Luận văn Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả trích ly enzyme lipase từ nội tạng cá lóc

(Bản scan) Đề tài thực hiện nhằm mục đích xác định các điều kiện thích hợp cho quá trình trích ly enzyme lipase từ nội tạng cá lóc. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài đã khảo sát ảnh hưởng của thời gian trữ đông, loại dung dịch đệm có pH 6 thích hợp cũng như thời gian và nhiệt độ trích ly đến quá trình thu nhận enzyme lipase từ nội tạng cá lóc

pdf63 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 1836 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả trích ly enzyme lipase từ nội tạng cá lóc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan