnh vực nghành nghề, trình độ,... khác nhau. Điều đó đòi hỏi người cán bộ, chiến sỹ CSND phải có khả năng giao tiếp tốt mới có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển, người Cảnh sát nhân dân có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng ứng xử trong mối quan hệ với đồng đội, với nhân dân, với người nước ngoài... trong quá trình thực thi nhiệm vụ sẽ tạo được hình ảnh đẹp của người CSND Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mắt người dân và bạn bè quốc tế. Giáo dục trong nhà trường có vai trò quan trọng không những trong việc cung cấp các tri thức cần thiết mà còn hình thành các KN nhất định cho người học. Việc giảng dạy trong các trường CAND nói chung và trong trường TCCSND II nói riêng luôn hướng đến việc cung cấp cho học viên các tri thức khoa học liên quan đến lĩnh vực nghành nghề từ đó hình thành các KN nghề nghiệp nhất định cho học viên. Bên cạnh đó, các kỹ năng năng mềm khác như KNGT, KN giải quyết vấn đề, ... cũng là mục tiêu nhà trường hướng tới trong quá trình giáo dục. Đối với học viên trường TCCSND II, KNGT tốt có ý nghĩa không chỉ đối với việc học tập, rèn luyện tại trường mà cả trong công tác thực tiễn của học viên sau khi ra trường. Thực tiễn cho thấy những học viên có KNGT tốt thường đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện và trong công tác thực tiễn tại các đơn vị ở địa phương sau khi ra trường. KNGT của học viên kém sẽ gây những ảnh hưởng không nhỏ cho việc học tập, rèn luyện cũng như cho việc thực thi nhiệm vụ của học viên tại các địa phương sau khi tốt nghiệp. Từ đó gây ảnh hưởng đến hình ảnh người CSND, đến việc xây dựng mối quan hệ giữa người cán bộ, chiến sỹ CSND với quần chúng nhân dân, làm giảm tính 7 hiệu quả cho công tác của lực lượng CSND trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong hoạt động học tập, rèn luyện của học viên CAND, KNGT tốt là yếu tố cần thiết tạo điều kiện cho học viên lĩnh hội những tri thức khoa học, tiếp thu những kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực, trình độ của bản thân đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại mới. Đồng thời, với tính chất của môi trường học tập và rèn luyện của trường CSND là mang tính tập trung, việc có KNGT tốt cũng là yếu tố thuận lợi giúp cho học viên CAND nói chung, học viên TCCSND nói riêng xây dựng được các mối quan hệ gắn bó, hòa đồng với đồng đội, đồng chí, với bạn bè, với thầy cô,... Trên cơ sở đó, học viên có điều kiện trau dồi và nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cũng như hoàn thiện các KN nghề nghiệp của bản thân. Mặc dù đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về nhân cách, năng lực của người cán bộ, chiến sỹ CSND nhưng hầu như chưa có đề tài nghiên cứu về vấn đề KNGT của học viên trường TCCSND II đồng thời việc nghiên cứu về vấn đề GT của học viên TCCSND II hầu như chưa chú trọng đi sâu tìm hiểu vấn đề KNGT của học viên. Do vậy, việc hình thành đề tài nghiên cứu “Kỹ năng giao tiếp của học viên trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II” là cần thiết. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng KNGT của học viên trường TCCSND II và nguyên nhân của thực trạng này. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao KNGT cho học viên ở trường TCCSND II. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Học viên khóa K16 (2009 - 2011) và khóa K17 (2010 - 2012) hệ chính quy đang học tập tại trường TCCSND II. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Kỹ năng giao tiếp của học viên trường TCCSND II. 8 4. Giả thuyết khoa học KNGT của học viên ở trường TCCSND II đạt mức trung bình. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan như học viên ít chú trọng quan tâm rèn luyện KNGT trong quá trình học tập, rèn luyện, trong nhà trường ít có các hoạt động hướng đến việc rèn luyện KNGT cho học viên Nếu có biện pháp tác động phù hợp sẽ có thể nâng cao KNGT của học viên trường TCCSND II. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản có liên quan đến đề tài như giao tiếp, kỹ năng, kỹ năng giao tiếp. - Tìm hiểu thực trạng về KNGT của học viên trường TCCSND II. - Thử hiện một vài biện pháp nhằm nâng cao KNGT của học viên trường TCCSND II. 6. Giới hạn đề tài Đề tài giới hạn trong phạm vi nghiên cứu sau: - Nghiên cứu đối với học viên năm thứ K16, K17 hệ chính quy các khóa học từ 2009 - 2011 tại trường TCCSND II. - Nghiên cứu một số KNGT của học viên như kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng diễn đạt. - Chỉ nghiên cứu KNGT trong hoạt động học tập của học viên trường TCCSND II và chưa có điều kiện nghiên cứu sâu trong các hoạt động khác. 7. Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài này, chúng tôi sử dụng phối hợp các phương pháp sau: 7.1.Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Thu thập các sách, báo, tạp chí, tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. - Phân loại, phân tích, tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu. 9 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Sử dụng bảng câu hỏi nhằm: - Điều tra nhận thức của học viên về vai trò của KNGT. - Điều tra về sự tự đánh giá KNGT của học viên. - Đánh giá về mức độ các KNGT của học viên. - Điều tra thuận lợi, khó khăn trong việc rèn luyện KNGT của học viên. - Điều tra những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến KNGT của học viên. 7.2.2. Phương pháp quan sát Nghiên cứu, tìm hiểu các KNGT của học viên thông qua các hoạt động: - Hoạt động học tập trong giờ chính khóa. - Hoạt động học tập trong giờ ngoại khóa. Kết quả quan sát được ghi theo bản mẫu. [Phụ lục 2] 7.2.3. Phương pháp phỏng vấn Tiến hành phỏng vấn nhóm tập trung hướng vào các nội dung gắn với bảng hỏi. Nội dung phỏng vấn được ghi thành biên bản. [Phụ lục 3] 7.2.4. Phương pháp thực nghiệm Tiến hành thực nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao KNGT của học viên. Thực nghiệm được tiến hành qua một số biện pháp tác động trên nhóm TN với 15 học viên. 15 học viên được lựa chọn trong nhóm ĐC để tiến hành các so sánh để đánh giá hiệu quả của các biện pháp tác động trong TN. 7.3. Phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học: Sử dụng phần mềm SPSS for Window 11.5 để xử lý các số liệu điều tra khảo sát. 8. Đóng góp mới của đề tài: 8.1. Về mặt lý luận: tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận của tâm lý học hiện đại về KNGT nói chung và KNGT của học viên Cảnh sát nói riêng 10 8.2. Về mặt thực tiễn: nghiên cứu thực tiễn về thực trạng KNGT của học viên trường TCCSND II. Từ đó, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao KNGT của học viên đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện tại trường và công việc sau khi ra trường. 11 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ GIAO TIẾP VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP 1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài Vấn đề GT không những là nhu cầu của mỗi cá nhân trong xã hội mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong hình thành nhân cách của cá nhân thông qua các mối quan hệ xã hội. Vì vậy GT và KNGT đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Có thể điểm qua vài nghiên cứu trong nước và ngoài nước về vấn đề GT như sau: 1.1.1. Những nghiên cứu về giao tiếp Những năm đầu thế kỷ 20, Tâm lý học đã bắt đầu quan tâm nhiều đến việc nghiên cứu về vấn đề GT. Những nghiên cứu của S.Freud về sự đồng nhất hóa để lý giải, phân tích các giấc mơ và một số quá trình ở trẻ em như sự bắt chước các khuôn mẫu của “những người quan trọng khác”, sự hình thành cái “siêu tôi”, tiếp nhận vai trò nam, nữ, đã cho thấy cơ chế đồng nhất hóa đảm bảo mối liên hệ qua lại giữa các chủ thể trong nhóm xã hội từ đó tạo ra sự đồng nhất cảm xúc, thấu cảm, tiếp thu tình cảm của người khác [19]. Trong GT, sự đồng nhất này là vô cùng quan trọng vì nó cho phép cá nhân hiểu được tâm lý của một người xa lạ với cái tôi của cá nhân. Theo Freud, trong một số trường hợp thì sự đồng nhất cảm xúc mang tính chất “truyền nhiễm tâm lý” và rất đặc trưng cho đám đông hợp quần. Tâm lý học Gestalt nghiên cứu GT như một cấu trúc trọn vẹn. Họ phân tích GT thành các yếu tố và đặt chúng trong hệ thống các yếu tố rộng hơn, các quan hệ xã hội. Khi nghiên cứu các yếu tố GT, nhà tâm lý học Pháp Bateson đã phân biệt thành hai hệ thống GT là GT đối xứng và GT bổ sung. Theo ông, mọi GT đều biểu hiện ra ở một trong những phương thức ấy thể hiện tính hệ thống khi thiết lập được sự bình đẳng hay sự tương hỗ và tính bổ sung khi thể hiện sự khác nhau. [34] Tâm lý học Liên Xô (cũ) cũng nghiên cứu đến vấn đề GT nhưng theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau: Hướng thứ 1: nghiên cứu vấn đề lý luận chung về GT như bản chất, cấu trúc, cơ chế GT, phương pháp luận nghiên cứu GT, mối quan hệ giữa GT và hoạt động 12 Hướng nghiên cứu này được thể hiện trong nhiều công trình nghiên cứu của các nhà TLH Liên Xô (cũ) như “Về bản chất giao tiếp người” (1973) của Xacopnhin, “Tâm lý học về các mối quan hệ qua lại trong nhóm nhỏ” (1976) của I.L.Kolominxki, “Tâm lý học giao tiếp” (1978) của A.A.Leonchiev, “Giao tiếp trong tâm lý học” (1981) của K.Platonov, “Phạm trù giao tiếp và hoạt động trong tâm lý học” của B.P.Lomov. Hướng nghiên cứu này tồn tại hai luồng quan điểm. Quan điểm thứ nhất cho rằng GT có thể là một dạng hoạt động hoặc có thể là một phương thức, điều kiện của hoạt động. Đại diện cho quan điểm theo xu hướng này là A.A.Leonchiev. Quan điểm thứ hai cho rằng hoạt động và giao tiếp là những phạm trù tương đối độc lập trong quá trình thống nhất của đời sống con người. Phạm trù “hoạt động” phản ánh mối quan hệ giữa chủ thể - khách thể, phạm trù “giao tiếp” phản ánh mối quan hệ chủ thể - chủ thể. [30] Hướng thứ 2: nghiên cứu các dạng GT nghề nghiệp trong đó giao tiếp sư phạm là một loại GT nghề nghiệp được nhiều nhà TLH quan tâm nghiên cứu. Năm 1963, P.Ia Galperin, A.V Daporogiet, D.B Elconin đã nghiên cứu và viết về “Những vấn đề hình thành tri thức và kỹ năng cho học sinh và những phương pháp dạy học mới ở trường phổ thông” đã được trình bày trong cuốn “Những vấn đề của tâm lý học”. Ngoài ra, P.Ia Galperin còn nghiên cứu vấn đề “Hình thành tri thức và kỹ năng theo lý thuyết hình thành hành động trí tuệ qua từng giai đoạn” đã được xuất bản năm 1968. Đồng thời, cũng có nhiều tác giả khác cũng nghiên cứu về giao tiếp sư phạm như A.A. Leonchiev với “Giao tiếp sư phạm” (1979), A.V.Petropxki với “Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm”, V.A.Krutetxki với “Những cơ sở của tâm lý học sư phạm” (1980), Ph.N.Gonobolin với “Những phẩm chất tâm lý của người giáo viên”. Học thuyết về nhu cầu của A. Maslow đưa ra hệ thống năm bậc về nhu cầu của con người. Trong quá trình GT, cá nhân cần có khả năng nhận diện và khêu gợi ở người khác những nhu cầu nhất định vì thông qua GT các chủ thể mới có thể được thỏa mãn và làm thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. [24] Học thuyết phân tích giao tiếp dựa trên cơ sở mọi hành vi của con người đều xuất phát từ một trong ba trạng thái bản ngã là phụ mẫu, thành niên và trẻ con. Trong quá trình GT với nhau, khi người này đưa ra một tác nhân từ một trong ba 13 trạng thái bản ngã thì người kia cũng đáp lại một phản hồi từ một trong ba trạng thái bản ngã. Do đó, mối quan hệ GT giữa hai người được coi là có hiệu quả khi người đưa ra tác nhân nhận lại được sự phản hồi như mong muốn đồng thời đường đi của tác nhân và phản hồi không chồng chéo lên nhau. [24] Biểu đồ 1.1 : Miêu tả về giao dịch tâm lý giữa các trạng thái bản ngã trong giao tiếp Học thuyết giao tiếp liên nhân cách cho rằng GT là sự trao đổi thông tin về những quan điểm, ý kiến, cảm xúc và ngay cả những “cái tôi” của chính bản thân [24]. Mức độ hiểu biết về bản thân, về người khác trong GT là yếu tố quan trọng giúp GT thành công và được minh họa bằng bốn khu vực: Biểu đồ 1.2: Cửa sổ Johary I Khu vực mở II Khu vực mù III Khu vực chính diện IV Khu vực không nhận biết được Thông qua trao đổi thông tin với nhau các cá nhân trong GT mới có thể hiểu biết về bản thân mình và người khác. Điều này được xây dựng trên cơ sở lòng tin trong GT giữa các chủ thể. Học thuyết giao tiếp của Jurgen Ruesch nhấn mạnh những khó khăn trong GT tập trung ở những gì cá nhân suy nghĩ mà không tập trung ở những gì cá nhân nói hay viết. Công việc của GT là xóa đi khoảng cách trong suy nghĩ giữa người này và người khác trong việc dùng ngôn ngữ. Các yếu tố trong GT như hoàn cảnh xã Phụ mẫu Thành niên Trẻ em Phụ mẫu Thành niên Trẻ em Tác nhân Phản hồi (Ít) Phản hồi (Nhiều) Biết Không biết Không tự nhận biết mình Tự nhận biết mình Biết Không biết (Ít) Biểu hiện (Nhiều) Người khác nhận biết được Người khác không nhận biết được 14 hội, vai trò, vị trí, những nguyên tắc và luật lệ, những thông điệp có tầm quan trọng giúp chủ thể hiểu được tác động của xã hội và ý định của người khác trong GT. [24] Thuyết X, thuyết Y và thuyết Z nghiên cứu vấn đề GT trong quản lý. Thuyết X và thuyết Y do Douglas Mc Gregor đưa ra là hai hệ thống giả thuyết về bản chất con người. Công tác quản lý phải bắt đầu từ câu hỏi là các nhà quản lý có thể nhìn nhận bản thân họ như thế nào trong mối liên hệ với người khác để có cách quản lý hiệu quả. Thuyết Z do Sven Lung Stendt chủ trương giảm mức tối thiểu sự chỉ huy trong quản lý nhằm tạo tính tự lập, tự chủ của người dưới quyền giúp họ thi thố sáng kiến, tính sáng tạo và chịu trách nhiệm. Quan điểm của thuyết này chủ yếu dựa trên niềm tin và sự tinh tế trong quan hệ GT trong quá trình quản lý. [24] Học thuyết giao tiếp xã hội nhấn mạnh vai trò của các năng lực GT, năng lực và cái tôi của cá nhân trong mối quan hệ giữa xã hội và cá nhân trong quá trình xã hội hóa - quá trình hình thành cá thể người với tư cách là một cơ cấu sinh học mang tính người thích nghi với cuộc sống xã hội. Qua đó, hấp thụ và phát triển những năng lực người đặc trưng trưởng thành như một nhân cách. [19] Ở Việt Nam, nhiều tác giả với những nghiên cứu các khía cạnh khác nhau về bản chất của GT, vai trò, vị trí của GT trong sự hình thành nhân cách như “Các Mác và phạm trù giao tiếp” (1963) của Đỗ Long, “Giao tiếp, tâm lý, nhân cách” (1981), “Giao tiếp và sự phát triển nhân cách của trẻ” (1981), “Bàn về phạm trù giao tiếp” (1981) của Bùi Văn Huệ, “Nhập môn khoa học giao tiếp” (2006) của Nguyễn Sinh Huy, Trần Trọng Thủy. Hiện nay, GT cũng là một nội dung quan trọng được giảng dạy trong các trường. Trong “Giáo trình tâm lý học xã hội - những vấn đề lý luận” của Mai Thanh Thế, “Giáo trình giao tiếp sư phạm” (2002) của Lê Thanh Hùng (Đại học An Giang), “ Khoa học giao tiếp” (2002) của Nguyễn Ngọc Lâm (Đại học mở Tp HCM), “Ứng xử sư phạm” của Trịnh Trúc Lâm (2006), đã cung cấp các nội dung như khái niệm GT, chức năng, vai trò của GT, phong cách GT, hệ thống GT, cũng như nguyên tắc, quy trình ứng xử và các tình huống ứng xử trong GT sư phạm cung cấp cái nhìn hệ thống về các vấn đề GT và GT sư phạm. Khoa Tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng có nhiều công trình nghiên cứu về GT. Nghiên cứu về GT sư phạm có các tài liệu như “Đặc điểm giao tiếp sư phạm” (1985) của tác giả Trần Trọng Thủy, “Giao tiếp và ứng xử sư 15 phạm” (1992) của tác giả Ngô Công Hoàn đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn trong GT sư phạm. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp chúng tôi định hướng cho đề tài trong nghiên cứu KNGT của học viên trường TCCSND II. Ngoài ra, còn một số nghiên cứu như “Đặc điểm của giao tiếp của người Cảnh sát khu vực” (1998) của tác giả Hoàng Văn Học, “Giao tiếp và sự hình thành nhân cách thiếu niên” (1999) của tác giả Đào Thị Oanh cũng đã cung cấp một vấn đề về lý luận và thực tiễn về GT và nhân cách của lứa tuổi thiếu niên cũng như các đặc điểm GT của người Cảnh sát khu vực. Từ đó góp phần giúp đề tài hình thành các vấn đề lý luận về đặc điểm GT của học viên trường TCCSND II. Bên cạnh đó, trong các nghiên cứu về GT của một số tác giả được đăng trên tạp chí khoa học chuyên nghành có thể kể đến như: Đề tài “Một số đặc điểm giao tiếp của học viên tham gia các lớp đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn quân sự cấp phân đội” (tạp chí Tâm lý học số 12- 2006) của tác giả Trương Quang Học (Học viện Chính trị quân sự) nghiên cứu các đặc điểm GT sư phạm của học viên tham gia các lớp đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn quân sự cấp phân đội tại Học viện Chính trị quân sự đã cung cấp một vấn đề lý luận về đặc điểm GT của học viên quân sự giúp chúng tôi có những định hướng nhất định trong nghiên cứu lý luận về GT của học viên trường TCCSND II. Đề tài “Giao tiếp giữa lãnh đạo và công nhân trong các doanh nghiệp hiện nay” của tác giả Phan Thị Mai Hương (Viện Tâm lý học) (Tạp chí Tâm lý học số 8- 2010) nghiên cứu mức độ, phạm vi, nội dung GT và đối tượng GT trong GT giữa người lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân đã cung cấp một số lý luận về GT trong quan hệ giữa lãnh đạo và công nhân trong điều kiện quan hệ xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, một số luận án nghiên cứu về giao tiếp và các vấn đề liên quan có thể kể đến như: Luận án Tiến sỹ TLH giáo dục “Một số đặc điểm giao tiếp của trẻ mẫu giáo trong nhóm chơi không cùng độ tuổi” của Lê Xuân Hồng (1996) đã hệ thống các lý luận về GT của trẻ, nghiên cứu việc tổ chức chơi và những ảnh hưởng của tác động qua lại giữa trẻ trong nhóm chơi không cùng lứa tuổi ở trường mẫu giáo. Những nghiên cứu của đề tài giúp chúng tôi có cơ sở xem xét những đặc điểm GT của học viên ở các lứa tuổi khác nhau trong trường TCCSND II. 16 Luận án Tiến sỹ “Những khó khăn tâm lý trong giao tiếp sư ph
Luận văn liên quan