Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương Phú Thọ

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế, bắt nguồn từ quy luật phát triển của LLSX và phân công lao động quốc tế.Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đơn thuần giới hạn trong phạm vi cắt giảm thuế quan mà đã được mở rộng ra tất cả các lĩnh vực liên quan đến chính sách kinh tế thương mại , nhằm mục đích mở cửa thị trường cho hàng hoá và dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội,cải thiện đời sống nhân dân. Một nền kinh muốn phát triển, tăng trưởng nhanh và bền vững trước hết phải đáp ứng đủ nhu cầu về vốn, cùng với đó là hiệu quả đầu tư và sử dụng vốn hợp lý. NHTM là một trong những định chế tài chính quan trọng tập trung và phân phối một lượng vốn lớn cho nền kinh tế. Tín dụng là một chức năng cơ bản của ngân hàng, góp phần phân phối vốn hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về vốn cho nền kinh tế đòi hỏi mỗi ngân hàng phải có chính sách tín dụng phù hợp, hiệu quả cao và rủi ro thấp nhất . Trước tình hình hội nhập của toàn bộ nền kinh tế, cũng như của ngành ngân hàng nói riêng, yêu cầu đặt ra đối với chi nhánh Ngân hàng công thương Phú Thọ là không ngừng hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của mình đặc biệt là hoạt động tín dụng. Từ quá trình học tập, tìm hiểu và thực tập tại chi nhánh ngân hàng công thương Phú Thọ, em chọn đề tài : "Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ” làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về tín dụng. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ.

docx39 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 02/03/2013 | Lượt xem: 1441 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương Phú Thọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế, bắt nguồn từ quy luật phát triển của LLSX và phân công lao động quốc tế.Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đơn thuần giới hạn trong phạm vi cắt giảm thuế quan mà đã được mở rộng ra tất cả các lĩnh vực liên quan đến chính sách kinh tế thương mại , nhằm mục đích mở cửa thị trường cho hàng hoá và dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội,cải thiện đời sống nhân dân. Một nền kinh muốn phát triển, tăng trưởng nhanh và bền vững trước hết phải đáp ứng đủ nhu cầu về vốn, cùng với đó là hiệu quả đầu tư và sử dụng vốn hợp lý. NHTM là một trong những định chế tài chính quan trọng tập trung và phân phối một lượng vốn lớn cho nền kinh tế. Tín dụng là một chức năng cơ bản của ngân hàng, góp phần phân phối vốn hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về vốn cho nền kinh tế đòi hỏi mỗi ngân hàng phải có chính sách tín dụng phù hợp, hiệu quả cao và rủi ro thấp nhất . Trước tình hình hội nhập của toàn bộ nền kinh tế, cũng như của ngành ngân hàng nói riêng, yêu cầu đặt ra đối với chi nhánh Ngân hàng công thương Phú Thọ là không ngừng hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của mình đặc biệt là hoạt động tín dụng. Từ quá trình học tập, tìm hiểu và thực tập tại chi nhánh ngân hàng công thương Phú Thọ, em chọn đề tài : "Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ” làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về tín dụng. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ. CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG I/ Tín dụng ngân hàng 1/ Khái niệm về tín dụng Lịch sử phát triển cho thấy, tín dụng là một phạm trù kinh tế và cũng là một sản phẩm của nền sản xuất hàng hoá. Nó tồn tại song song và phát triển cùng với nền kinh tế hàng hoá và là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển lên những giai đoạn cao hơn. Tồn tại và phát triển qua nhiều hình thái kinh tế-xã hội, đã có nhiều khái niệm khác nhau về tín dụng được đưa ra. Trên cơ sở tiếp cận theo chức năng hoạt động của ngân hàng thì tín dụng đựơc hiểu: “ Tín dụng là một giao dịch về tài sản ( tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.” 2/ Phân loại tín dụng Phân loại tín dụng có cơ sở khoa học là tiền đề để thiết lập các quy trình cho vay thích hợp và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. 2.1.Căn cứ thời hạn tín dụng : Tín dụng được chia thành ba loại: -Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm và được sử dụng để bổ sung sự thiếu hụt tạm thời về vốn lưu động của doanh nghiệp và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của các cá nhân. - Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn từ một năm đến năm năm và chủ yếu được sử dụng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng sản xuất và xây dựng các công trình nhỏ, có thời hạn thu hồi vốn nhanh. - Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên năm năm, được sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng các xí nghiệp mới, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng( đường xá, bến cảng, sân bay... ), cải tiến và mở rộng sản xuất với quy mô lớn. 2.2. Căn cứ đối tượng tín dụng : Tín dụng được chia thành hai loại: - Tín dụng vốn lưu động :Là loại tín dụng được cấp nhằm hình thành vốn lưu động cho các doanh nghiệp hoặc các chủ thể kinh tế khác. - Tín dụng vốn cố định: Là loại tín dụng được cấp nhằm hình thành vốn cố định của các doanh nghiệp hoặc chủ thể kinh tế khác. Loại tín dụng này được thực hiện dưới hình thức cho vay trung và dài hạn. 2.3.Căn cứ mục đích sử dụng vốn tín dụng: Tín dụng được chia thành hai loại: - Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá: Là loại tín dụng cấp cho các Doanh nghiệp và chủ thể kinh tế khác để tiến hành sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. - Tín dụng tiêu dùng: Là loại tín dụng cấp cho các cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng . 2.4. Căn cứ chủ thể tín dụng: Tín dụng được chia thành ba loại: - Tín dụng thương mại: Đây là quan hệ tín dụng giữa các Doanh nghiệp được thực hiện dưới các hình thức mua bán chịu hàng hoá hoặc ứng tiền trước khi nhận hàng hoá. - Tín dụng ngân hàng: Là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội. -Tín dụng Nhà nước: Là hình thức tín dụng thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội .Nhà nước vừa là người đi vay,vừa là người cho vay. 2.5. Căn cứ tính chất bảo đảm tiền vay : Tín dụng được chia thành hai loại: -Tín dụng bảo đảm bằng tài sản: Là loại tín dụng được bảo đảm bằng các loại tài sản của khách hàng, bên bảo lãnh hoặc hình thành từ vốn vay. -Tín dụng bảo đảm không phải bằng tài sản: Là loại tín dụng được đảm bảo dưới các hình thức tín chấp, cho vay theo chỉ định của Chính phủ hoặc hộ nông dân vay vốn được bảo lãnh của các đoàn thể, chính quyền địa phương. 2.6. Căn cứ lãnh thổ hoạt động tín dụng - Tín dụng nội địa : Là quan hệ tín dụng phát sinh trong lãnh thổ quốc gia. - Tín dụng quốc tế :Là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các quốc gia với nhau hoặc giữa một quốc gia với một tổ chức tài chính- tín dụng quốc tế. 3/ Các chức năng của tín dụng : 3.1. Tập trung và phân phối lại vốn nhàn rỗi trên nguyên tắc hoàn trả: Ngân hàng thương mại tập trung các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế và cho vay đối với các đối tượng có nhu cầu, nó giúp các doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung hoạt động một cách liên tục không ngắt quãng và là một kênh truyền dẫn vốn có hiệu quả. Hoạt động tín dụng góp phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng, đầu tư phát triển nền kinh tế, thúc đẩy lưu thông hàng hoá, đẩy nhanh chu chuyển tiền. 3.2. Kiểm soát các hoạt động kinh tế bằng tiền : Từ chức năng dẫn chuyển và phân phối vốn tiền tệ, tín dụng ngân hàng có thể kiểm soát được mọi hoạt động kinh tế trong quá trình sử dụng vốn vay. Thông qua việc sử dụng vốn vay mà ngân hàng có thể đánh giá tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, cũng như khả năng chi trả của khách hàng thông qua sự biến động của các số dư trên các tài khoản. Trong quá trình cho vay, với mục tiêu "tối đa hoá lợi nhuân và Tối thiểu hoá rủi ro" ngân hàng phải thường xuyên phân tích khả năng tài chính của khách hàng, thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của họ để có thể điều chỉnh, tác động kịp thời khi cần thiết. Xét trên tầm vĩ mô, ngân hàng có khả năng tổng hợp được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời đóng góp những ý kiến để điều chỉnh kịp thời khi có sự mất cân đối trong cơ cấu kinh tế. Đối với khách hàng thì với nguyên tắc của tín dụng là phải luôn trả cả lãi và gốc đã thúc đẩy bên sử dụng tín dụng phải sử dụng thật tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả. 4/Vai trò của tín dụng 4.1.Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển: Tín dụng ngân hàng tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông hàng hoá.Để đảm bảo sản xuất ổn định cần thiết phải có vốn để dự trữ nguyên, nhiên vật liệu, thành phẩm,bù đắp các chi phí sản xuất ...Đồng thời để không ngừng nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm,tìm kiếm lợi thế trong cạnh tranh các doanh nghiệp buộc phải thường xuyên cải tiến máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, đặc biệt trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão như hiện nay . Tất cả những công việc đó sẽ không thể thực hiện được nếu như thiếu sự hỗ trợ của ngân hàng thông qua hoạt động tín dụng. Trong lĩnh vực lưu thông, để đảm bảo đưa được hàng hoá từ người sản xuất đến ngưòi tiêu dùng, các doanh nghiệp cần có vốn để dự trữ khối lượng hàng hoá cần thiết, trang trải các chi phí lưu thông... Hơn nữa, để mở rộng sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần phải dự trữ khối lượng hàng hoá lớn về chủng loại phong phú, nhưng thông thường doanh nghiệp không có nhiều vốn lưu động. Vì vậy, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần đến sự hỗ trợ của tín dụng ngân hàng. 4.2.Tín dụng là công cụ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước: Vai trò này được thực hiện trên các phương diện : - Nhà nước thường xuyên sử dụng tín dụng làm phương tiện cân đối thu chi ngân sách nhà nước, góp phần đảm bảo các nguồn lực tài chính để thực thi các chính sách kinh tế- xã hội. - Thông qua việc thay đổi và điều chỉnh các điều kiện và lãi suất tín dụng, nhà nước có thể thay đổi được quy mô tín dụng hoặc chuyển hướng vận động của nguồn tín dụng. Nhờ đó mà có thể thúc đẩy hoặc hạn chế sự phát triển của một số ngành phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của nhà nước. - Nhà nước sử dụng tín dụng để điều tiết lưu thông tiền tệ, đảm bảo sự cân đối tiền hàng, ổn định giá cả hàng hoá. Nhờ vậy tín dụng vừa là nội dung, vừa là công cụ để thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. - Nhà nước sử dụng tín dụng làm công cụ thực thi các quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực tài chính từ bên ngoài để đầu tư phát triển kinh tế trong nước. 4.3. Tín dụng góp phần quan trọng vào việc giảm thấp chi phí sản xuất và lưu thông: Tín dụng ngân hàng tham gia toàn bộ quá trình sản xuất , lưu thông hàng hoá, ngay cả những hoạt động dịch vụ cũng không thể tách rời sự hỗ trợ của tín dụng ngân hàng. Ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu về vốn một cách đầy đủ, kịp thời, giúp quá trình sản xuất kinh doanh suôn sẻ, không bi gián đoạn, góp phần làm giảm thấp chi phí sản xuất và lưu thông. Mặt khác, trong điều kiện kinh tế hiện nay, sự phát triển kinh tế của một nước luôn gắn liền với sự phát triển của thế giới. Chính vì vậy việc giữa các ngân hàng mở tài khoản ở các quốc gia khác nhau giúp cho việc kinh doanh giữa các quốc gia diễn ra thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, với điều kiện ngày càng phát triển, tín dụng đã tạo được nhiều loại hình thanh toán đa dạng như thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được áp dụng phổ biến và rộng khẵp tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đơn vị kinh tế tiết kiệm được thời gian và chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 4.4. Tín dụng góp phần thực hiện chính sách xã hội và nâng cao đời sống dân cư Chính sách xã hội được thực hiện từ hai nguồn tài trợ : ngân sách nhà nước và tín dụng. Phương thức tài trợ không hoàn lại bị hạn chế về quy mô và thiếu hiệu quả. Để khắc phục tình trạng này Nhà nước đã sử dụng phương thức tài trợ có hoàn lại của tín dụng. Phương thức tài trợ này có vai trò: - Thông qua việc cho vay ưu đãi đôí với hộ nghèo, tổ chức kinh tế- xã hội, làm cho các hộ đư đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho tái sản xuất và tiêu dùng. - Thông qua việc vay vốn để đầu tư sản xuất, các hộ nông dân, cá nhân sử dụng tín dụng có thể nâng cao lợi nhuận để cải thiện, nâng cao mức sống của mình. II/Chất lượng tín dụng 1/Khái niệm về chất lượng tín dụng : Chất lượng tín dụng là sự đáp ứng yêu cầu của khách hàng (người gửi tiền và người vay tiền) phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo sự tồn tại, phát triển của Ngân hàng. Chất lượng tín dụng được hình thành và bảo đảm từ hai phía là Ngân hàng và khách hàng. Bởi vậy, chất lượng hoạt động của Ngân hàng không những phụ thuộc vào bản thân của Ngân hàng mà còn phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. * Chất lượng tín dụng thể hiện: Đối với khách hàng: Tín dụng đưa ra phải phù hợp với yêu cầu của khách hàng với lãi suất, kỳ hạn, phương thức thanh toán, hình thức thanh toán phù hợp, thủ tục đơn giản, thuận tiện nhưng luôn đảm bảo các nguyên tắc tín dụng. Đối với ngân hàng thương mại: Đưa ra các hình thức tín dụng phù hợp với phạm vi, mức độ, giới hạn phù hợp với bản thân ngân hàng mình để luôn đảm bảo tính cạnh tranh, an toàn, sinh lời theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ và có lãi. Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: Tín dụng phải luôn đảm bảo sự lưu thông hàng hoá, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, khai thác khả năng tiềm tàng của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế. Như vậy,là chất lượng tín dụng Ngân hàng là một khái niệm hoàn toàn tương đối, nó vừa mang tính định lượng (Thể hiện qua chỉ tiêu có thể tính toán được: kết quả kinh doanh của ngân hàng, nợ quá hạn...) vừa mang tính định tính (Thể hiện qua khả năng thu hút khách hàng, tác động đến nền kinh tế qua các ảnh hưởng xuôi và ngược...). Chất lượng tín dụng còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan ( khả năng, trình độ quản lý của cán bộ tín dụng) và khách quan (sự thay đổi trong môi trường kinh doanh, xu hướng phát triển nền kinh tế, sự thay đổi giá cả thị trường). Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu tổng hợp, nó phản ánh mức độ thích nghi của ngân hàng thương mại với sự thay đổi của môi trường bên ngoài và thể hiện sức mạnh của một ngân hàng thương mại trong quá trình cạnh tranh để tồn tại. Chất lượng tín dụng được xác định qua nhiều yếu tố: thu hút được nhiều khách hàng, thủ tục đơn giản, thuận tiện, mức độ an toàn trong tín dụng cao, chi phí thấp... Chất lượng tín dụng không phải cái tự nhiên có mà nó là kết quả của một quy trình kết hợp giữa con người với tổ chức, giữa các tổ chức với nhau vì một mục đích chung, do đó chất lượng tín dụng cần có sự quản lý. 2/ Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 2.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ và kết cấu dư nợ Tổng dư nợ là một chỉ tiêu phản ánh khối lượng tiền ngân hàng cấp cho nền kinh tế tại một thời điểm. Tổng dư nợ bao gồm dư nợ cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Tổng dư nợ thấp chứng tỏ hoạt động của ngân hàng yếu kém, không có khả năng mở rộng, khả năng tiếp thị của ngân hàng kém, trình độ cán bộ công nhân viên thấp. Mặc dù vậy, không có nghĩa là chỉ tiêu này càng cao thì chất lượng tín dụng càng cao bởi vì đằng sau những khoản tín dụng đó còn những rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải gánh chịu. Chỉ tiêu tổng dư nợ phản ánh quy mô tín dụng của ngân hàng, sự uy tín của Ngân hàng đối với doanh nghiệp. Tổng dư nợ của ngân hàng khi so sánh với thị phần tín dụng của ngân hàng trên địa bàn sẽ cho chúng ta biết được dư nợ của ngân hàng là cao hay thấp. Kết cấu dư nợ phản ánh tỷ trọng của các loại dư nợ trong tổng dư nợ. Phân tích kết cấu dư nợ sẽ giúp ngân hàng biết được gân hàng cần đẩy mạnh cho vay theo loại hình nào để cân đối với thực lực của ngân hàng. Kết cấu dư nợ khi so với kết cấu nguồn huy động sẽ cho biết rủi ro của loại hình cho vay nào là nhiều nhất. 2.2 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn Nợ quá hạn là hiện tượng phát sinh từ mối quan hệ tín dụng không hoàn hảo khi người đi vay không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ của mình cho ngân hàng đúng hạn. Tỷ lệ nợ quá hạn là tỷ lệ phần trăm giữa nợ quá hạn và tổng dư nợ của ngân hàng thương mại ở một thời điểm nhất định, thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm. Tỷ lệ nợ quá hạn =  x 100 % Xét về mặt bản chất, tín dụng là sự hoàn trả, do đó tính an toàn là yếu tố quan trọng bậc nhất để cấu thành chất lượng tín dụng. Khi một khoản vay không được trả đúng hạn như đã cam kết, mà không có lý do chính đáng thì nó sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn với lãi suất cao hơn lãi suất bình thường. Trên thực tế, phần lớn các khoản nợ quá hạn là các khoản nợ có vấn đề có khả năng mất vốn. Như vậy, tỷ lệ nợ quá hạn càng cao thì ngân hàng thương mại càng gặp khó khăn trong kinh doanh vì sẽ có nguy cơ mất vốn, mất khả năng thanh toán và giảm lợi nhuận, tức là tỷ lệ nợ quá hạn càng cao, chất lượng tín dụng càng thấp. Mặt khác, để đánh giá chính xác hơn chỉ tiêu này người ta chia tỷ lệ nợ quá hạn ra làm hai loại:  =  x 100% = x 100% Hai chỉ tiêu này cho chúng ta biết được bao nhiêu phần trăm trong tổng nợ quá hạn có khả năng thu hồi, bao nhiêu phần trăm không có khả năng thu hồi. Do vậy sử dụng thêm chỉ tiêu này cho phép đánh giá chính xác hơn chất lượng tín dụng. 2.3 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng Đây là chỉ tiêu thường được các ngân hàng thương mại tính toán hàng năm để đánh giá khả năng tổ chức quản lý vốn tín dụng và chất lượng tín dụng trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.  =  Hệ số này phản ánh số vòng chu chuyển của vốn tín dụng. Vòng quay vốn tín dụng càng cao chứng tỏ nguốn vốn vay ngân hàng đã luân chuyển nhanh, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất và lưu thông hàng hoá. Với một số vốn nhất định, nhưng do vòng quay vốn tín dụng nhanh nên ngân hàng đã đáp ứng được nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, mặt khác ngân hàng có vốn để tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực khác. Như vậy, hệ số này càng tăng phản ánh tình hình quản lý vốn tín dụng càng tốt, chất lượng tín dụng càng cao. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT PHÚ THỌ I/ Khái quát về chi nhánh NHCT Phú Thọ 1/ Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh ngân hàng công thương Vĩnh phú được thành lập năm 1988, khi đó bộ máy của chi nhánh gồm 1 hội sở chính và 2 chi nhánh trực thuộc, hoạt động kinh doanh còn mang nặng tính bao cấp, các dịch vụ ngân hàng hạn chế, quy mô kinh doanh nhỏ bé, đối tượng chủ yếu là các xí nghiệp quốc doanh. Công nghệ ngân hàng ở trình độ sơ khai, thủ công là chủ yếu. Do yêu cầu của kinh tế thị trường ngày càng được mở rộng, nhất là ở những khu vực kinh tế và dân cư tập chung đòi hỏi ngân hàng phải phục vụ nhanh chóng, thuận lợi đáp ứng yêu cầu cho sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế phát triển.Chỉ trong một thời gian ngắn (1988-1996) mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt động của chi nhánh ngân hàng công thương Vĩnh Phú cũng đã được mở rộng: từ chỗ chỉ có hai chị nhánh trực thuộc đến năm 1996 đã có năm chi nhánh trực thuộc. Năm 1997, tỉnh Vĩnh Phú được chia tách thành tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc, chi nhánh NHCT Phú Thọ được thành lập trên cơ sở chia tách NHCT Vĩnh Phú thành 2 chi nhánh NHCT Phú Thọ và NHCT Vĩnh Phúc. Sự ra đời của chi nhánh NHCT Phú Thọ ở giai đoạn này đã góp phần không nhỏ làm cho quy mô và phạm vi hoạt động cũng như năng lực vị thế của hệ thống NHCT được mở rộng thêm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới. Đối tượng kinh doanh của chi nhánh NHCT Phú Thọ được mở rộng tới mọi thành phần kinh tế, ngành nghề sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh doanh ngày càng được nâng cao. Chi nhánh ngân hàng công thương Phú Thọ là 1 thành viên hạch toán phụ thuộc của NHCT Việt Nam, hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Chi nhánh là đại diện theo uỷ quyền của NHCT Việt Nam, có sự tự chủ kinh doanh theo sự phân cấp của NHCT Việt Nam, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với NHCT Việt Nam, được hưởng lợi ích theo kết quả kinh doanh và cơ chế tài chính nội bộ trong hệ thống NHCT Việt Nam. 2/ Chức năng và nhiệm vụ. 2.1. Huy động vốn. - Nhận tiền gửi tiết kiệm không kì hạn, có kì hạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước bằng VNĐ và ngoại lệ. - Phát hành các chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kì phiếu ngân hàng. - Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn uỷ thác đầu tư từ ngân hàng nhà nước và các tổ chức quốc tế, quốc gia, các cá nhân khác có các chương trình phát triển kinh tế văn hoá - xã hội. - Được phép vay vốn ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. 2.2. Cho vay và đầu tư. - Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ với các tổ chức kinh tế, dân cư, hộ gia đình. - Kinh doanh ngoại hối: huy động vốn, cho vay, mua, bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế. - Kinh doanh các dịch vụ: thanh toán séc du lịch, thanh toán các loại thẻ, ATM, Marter, Visa, dịch vụ chuyển tiền nhanh VNĐ, tư vấn các nghiệp vụ ngân hàng. - Thực hiện nghiệp vụ cầm cố động sản, bất động sản, đầu tư sửa chữa nâng cấp tài sản thế chấp thực
Luận văn liên quan