Luận văn Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010

Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinhtế trọng điểm phía Nam, có nhiều thuận lợi để phát triển công nghiệp. Các khu công nghiệp Đồng Nai đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệpphát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai nhìn chung qua từng năm đều có sự gia tăng và ổn định, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế cao của tỉnh.Trong giai đoạn 1991 - 2000, Đồng Nai vẫn liên tục giữ được tốc độ phát triển kinh tế bình quân 12,9%/năm. Đến giai đoạn 2001 – 2004, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạtvà vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra : năm2001 tăng 11,2%, năm 2002 tăng 12,2%, năm 2003 tăng 12,9%, năm 2004 tăng 13,56% (mục tiêu bình quân 5 năm 2001 – 2005 tăng từ 10 – 12%), GDP bình quân đầu người đến năm 2004 đạt 699 USD/người/năm. Phát triển khu công nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng điểm của kinh tế địa phương, là chiến lược mũi nhọn đểthực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh. Nếu so sánh với hệ thốngkhu công nghiệp cả nước (năm 2004) thì số lượng khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai chiếm 15%, diện tích chiếm 24%, số dự án chiếm 21%, vốn đầu tư chiếm đến 31% và lao động chiếm khoảng 30%. So với các tỉnh, thành có khu công nghiệp, Đồng Nai có số lượng, diện tích khu công nghiệp nhiều nhất, tốc độ phát triển nhanhnhất, thu hút vốn đầu tư, số dự án và số lao động lớn nhất. - 1 - Bên cạnh những kếtquả đạt được là khá tốt, vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại nảy sinh trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác các khu công nghiệp, còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định vì phát triển nhanh sẽ kèm theo những hậu quả về môi trường, về xã hội không chỉ cho tỉnh Đồng Nai mà còn ảnh hưởng đến các địa phương lân cận trong vùng kinh tế và cả nước. Do đó cần cải tiến, khắc phục để thu hút đầu tư và phát triểnổn định, tận dụng được lợi thế sẵn có một cách triệt để hơn. Từ nhận xét tầm quan trọng của vấn đề phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, tôi chọn đề tài “Một số giải pháp phát triểncác khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010” để nghiên cứu.

pdf73 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1511 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan